Ett nytt bud ger jag er: att ni ska älska varandra. Så som jag har älskat er ska också ni älska varandra.
Johannesevangeliet 13:34

Världen idag

Gör om sjukförsäkringssystemet

Debatt · Publicerad 00:00, 20 apr 2011

Måndagen den 11 april offentliggjorde regeringen sina förslag till "förbättringar" i sjukförsäkringen. Förslagen är tyvärr så minimala att man behöver förstoringsglas för att se dem. Kritiken efteråt har varit massiv från alla håll och kanter – allt från drabbade till läkare har högljutt protesterat. Siv Norlin som är ordförande för ST på Försäkringskassan säger till Sundsvalls Tidning: "De gör ett utspel och hoppas att ingen ska genomskåda att det inte kommer att lösa några problem". HSO som företräder en halv miljon personer gick i dagarna ut tillsammans med LO med 1,5 miljoner medlemmar och krävde att utförsäkringarna omgående stoppas. Artiklar och reportage om de marginella justeringarna har överöst media.

De desperata försöken att tysta kritikerna i sjukförsäkringsdebatten har misslyckats. Fortfarande kommer tiotusentals sjuka att utförsäkras även om de nya förslagen genomförs. Sjuka kommer att överföras till Arbets­förmedlingen på löpande band då sjukförsäkringsdagarna har tagit slut, för att efter så kall­ad "kartläggning" prövas mot fiktiva arbeten på en växande "arbetslöshetsmarknad". "Oskälighets­bedömningen" som återfinns bland förslagen kommer tyvärr bara att hjälpa ett ytterst litet antal.

Enligt Försäkrings­kassans beräkningar kommer förändringen inte att gälla mer än drygt två tusen personer av det hundratusental som kastas ut genom sjukförsäkringsreformen. Risken för godtycke och rättsosäkerhet kommer att öka när större ansvar läggs på Försäkringskassans handläggare, utan att dessa ges några som helst riktlinjer för vad som kan anses vara "oskäligt". Reglerna för sjukersättning kommer fortfarande att vara bland världens hårdaste, då inga förslag till uppmjukningar föreslås. Förslaget till ny ersättning för nollklassade kommer att leda till att dessa får leva på en inkomst runt existensminimum.

Vi vet alla vid det här laget att utförsäkringarna utgör en katastrof. Bara drygt tre procent av de utförsäkrade har lämnat Arbets­förmedlingen för arbete utan stöd i någon omfattning. Utöver detta har ett mindre antal sjuka fått lönebidrag eller subventionerade timanställningar.

Många personer har noll­klassats och tvingats vända sig till socialkontoren eller tvingas leva på anhöriga efter att ha gjort slut på eventuell ekonomisk buffert. En majoritet av de utförsäkrade har ansökt om att återvända till sjukförsäkringen. I de flesta fall är de ännu sjukare när de återvänder än när de utestängdes från försäkringen.

Varje månad får dessutom tusentals avslag eller indrag på sjukpenning trots sjukintyg av läkare, på grund av att handläggare beslutar enligt en lista på föreslagen sjukskrivningstid vid olika diagnoser (socialstyrelsens så kallat "beslutsstöd" för läkare), trots att de varken har medicinsk kunskap eller helhetssyn på den försäkrade.
Vi som undertecknar är inte kritiska till tidsmarkörer i sjukförsäkringen under förutsättning att de används på rätt sätt: för att hjälpa de sjuka att få sina rättigheter tillgodosedda. Sverige har råd med en bra och rättssäker sjukförsäkring som ser till individens behov – inte bara till statistiken. Bakom varje siffra finns en människa av kött och blod. Sjuka behöver vård och rehabilitering – inte bli utestängda eller utkastade från försäkringen.
De marginella och osäkra förändringar av sjukförsäkringen som har föreslagits hittills gör det än viktigare att alla går man ur huse Annandag påsk och protesterar mot att utförsäkringarna får fortsätta. Anslut er till påskuppropet och visa ert missnöje – de som är sjuka kan inte vänta längre – och vem som helst som nu är frisk kan när som helst komma att drabbas av detta regelverk!

Gertie Gladnikoff, journalist, Aktionsgruppen för de sjukförsäkrades rätt
Jenny Fjell, läkare, nätverket Resurs
Charlotte Thérèse Björnström, fil mag, initiativtagare till Påskuppropet
Christer Hogstedt, professor emeritus, f.d. överläkare, för vård­nätverket Gemensam välfärd, Stockhol
Ywonne Jacobsson, ordförande för Cancerhjälpen
Maria Werme, sjukgymnast, nätverket SLUSSA

Tusen poliser till räcker inte för att hindra ungdomsbrottslighet

Ledare En ny studie från Brottsförebyggande rådet (Brå) visar att unga som döms för rån eller våld mot... lördag 17/4 00:10

Att förlåta betyder inte att jag säger att det som hände var okej.

Ungkrönika Jag sitter och lyssnar på min vän på andra sidan träbordet. Hon beskriver hur hennes hjärta har... lördag 17/4 00:00

KD vill förebygga brott genom stärkta familjer

Politik. Ett förstatligande av sjukvården var första prioritet när Kristdemokraternas partiledare talade på... lördag 17/4 08:00

Israel allt populärare i Europa – men håller trenden?

Israelkommentar Den framgångsrika vaccinerings­kampanjen i Israel och de förbättrade relationerna till arab­världen...
Podcasts
Följ Världen idag i sociala medier