Låt oss ge akt på varandra och sporra varandra till kärlek och goda gärningar.
Hebreerbrevet 10:24

Världen idag

Glädjande om Jackelén ändrat position

Debatt · Publicerad 00:00, 9 jan 2020

Rubriken till min ledartext är olyckligt vald, det är vi överens om. Men som ärkebiskopen säkert vet sätts rubriken inte av artikelförfattaren. Därför bör man diskutera själva texten och inte en tillspetsad rubrik.

Min uttryckliga önskan i ledaren är att få se ”den kristna församlingen” – det är alltså inte Svenska kyrkan som särskilt pekas ut – ”vända tillbaka till grunden för kristen tro”, det vill säga ”apostlarnas undervisning”.

När det gäller synen på jungfrufödelsen, som är huvudtema för ledaren, så gläder det mig om vi är överens. Men är vi verkligen det?

Notera först att jag inte påstått att ärkebiskopen förnekar jungfrufödelsen, utan jag skrev att texten i Expressen ”sätter frågetecken för” jungfrufödelsen och ”kastar misstankar över” den. Texten är nämligen högst ambivalent i frågan.

Alla texter läses i en kontext. När Antje Jackelén frågades ut vid hearingen inför ärkebiskopsvalet 2013 lät det så här: ”Jungfrufödseln är en mytologisk term för att förklara det unika. Den som tolkar jungfrufödelsen som en biologisk fråga har helt missat poängen.” Det var ett perspektiv i linje med tidigare ärkebiskopen K G Hammar. Han orsakade stora debatter just kring jungfrufödelsen, som han menade inte behövde tolkas biologiskt utan teologiskt. För Hammar innebar det ett ifrågasättande av jungfrufödelsen som historiskt faktum.

När nu dessa ärkebiskopens formuleringar från hearingen dyker upp i julaftonstexten i Expressen väcker det berättigade frågor hos oss läsare. En ganska naturlig tolkning är att texten innebär ett fortsatt ifrågasättande av jungfrufödelsen.

Innebär texten i stället en, om än i förtäckta ordalag, positionsförflyttning från ärkebiskopen är det en stor och glad teologisk nyhet.

Det finns verkligen ingen anledning att misstänkliggöra varandra som kristna. Men det finns heller ingen anledning att undvika debatt i viktiga teologiska frågor eller att som kristen ledare tolka läromässig kritik som personliga påhopp. Det leder ingenstans.

Min uttryckliga önskan i ledaren är att få se ”den kristna församlingen” – det är alltså inte Svenska kyrkan som särskilt pekas ut.

En öppen debatt kritiskt för vår framtid

Ledare I veckan publicerades ett uppmärksammat öppet brev i tidningen Harper Magazine. Brevet är... lördag 11/7 00:00

Vill se svensk protest mot moskébeslutet för Hagia Sofia: ”Skymf”

Turkiet. Hagia Sofia ska bli moské, det meddelar Turkiets president Recep Tayyip Erdogan. Den välkända... fredag 10/7 21:38

Att vara sänd är att inte underskatta rollen som ”god granne”.

Inför söndag Mark 3:7–19 Just den här söndagen, den 12 juli, avslutar vi Hönökonferensen med en... fredag 10/7 12:00

Svag svenska kan ha påverkat covidvård

Äldrevård. Bristande språkkunskaper hos personal i äldreomsorgen kan ha bidragit till problem under... fredag 10/7 20:48

Kan en kristen bära vapen?

Mot väggen Kan en kristen med gott samvete bära vapen i egenskap av polis eller militär och när så behövs även...

Hans Sundberg – min bakgrund

John Wimber och Vineyard i Sverige (del 2/10). På Fjellstedtska skolan blev Hans andedöpt och började lära känna Andens liv. Han låter vuxendöpa...