Ni ska lära känna sanningen, och sanningen ska göra er fria.
Johannesevangeliet 8:32

Världen idag

Glädjande om Jackelén ändrat position

Debatt · Publicerad 00:00, 9 jan 2020

Rubriken till min ledartext är olyckligt vald, det är vi överens om. Men som ärkebiskopen säkert vet sätts rubriken inte av artikelförfattaren. Därför bör man diskutera själva texten och inte en tillspetsad rubrik.

Min uttryckliga önskan i ledaren är att få se ”den kristna församlingen” – det är alltså inte Svenska kyrkan som särskilt pekas ut – ”vända tillbaka till grunden för kristen tro”, det vill säga ”apostlarnas undervisning”.

När det gäller synen på jungfrufödelsen, som är huvudtema för ledaren, så gläder det mig om vi är överens. Men är vi verkligen det?

Notera först att jag inte påstått att ärkebiskopen förnekar jungfrufödelsen, utan jag skrev att texten i Expressen ”sätter frågetecken för” jungfrufödelsen och ”kastar misstankar över” den. Texten är nämligen högst ambivalent i frågan.

Alla texter läses i en kontext. När Antje Jackelén frågades ut vid hearingen inför ärkebiskopsvalet 2013 lät det så här: ”Jungfrufödseln är en mytologisk term för att förklara det unika. Den som tolkar jungfrufödelsen som en biologisk fråga har helt missat poängen.” Det var ett perspektiv i linje med tidigare ärkebiskopen K G Hammar. Han orsakade stora debatter just kring jungfrufödelsen, som han menade inte behövde tolkas biologiskt utan teologiskt. För Hammar innebar det ett ifrågasättande av jungfrufödelsen som historiskt faktum.

När nu dessa ärkebiskopens formuleringar från hearingen dyker upp i julaftonstexten i Expressen väcker det berättigade frågor hos oss läsare. En ganska naturlig tolkning är att texten innebär ett fortsatt ifrågasättande av jungfrufödelsen.

Innebär texten i stället en, om än i förtäckta ordalag, positionsförflyttning från ärkebiskopen är det en stor och glad teologisk nyhet.

Det finns verkligen ingen anledning att misstänkliggöra varandra som kristna. Men det finns heller ingen anledning att undvika debatt i viktiga teologiska frågor eller att som kristen ledare tolka läromässig kritik som personliga påhopp. Det leder ingenstans.

Min uttryckliga önskan i ledaren är att få se ”den kristna församlingen” – det är alltså inte Svenska kyrkan som särskilt pekas ut.

Rekordmånga säkerhetshot bland asylsökande

Samhälle. Antalet personer som söker uppehållstillstånd och som Säpo bedömer som säkerhetshot nästan trefaldigades i fjol. Enligt Migrationsverket beror det på...
Senaste nytt
Mest lästa just nu

Utstött – men pånyttfödd

Missionsglimten Jag är helt omtumlad av mötet med Alamak! Hon är strax över tjugo år och bor i ett av Asiens tuffaste länder. I dag står hon utanför sin...