Att vörda Herren är början till vishet, att känna den Helige är förstånd.
Ordspråksboken 9:10

Världen idag

EU-valet ett ödesval – be och rösta

Det är alltså inte alls självklart ur kristen synpunkt att globalisering, antingen i EU- eller FN/globalt format, är rätt väg. Det skriver Anders Gerdmar, docent i teologi, och uppmanar kristna att rösta fram kandidater som är ”modiga profetröster” i söndagens val till EU-parlamentet.

Debatt · Publicerad 00:00, 23 maj 2019

Gränser har blivit ett allt vanligare tema i den allmänna debatten, i synnerhet vad gäller EU- och klimatdebatten. Det talas allt oftare om en global regering eller till och med klimatdiktatur. Hur ska kristna se på det globala i relation till det nationella? Är det en glob utan gränser som är idealet eller är det fria länder i fredlig samverkan? 

Jag tror inte att man måste vara globalist som kristen. Att tala om nationen och dess roll och värde har blivit alltmer suspekt. Men hur går det ihop med ett bibliskt sätt att se på landet och länder? Gud handlar ständigt med länder. Daniel talar om ”fursten över Persien” och ”fursten över Grekland”. Jesus var bara sänd till sin eget land, och uppdraget vidgades först efter att hans del av uppdraget var slutfört. Och visst: Guds rike, eller bättre ”Guds välde”, är gränsöverskridande, men det betyder inte att Gud utplånat gränserna. Uppdraget var ju att gå ut till alla folk, ethnä. De eviga löften att landet Israel ska återupprättas gäller, till exempel, löften som förverkligades 1948. Missionsbefallningen gäller till jordens yttersta gräns, men nationerna och folken består.

Nationalism är skadlig om den är chauvinistisk och rasistisk, det vill säga menar att mitt folk är något större och bättre än andra och kräver överhöghet. Eller om man tror att det finns en svensk rasessens. Men det finns ett annat sätt att se på landet och andra begrepp för det som senare kallas nationalstaten, begrepp som är äldre. Uppsala mötes beslut 1593 talar om Sverige som fäderneslandet; Uppsala möte markerar en ny tid i Sverige som ett reformatoriskt kristet land. Med reformationen bröts en global makt, Romersk-katolska kyrkans, över Sverige och vi får en annan frihet och självständighet.

I svensk historia har vi ett årtusende som kristet land, halva tiden med ungefär samma gränser, med ett gemensamt språk, en gemensam kristen tradition, en gemensam rättstradition. Över tid samlades olika delar av det som nu är Sverige till en helhet. Det goda kristna arv som vi har i Sverige, från kvinnofriden till de många kyrktornen, från en syn på människovärdet som präglas av en (judisk-)kristen syn på människan som Guds avbild till den demokrati som faktiskt började växa fram i väckelsens spår, är nödvändiga att bevara.

Men är inte gränser fel ur kristen synpunkt? Varför? Gränser behövs och bara när man har dem kan man bestämma hur de ska användas. Globalisterna vill sudda ut dem, kanske inte minst för att fritt kunna flytta pengar, eller till och med för att kunna dominera. Men gränslöshet kan leda till anarki; egentligen är den gränslösa världen en utopi och utopier leder till galna idéer som klimatdiktatur. Det finns globalistiska islamistiska projekt som vi inte vill ha, det finns en rysk agression i närområdet.

Det är alltså inte alls självklart ur kristen synpunkt att globalisering, antingen i EU- eller FN/globalt format är rätt väg. Krafter som står emot både medmänsklighet och Guds vilja kan teoretiskt lyckas ta över EU eller FN eller vilka organ man nu försöker skapa. Om fascistiska eller ”liberala” krafter (ja just flera ”liberala” röster har märkligt nog talat för diktatur) som vill forma Europa skulle komma till makten – är det bra för vårt land eller för kristenheten i landet? Självklart inte.

Ett fint uttryck är ”demokratisk patriotism”. Att älska sitt land och samtidigt tro på alla människors lika värde. Vi är många som älskar vårt land, som tror att Gud har en plan för landet och att vi som land kan ha en unik uppgift att fylla. Men det förutsätter att vi som land har vår frihet kvar.

Utvecklingen i EU nu kan påverka vår historia framåt. När vi därför röstar i EU-valet – för att rösta är mycket viktigt nu – kanske vi mer än någonsin har att välja mellan globalisters agenda och sådana som vill bevara nationalstaten med en demokratisk patriotism. 

Korset i flaggan förpliktar. Be att Guds tjänare och rättskaffens människor kommer in i EU:s organ och dess högsta ledning, be att människor med en agenda som strider mot Guds vilja inte får inflytande. Låt oss också be om modiga profetröster som kan tala in i Europas situation. Låt oss be om politiker som välsignar Guds folk Israel och som också vågar stå emot islamismens inflytande. 

Vi behöver alltså inte skämmas för att vi älskar och ber för vårt land. Kanske de som gör det bidrar till landets räddning.

Vi behöver alltså inte skämmas för att vi älskar och ber för vårt land. Kanske de som gör det bidrar till landets räddning.

Netanyahu lyckas inte bilda regering – kan Gantz lyckas?

Regeringsbildning. Det finns ett användbart uttryck på hebreiska som heter ”achrei ha'chagim”. Det betyder ”efter högtiderna” och syftar på den månads­långa period som... onsdag 23/10 12:10

Ett argument emot en palestinsk stat

Israelkommentar Analys. Ett av de stora beslut som nästa israeliska regering står inför är hur man ska förhålla sig till president Trumps förslag till fred i regionen; en... onsdag 23/10 00:00

Judiska extremister angrep soldater

Brott. I söndags vaknade israelerna till upprörande bilder på nyheterna. I reportaget såg man unga män med maskerade ansikten som kastade stenar mot... onsdag 23/10 06:00

Vi har fått en ny sorts åsiktsinkvisition

Ledare Efter den nästan två år långa krisen är Svenska Akademien tillbaka, åtminstone i så motto att man delar ut Nobels litteraturpris, dessutom för två år... onsdag 23/10 00:00