Herren har blivit min borg, min Gud är min tillflykts klippa.
Psaltaren 94:22

Världen idag

Enad bön kan vända Sverige 2018

Man kan ha mycket sypunkter på olika partier, vad de säger och gör. Men personligen har jag upplevt att det viktigaste jag kan göra inför detta val är att själv be och mobilisera andra att be, menar debattskribent Anders Gerdmar.

Debatt · Publicerad 00:00, 22 aug 2018

Herren mobiliserar en enad bönearmé inför valet. Året 2018 kommer att gå till historien som ett turbulent år med bränder, extrem värme och en ovanligt svår parlamentarisk situation. Men inte bara det. Jag tror att valåret 2018 kan bli en vändpunkt för Sverige.

Ett regimskifte är nödvändigt, och då pratar vi inte bara partipolitik. Det har med Sverige som land att göra. Med den fientliga Israelpolitiken och den växande antisemitismen, med en utrikesminister som – såsom enda utrikesminister i EU – är persona non grata i Israel på grund av ogrundade anklagelser av allvarlig art. Med ett miljöparti som fram till avslöjandet av Mehmet Kaplan hade en islamist som samarbetade med en turkisk fascistisk rörelse. Och med till exempel Gustaf Fridolin (MP) som en antiisraelaktivist som deporterades från Israel. Flera andra skandaler har också visat på Miljöpartiets närhet till Muslimska brödraskapet.

(S) och särskilt Tro och solidaritets långsiktiga pakt för ett ökat muslimskt inflytande i politiken är ett annat exempel, bevisat bland annat av "Delaktighet, identitet och integration", ett dokument som Sveriges muslimska råd och dåvarande Broderskapsrörelsen gav ut tillsammans.

Oron över vad som händer på gator och torg, och om huruvida Sverige klarar kris eller krig, bidrar också till en svårare situation än på länge.

Vad ska då kristna göra?

Inte käbbla om partipolitik. Partierna behövs, och det är viktigt att ta sitt ansvar och rösta in människor som är förtroende värda. Men om vi som tror att Gud kan förvandla Sverige hamnar i strid med varandra, så förhindras våra böner. Man kan ha mycket sypunkter på olika partier, vad de säger och gör. Men personligen har jag upplevt att det viktigaste jag kan göra inför detta val är att själv be och mobilisera andra att be.

Skjuter vi på våra bröder i stället för att attackera de furstar och väldigheter som vill hålla vårt land i sitt grepp, så kan vi se slaget om Sverige förlorat. De hårda orden ska riktas mot fienden, inte mot bröder.

För om kristenfolket i stället lyfter blicken dit där det finns hjälp, hos Herren, och ödmjukar sig både inför varandra och Herren, och ber intensiv förbön (det är vad det hebreiska ordet betyder), söker Guds ansikte och omvänder sig från sina onda vägar, så lovar Herren höra det (2 Krön 7:14).

Vad innebär en mobiliseringsorder i det svenska samhället?

En allmän mobilisering innebär:

• att samtliga krigsplacerade inom försvarsmakten inställer sig vid sina inkallelseplatser

• att samtliga blir så kallade krigsmän

• att plötsligt är alla, oavsett partifärg, samhällsställning eller konfession, en enda armé

Detta är nödvändigt för att krig ska kunna vinnas

Det finns profetior om att vid en tidpunkt kommer det socialistiska inflytandet att en gång för alla brytas över Sverige, ett inflytande som funnits där nu i hundra år. Under denna tid har socialistiska snarare än kristna värderingar genomsyrat Sverige så mycket att vi inte längre märker det.

Visst, arbetarrörelsen har gjort nytta på vissa punkter. Men det statliga inflytandet, till och med över kyrka och skola, är så starkt att politiken har större makt än medlemmar eller föräldrar. Barnen ska fostras på daghem och i skolor, och när det gäller sexualundervisningen formas den av RFSU snarare än av familjen. Familjepolitiken snarare skadar en naturlig familj med mamma, pappa, barn än hjälper den.

Nu finns det också rent antikristliga agendor, till exempel att förbjuda kristna skolor. Samtidigt får ”hederskultur” och parallellsamhällen växa upp framför ögonen på oss.

I detta läge: Kan vi som troende lägga ner interna strider, lyfta oss till en annan nivå, och ena oss i bön för Sverige och be om att Sverige åter­igen ska kunna bli ett land där kristen tro får prägla och forma vårt land?

Om vi som ber och tror kan ena oss om några få saker inför detta val, kan vi kanske få uppleva att 2018 var året då Sverige vände.

Låt oss be om ett historiskt regimskifte.

Låt oss be om goda kristna, eller i alla fall inte kristendomsfientliga krafter, i riksdag och regering.

Låt oss be att Gud själv kommer oss till undsättning, enligt sitt underbara löfte: ”[D]å vill jag höra det från himlen och förlåta deras synd och skaffa läkedom åt deras land” (2 Krön 7:14).

En sådan enig bön, var vi än är, hemma eller på en bönekonferens, kan få historisk betydelse för vårt älskade Sverige.

Skjuter vi på våra bröder i stället för att attackera de furstar och väldigheter som vill hålla vårt land i sitt grepp, så kan vi se slaget om Sverige förlorat.

Missionskonferens för unga genomförs på 15-tal platser

Engage. Årets ungdomsinriktade missionskonferens Engage, lördagen den 7 november, kommer att äga rum på... lördag 31/10 12:00

Jeremy Corbyn stängs av efter rapport om antisemitism

Storbritannien. Den förre Labourledaren Jeremy Corbyn har blivit avstängd av partiet. Bakgrunden uppges vara hur... lördag 31/10 09:00

Herren och hoppet om ett liv i evighet, ansikte mot ansikte med honom, är värt allt!

Inför söndag Ps 126 Den kommande helgen smakar himmelskt, med både helgonen och vårt evighetshopp i fokus. Redan... torsdag 29/10 00:10