Om än min kropp och min själ tynar bort, så är Gud mitt hjärtas klippa och min del för evigt.
Psaltaren 73:26

Världen idag

Jesus säger själv: ”Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig.” För oss kristna måste det innebära att vårt uppdrag är att visa på den vägen, oavsett vilken bakgrund den människa har som vi möter, skriver Bertil Olson. Foto: Lightstock

En enda väg till frälsning?

Debatt · Publicerad 08:01, 7 mar 2016

Det har på senaste tiden publicerats artiklar med påståendet att en stor del av Svenska kyrkans präster påstår att ”Judar, kristna och muslimer vandrar mot samme Gud, var och en på sin väg."

Att judarna har samme Gud som vi kristna är det inget tvivel om. Men de har ”inte kommit till den fulla insikten” som aposteln Paulus uttrycker det.

Att däremot att påstå att muslimer har samma Gud är att godkänna Koranens förnekande av att Gud är Treenig och att Jesus är sann Gud och sann människa.

Jesus säger själv: ”Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig.” För oss kristna måste det innebära att vårt uppdrag är att visa på den vägen, oavsett vilken bakgrund den människa har som vi möter. Många muslimer som blivit kristna vittnar om vilken befrielse det innebär när de mött Jesus Kristus och tagit emot Honom. På samma sätt räknade Paulus all sin fariséiska lagfromhet som avskräde jämfört vad han funnit i mötet med Jesus.

Precis som Paulus riskerade sitt liv för sin nyfunna tro, så finns det i dag mängder med före detta muslimer som riskerar sina liv för bekännelsen till Jesus Kristus. Om vi säger att muslimer och kristna vandrar mot samma Gud, säger vi med andra ord att de inte behövt bli kristna och riskera sina liv.

Det har också i år lanserats en teori om att reinkarnationen, själavandringen, är förenlig med kristen tro. Detta påstående leder till ett förnekande av den kristna läran om individuell frälsning genom Jesus Kristus. Om vår handlingar är avgörande för vad vi blir i nästa liv, så behövs ju ingen Frälsare.

När detta är sagt måste det också sägas att för Gud är inget omöjligt – om Han möter människor på annat sätt än genom Sonen, så är det inget vi vet något om.

Även om vi säger att dopet är nödvändigt för ett kristet liv, så förnekar vi inte möjligheten för Gud att ta emot den som av någon anledning inte blivit döpt, till exempel det barn som dör i moderlivet eller i samband med förlossningen.

Likväl gäller för oss att vittna om att Jesu Kristus är Vägen, Sanningen och Livet.

Om vi säger att muslimer och kristna vandrar mot samma Gud, säger vi med andra ord att de inte behövt bli kristna och riskera sina liv.

Valdeltagandet avgör inriktning

Israelkommentar Det är uppenbart att valdeltagandet avgör valen i demokratiska nationer, men i Israel är procentandelen som röstar särskilt avgörande. Detta beror på...

Hon läste Staksets bok – kom till tro på Gud

Vittnesbörd. En av dem som kommit till tro genom Sebastian Staksets bok är Linda Eriksson. Hon hade alltid lidit av ångest och tyckte att livet var meningslöst,...