Ingen människa kan bestå genom ondska, men de rättfärdigas rot kan inte rubbas.
Ordspråksboken 12:3

Världen idag

Ecce Homo-bilderna hädar och provocerar

”Elisabeth Ohlson Wallins fotoutställning, Ecce Homo, är inte (heller) stor konst eller uppnår konstnärlig höjd. Tvärtom blir fotografierna av några personer som vill visa sig nakna i ett badhus banala”, skriver teologen Anders Gerdmar, där han både kritiserar utställningen men också efterlyser ledare i Svenska kyrkan med äkta andlig herdestav.

Debatt · Publicerad 12:18, 9 maj 2016
Detta är en opinionstext. Åsikterna som uttrycks är skribentens egna.

Teologi på villovägar brukar göra sin egen jesusbild. I min egen forskning kring nazistisk bibeltolkning har jag mött den ariske Jesus som fjärmats från all judiskhet. Liberalteologins Jesus blir en ren moral- och vishetslärare och marxisterna gjorde en Kamrat Jesus.

Än en gång är en hbtq-jesus aktuell (förkortningen betyder homo-, bi-, trans-, queersexuell).

Det är Elisabeth Ohlson Wallins fotoutställning Ecce Homo som ska visas i samband med Springpride i Eskilstuna, och man öppnar Eskilstuna Klosters kyrka för evenemanget.

Jesus och lärjungarna framställs i denna som en hbtq-gemenskap. Den kanske grövsta bilden är av Jesu dop, där Jesus framställs naken med könet som fokus. Bilden är utmanande också genom hur Johannes Döparen rör vid Jesu kropp. De andra bilderna avbildar olika varianter av homosexualitet.

Det finns flera stora problem med detta.

Först och främst kan man fråga sig om Wallin hade vågat avbilda Muhammed på samma sätt. Med tanke på de kostnader för samhället och för honom personligen, som Lars Vilks bild har medfört, vore det inte tillrådligt. Dessutom är det fel att häda andra religioner.

För det andra saknas all historisk grund för att Jesus skulle tolerera utlevd homosexualitet.

Det är fundamentalt för kristen tro och Jesu förhållningssätt att alla människor har lika värde och att all diskriminering är förkastlig. Men från historisk synpunkt finns ingen anledning att tro att Jesus skulle se annorlunda på homosexualitet än judendomen i stort gjorde. Än mindre praktisera det själv. Jesus är mycket radikal när det gäller sexuell synd. När han räddar livet på den så kallade synderskan, riktar han udden mot de män som vill stena henne på ett sätt som får dem att lomma i väg. Men det hindrar inte att han ger henne en klar riktlinje: Gå och synda inte mer! Synd är synd för Jesus, och det ändras inte med tidsandan.

För det tredje är Nya testamentet och särskilt Paulus tydlig när det gäller homosexualitet. Han fortsätter Gamla testamentets syn på enkönade relationer, vilket kan beläggas med flera texter. Han ser inte heller homosexualitet som en synd bland andra. Han säger att de som utövar sådant inte ska ärva Guds rike (1 Kor 6:9-10). Ibland argumenterar man att vi då måste vara lika strikta när det gäller de andra synderna som räknas upp. Precis. Gud är helig och rättfärdig och det betyder att han begär att hans heliga vilja ska åtlydas. Han är också nådig, vilket betyder att man kan få förlåtelse för varje synd. Men inte att man kan fortsätta med den.

För det fjärde är naturligtvis själva namnet på utställningen medvetet provocerande. Ecce homo, se människan, är det Pilatus säger när Jesus döms till det straff som sonar all synd. Det är stötande att gå in på detta för alla kristtrogna heliga område. Även muslimer reagerar då de håller Jesus för en viktig profet.

För det femte, och det är mindre viktigt, är det inte heller stor konst eller uppnår konstnärlig höjd. Tvärtom blir fotografierna av några personer som vill visa sig nakna i ett badhus banala. Bilderna visar dessutom ytterligare en arisk, blond, icke-judisk Jesus som inte ser ut att ha varit grovarbetare ett helt liv. Gammaltestamentlig och judisk tradition förbjuder offentlig nakenhet och det är uteslutet att Jesus frivilligt skulle visat sig naken. Detta är alltså en översexualisering och pornografisering av Jesusgestalten. Att exponera någon naken var en total förödmjukelse, och troligen drabbade den Jesus på korset.

Att bilderna visas just i kyrkor är också hädande. Dessa rum är byggda för gudstjänst och tillbedjan, inte av vad som helst utan av den Treenige Guden. Jesus Kristus är den Herre och Konung som där ska upphöjas och äras. Kyrkor är inte ägnade till utställningslokaler. Men ännu mer: att projicera hädande bilder på Jesus i en sådan lokal blir inget annat än en provokation. För det är just en projicering av den egna bilden på Herren. Hade det funnits ledare med en äkta andlig herdestav i Svenska kyrkan hade det varit omöjligt.

Nu blir det ytterligare ett sätt att göra sig en egen jesus – en annan jesus. Men det är inte den sanne Frälsaren, utan en karikatyr.

En kristendom som bara gör honom till någon man kan hantera hur som helst har inte bara mist sitt evangelium om befrielse från synden, döden och djävulen. Den har också förrått honom som dog för oss, den historiske Jesus om vilken Pilatus sa: Se människan.

Kyrkor är inte ägnade till utställningslokaler. Men ännu mer: att projicera hädande bilder på Jesus i en sådan lokal blir inget annat än en provokation.

Evangeliets erbjudande är en ny identitet i Kristus

Ledare I centrum av det kristna evangeliet står något som förr brukade beskrivas som det ”saliga bytet”:... onsdag 22/3 00:10

Upprop för samvetsfrihet – vill inte ange papperslösa

Samvetsfrihet. Tunga fackförbund, vänsterpolitiker och debattörer driver just nu en kampanj för att lärare, läkare... onsdag 22/3 07:00

Fler förhandlingar förlänger konflikten

Israelkrönika Mönstret känns välbekant: Precis före den muslimska fastemånaden ramadan organiseras ett regionalt... onsdag 22/3 00:00