Din rättfärdighet når upp till himlen, Gud, du har gjort stora ting. Gud, vem är som du?
Psaltaren 71:19

Världen idag

En anonym barnmorska skriver i en debattartikel att hon gråtit när hon assisterat vid abort och såg den ”lilla, lilla människan kastas bort”. Hur många fler barnmorskor gråter i det tysta över att tvingas delta i utsläckandet av små oskyldiga människoliv? undrar debattörerna. Foto: Marjon Besteman Horn/Pixabay

Det är en kristen plikt att stå upp för och värna livet!

Den tredje advent står vi upp för livet och firar Livets söndag. Vi vill visa vår tacksamhet och glädje inför livet och det okränkbara människovärde som vi alla fått, skriver 34 olika företrädare inom kristenheten.

Debatt · Publicerad 00:00, 8 dec 2021
Detta är en opinionstext. Åsikterna som uttrycks är skribentens egna.

Det finns politiska krafter som vill att tillgången till abort ska skrivas in i grundlagen. Vi anser i stället att det ofödda barnet är värt att skyddas i grundlagen, och att denna ståndpunkt stöds av naturrätten på vars grund de internationella rättighetsdokumenten vilar.

Barnkonventionen, som sedan 2020 är svensk lag, säger i inledningen att barnet på grund av sin omognad och sårbarhet har rätt till extra omvårdnad både före och efter födseln. Rätten till liv är också den mest grundläggande rättigheten i både Europakonventionen (som är svensk lag sedan 1995) och FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Denna tillkom efter andra världskriget som ett svar på den dödsideologi som krävt miljontals civila människors liv.

En anonym barnmorska skriver i en debattartikel i Göteborgsposten den 25 oktober 2021 att hon grät när hon assisterat vid abort och såg den ”lilla, lilla människan kastas bort”. Hur många fler barnmorskor gråter i det tysta över att tvingas delta i utsläckandet av små oskyldiga människoliv?

Vad händer på sikt med vården i ett samhälle som inte längre respekterar instinkten att den starkare parten ska skydda den svagare, utan i stället främjar synen att det är en rättighet och en jämställdhetsfråga att det ofödda barnet ”kastas bort”?

Sverige stängde dörren för två kompetenta och medkännande barnmorskor från att jobba på förlossningsavdelningar på grund av deras samvetsbetänkligheter inför abort. Nu rapporteras om massuppsägningar bland barnmorskor på förlossningsavdelningarna. ”Som man sår får man skörda inom svensk förlossningsvård”, skriver Olof Edsinger den 2 november i Världen idag.

Det är inte långsökt att tänka sig att arbetssituationen blir hård i en miljö där det egna samvetet inte ges något utrymme.

De flesta är överens om devisen att ett samhälle kan bedömas utifrån vilket sätt det tar hand om sina mest sårbara. Sjuka, funktionsnedsatta och äldre människor är sårbara grupper, vilka är måltavlor för dödshjälpsdebatten. Dödshjälp marknadsförs som friheten att bestämma över sin egen död.

Men självbestämmandet har enligt en nyligen publicerad artikel i Psychiatric Times visat sig vara en myt. Den patient som önskar avsluta sitt liv måste i praktiken underkasta sig en hel byråkratisk apparat, där en rad andra aktörer har makten att avgöra huruvida kriterierna är uppfyllda eller inte.

Önskan att inte ligga andra till lags, eller rädslan att inte få hjälp vid sin dödsbädd, nämns också som faktorer vilka snarare undergräver än främjar självbestämmandet. Patienter behöver i svåra situationer i stället få luta sig mot en vårdapparat som bygger på den Hippokratiska eden att ”aldrig skada, om möjligt bota, ofta lindra och alltid trösta”.

Vi står upp för att livet börjar vid befruktningen och avslutas med den naturliga döden. Vi står upp för att alla barn ska välkomnas till världen oavsett hälsotillstånd, att föräldrar och familjer i kris ska få det stöd de behöver, och att respekten för de äldre uppgraderas så att vården i livets slutskede ständigt utvecklas och förbättras.

Kardinal Anders Arborelius, OCD biskop i Stockholms katolska stift
Anders Gerdmar, rektor Skandinavisk teologisk högskola
Anna Sophia Bonde, präst i Svenska kyrkan och författare
Benedicta Lindberg, generalsekreterare Respekt
Berit Simonsson, Oasrörelsen
Daniel och Emelie Steen, pastorspar, Sion i Flen
David Byman, pastor Borås Kristna Center
David Ekerbring, pastor, föreståndare församlingen Agape, ordförande Trosrörelsen, ordförande Sverigebönen
Fredrik Arwehed, föreståndare Hedviglundskyrkan
Johanna Byman, ordförande Människovärde, ansvarig för jourlinjen Livlinan
John Derneborg, föreståndare och pastor Pingstkyrkan Vänersborg
Kari och Håkan Sunnliden, präst i Svenska kyrkan
Krister Lilja, pastor Fyrens församling Båstad
Linda Bergling, pastor i Arken, författare
Maria och Kim Sjögren, pastorer i One Heart Church
Martin Alexandersson, präst
Mats Selander, ordförande MRO – Människorätt för ofödda
Olof Edsinger, generalsekreterare Svenska evangeliska alliansen
Olof Rugarn, f d överläkare gynekologi/obstetrik
Peo och Eleinor Svensson, pastorer Guds Kraft, Sävsjö
Per Ewert, direktor Claphaminstitutet
Peter och Kerstin Larsson, Fyrens församling i Båstad
Samuel E Lilja, präst i Svenska kyrkan
Sofi Mattsson, rådgivare på Oplanerat Gravid
Stefan Gustavsson, direktor Apologia
Stefan Swärd, fil dr och pastor inom Evangeliska frikyrkan
Thomas Idergard, jesuitpater, S:ta Eugenia katolska församling, Stockholm
Ulf Sundqvist, föreståndare och pastor Pingst Umeå
Åsa-Karin Brunninge, ordförande Livsval

Vi står upp för att livet börjar vid befruktningen och avslutas med den naturliga döden.

Ebba Busch mötte Bränsleupproret

Energipolitik. KD meddelade nyligen att partiet vill sänka reduktionsplikten för diesel så att dieselpriserna blir... torsdag 27/1 09:00

Planen som skapar en palestinsk stat utan att följa några avtal

Israelkommentar Oslo-avtalen var de fredsavtal som Israel och PLO slöt under 1990-talet, vilka ledde fram till... torsdag 27/1 00:10

När föräldrarnas betydelse erkänns kan skolan bli bättre

Ledare För några decennier sedan hade det varit otänkbart att grovt våld, allvarliga trakasserier och... torsdag 27/1 00:10

Nu är OS-truppen spikad

Sport. Den svenska OS-truppen är spikad. Skicrossåkaren Eliott Baralo, 23, och alpinåkaren Charlotta... torsdag 27/1 05:00

Jesus är hoppet självt

Inför söndag En Trisslott. Hoppas, hoppas … neeej, det blev bara två ”en miljon”! Jag hade ju behövt tre... torsdag 27/1 00:00

Rysslands invasionshot av Ukraina följer ett mönster

Nyhetskommentar Med över 100 000 ryska soldater utplacerade med krigsmateriel längs den ukrainska gränsen sätter... torsdag 27/1 00:00

Förintelseöverlevaren Emerich Roth har dött

Dödsfall. De som utifrån egna erfarenheter kan berätta om Förintelsen blir allt färre. Nyligen avled judiske... onsdag 26/1 22:00

Senaste nytt

    Rysslands invasionshot av Ukraina följer ett mönster

    Nyhetskommentar Med över 100 000 ryska soldater utplacerade med krigsmateriel längs den ukrainska gränsen sätter...
    Följ Världen idag i sociala medier