Ni ska lära känna sanningen, och sanningen ska göra er fria.
Johannesevangeliet 8:32

Världen idag

Därför lämnade vi vårt medlemskap i Svenska Evangeliska Alliansen

Kjell Larsson i Svenska Alliansmissionen och Daniel Alm, Pingst, bemöter här Världen idags ledartext (10/6) om att de båda samfunden lämnat sitt formella medlemskap i Svenska Evangeliska Alliansen.

Debatt · Publicerad 18:14, 14 jun 2019

Till vår stora förvåning får vi läsa en ledare i Världen idag 10/6 där vi kritiseras på ledarplats av tidningen för att ha lämnat Svenska Evangeliska Alliansen som medlemmar. Stefan Swärd som författat artikeln och samtidigt är ordförande i SEA var med också vid det möte när samtal om våra medlemskap fördes. Enligt stadgarna för SEA kan endast fysiska personer vara medlemmar men enligt artikeln har vi avslutat vårt medlemskap vilket nu kritiseras. Hur har vi kunnat avsluta något som är omöjligt att vara?

Juridiska personer är hänvisade till nätverkstillhörighet utan formell möjlighet att påverka. Det var just detta och en synpunkt om bearbetandet av opinionsverksamheten som ledde till att vi fattade beslut om att endast ha en relationell koppling till SEA. Stadgarna omöjliggör verkligt inflytande från juridiska personer i SEA. Ledningen för SEA har inte visat intention att förändra detta. 

Vår andra synpunkt var att om man vill ha samfund som förankringsbas och stöd måste förankring någon gång ske. Det blir en omöjlig situation för oss att tas till intäkt för yttranden vi inte har haft någon möjlighet att påverka. Detta avvisades av ledarna för SEA som ville ha sin fria roll och inte behöva förhålla sig till våra samfundsledningar på så sätt. Därför finns vi inte kvar i nätverket.

Vi har ändå varit tydliga med att vilja ha goda relationer för att kunna göra gemensamma satsningar tillsammans med SEA. 

Är Stefan Swärds ledare Världen idags ståndpunkt, eller skrev han i egen sak?

Daniel Alm, föreståndare Pingst – fria församlingar i samverkan och Kjell Larsson, missionsföreståndare Svenska Alliansmissionen

Svar direkt: Unik väckelsekristen plattform försvagas

I två ledare har jag skrivit om Svenska Evangeliska Alliansens betydelse i svensk kristenhet, både historiskt och i nuläget. SEA tillämpar tre olika anslutningsformer: personligt medlemskap, plusmedlemskap (som också innebär månadsgivande) och nätverkspartner. Det sistnämnda är en anslutning för organisationer, där samfund har varit en bärande del alltsedan SEA:s omstart år 2001.

I dagsläget är fyra samfund anslutna som nätverkspartner till SEA: Evangeliska Frikyrkan, Frälsningsarmén, Evangelisk Luthersk Mission och Trosrörelsen. Även ett antal församlingar och andra kristna organisationer står med som nätverkspartners. Pingst – fria församlingar i samverkan och Svenska Alliansmissionen har det senaste året valt att kliva av som nätverkspartners, och står nu inte med på SEA:s hemsida som sådana.

Man har alltså valt att ändra sin relation till SEA och har i sin egen kommunikation med SEA uttryckt att man begär utträde som medlemmar. Från båda sidor har det samtidigt deklarerats att man vill fortsätta samarbeta.

SEA har aldrig arbetat enligt exempelvis SKR:s modell, där varje text som författas i SEA:s namn ska läsas och godkännas av sina medlems/partnerorganisationer. När detta diskuterades vid mötet som Daniel Alm och Kjell Larsson refererar till var vi också överens om att detta skulle vara en väldigt tungrodd ordning.

I praktiken skulle det omöjliggöra för SEA att på kort varsel kunna delta i den offentliga debatten. Möjligheten att påverka har i stället gått via styrelsen, till vilken alla våra partners har haft möjlighet att föreslå ledamöter.

De fyra samfund som i dag är med i SEA är alla representerade i styrelsen, varav ett med sin samfundsledare. Detsamma har gällt för Pingst fram till vårt senaste årsmöte.

En av flera saker jag ville förmedla med min ledartext var att det känns tråkigt att denna unika plattform för våra väckelsekristna samfund – inklusive kontakten med den globala Lausannerörelsen – försvagas. Denna bedömning delas av Världen idag.

SEA har aldrig arbetat enligt exempelvis SKR:s modell, där varje text som författas i SEA:s namn ska läsas och godkännas av sina medlems/ partner- organisationer.

Nu kommer tulpanerna

Vardag När granbarren är uppsopade och amaryllisen har slokat – då vill vi pynta hemmet med tulpaner.

”Arbete kan ge mening till livet”

Närbild Arbetsetik. Arbete kan ge mening till livet och bidra till långsiktig lycka. Det menar Maria Ludvigsson, ledarskribent på Svenska Dagbladet. – Arbetet gör att...

Israel hjälper jordbävningsdrabbade i Puerto Rico

Insats. Efter den jordbävning som drabbade en stor del av Puerto Ricos invånare den 7 januari kunde den israeliska hjälporganisationen Isra Aid snabbt inleda...

Vill ge hopp till den unga generationen

Församlingsliv Västerås. Allianskyrkan är en församling där alla generationer trivs och får ta plats, och där ungdomarna får vara med och ta ansvar. – Vi har skapat en miljö...
Senaste nytt
Mest lästa just nu

Vill ge hopp till den unga generationen

Församlingsliv Allianskyrkan är en församling där alla generationer trivs och får ta plats, och där ungdomarna får vara med och ta ansvar. – Vi har skapat en miljö...