Under sång och dans ska man säga: ”Alla mina källor har jag i dig.”
Psaltaren 87:7

Världen idag

Att gymnasieelever tvivlar på Darwin är inget samhällsproblem

Det är ett friskhetstecken när många gymnasieelever ifrågasätter evolutionsteorin. Det skriver Johnny Bergman i detta debattinlägg där han kritiserar mediaröster som utmålar Malmöelevers skepsis till evolutionsläran som ett stort problem.

Debatt · Publicerad 00:00, 14 feb 2023
Detta är en opinionstext. Åsikterna som uttrycks är skribentens egna.

Förra veckan publicerade Sydsvenskan en artikel om att många gymnasieelever i Malmö ifrågasätter evolutionsteorin. En av dem, natureleven Donya på Kunskapsgymnasiet, konstaterade: ”Vi kommer fortfarande kunna bli läkare även om vi inte tror på evolutionsteorin fullt ut”.

Biologilärare och elever berättade för tidningen att det finns en utspridd misstro mot Darwin på Malmös gymnasieskolor. Tidningarna Norra Skåne och Kristianstadsbladet hakade på och införde två dagar senare en ledare, där man uttryckte både förvåning och indignation över att eleverna i Malmö inte visste bättre.

Ledaren var orolig för att uttrycket ”evolutionsteori” uppfattas som att den bara är en teori bland andra teorier. Som slutkläm konstaterade man sedan: ”Vi vill inte ha vaccinskeptiska doktorer i framtiden. Och inte heller lärare som jämställer Adam och Eva med Darwin”.

Den enorma propaganda som vi möter dagligen i vetenskapliga program i radio och olika naturprogram på TV, gör att kunskapen om den stora gruppen av Darwinkritiska vetenskapsmän är i det närmaste obefintlig.

Malmöeleverna är inte ensamma om sin åsikt. År 2006 gjorde opinionsinstitutet Sifo en mätning på uppdrag av SVT-programmet ”Vetenskapsmagasinet”. Den visade att var fjärde tillfrågad inte tror på Darwins evolutionsteori. Det innebär att det finns minst 2 miljoner svenskar som delar Malmöelevernas åsikt.

Men är inte evolutionen bevisad? Ja, det kan man undra. Då och då samlas vetenskapsmän till konferenser, där man försöker hitta en bättre förklaring än den vanliga teorin. År 2008 samlades 16 internationella evolutionsteoretiker och filosofer på Konrad Lorentz-institutet och konstaterade enhälligt att den klassiska nydarwinistiska förklaringen av evolutionens mekanismer inte var tillräcklig. Man efterlyste en ”tredje vägens evolutionsbiologi”.

Hösten 2016 samlades återigen ett stort antal vetenskapsmän på Royal Society i London till en konferens, där man uttryckte att nydarwinismen fortfarande brast i att förklara livets komplexitet, uppkomsten av nya strukturer och övergångsformer mellan växter och djur. Man försökte lansera några nya bättre förklaringar, men även de har visat sig vara bristfälliga.

Att ifrågasätta evolutionsteorin har absolut ingenting med brist på intelligens att göra. Det kan lätt åskådliggöras med att flera Nobelpristagare också genom åren har uttryckt tvivel på evolutionsteorin. Dit hör Werner Arbel, Robert A. Millikan, John C. Eccles, Ernst Chain, Richard Smalley, Arno Penzias och Albert Szent-Györgyi.

Dessa nobelpristagare och deras åsikter finns noga dokumenterade i min bok ”Nobelpristagare som tvivlat på Darwin”. Där finns både citat och levnadsbeskrivningar. Kemisten och nobelpristagaren Richard Smalley uttalar sig på AZ Quotes: ”Evolutionen har just fått sin dödsstöt. Efter att ha läst boken Origins of Life med min bakgrund i kemi och fysik, är det tydligt att den biologiska evolutionen inte kan ha ägt rum”.

Jag respekterar att det finns olika åsikter om saker och ting. Därför tycker jag att det är ett friskhetstecken att Malmöeleverna uttrycker sina åsikter om Darwins teori. Det borde inte heller innebära att de blir betraktade som mindre vetande eller inkompetenta. Många talar om tolerans i våra dagar, men det innefattar tydligen inte skapelsetroende.

Att ifrågasätta evolutionsteorin har absolut ingenting med brist på intelligens att göra.

Bred kritik vittnar om surrogatmödraskapets orimlighet

Ledare När vänsterfeminister och konservativa kristna är överens i en fråga kan man ana att den har en... fredag 24/3 00:10