Ingen människa kan bestå genom ondska, men de rättfärdigas rot kan inte rubbas.
Ordspråksboken 12:3

Världen idag

6 juni kan bli vändpunkten för ett Sverige i andligt krisläge

Vi ser ett ökat motstånd till kristendom där nuvarande regering vill kasta ut korset och de kristna värderingarna. Och i landet breder ateism, yoga och islam ut sig med en rasande fart, skriver Patrik Sandberg, ledare inom Sverigebönen som uppmanar till bönesamlingar på årets nationaldag 6 juni.

Debatt · Publicerad 16:45, 28 maj 2018
Detta är en opinionstext. Åsikterna som uttrycks är skribentens egna.

På 1840-talet använde Gud unga och olärda människor på ett oväntat och anmärkningsvärt sätt i vårt land. Hela bygder skakades om av deras rop till omvändelse. De bad och läste Bibeln i hem, fast man inte fick. Detta visade sig vara ett förskalv inför den folkväckelse som berörde Sverige under andra halvan av 1800-talet.

Vi står i en liknande situation i dag. ”Herre, jag har hört om dina gärningar, jag har sett dina verk, Herre. Förnya dem i denna tid, ge dig till känna i denna tid” (Hab 3:2, Bibel 2000).

Vi närmar oss nationaldagen och står inför ett politiskt val i september. Samtidigt ser vi ett ökat motstånd till kristendom där nuvarande regering vill kasta ut korset och de kristna värderingarna. Och i landet breder ateism, yoga och islam ut sig med en rasande fart.

Under mandatperioden har flera statliga verk drabbats av allvarliga skandaler. Det moraliska haveriet i Svenska Akademin har också skakat om kulturlivet både inom och utom landets gränser.

Den västerländska kulturen, som vilar på judisk-kristen grund, är utsatt för skakningar. Jag tror att vi har kommit till den tid då vår bortvändhet från Gud får sina konsekvenser.

I rapporten ”Europas unga vuxna och religion” uppger 75 procent av Sveriges unga att man inte har någon religiös tro och 70 procent av dem ber aldrig.

Tänk om vi på årets nationaldag, 6 juni, skulle be om en vändning? Vill du vara med?

Vi som Guds församling är kallade att vara ett moraliskt salt och ett etiskt ljus i landet. Gud vill att alla människor ska bli frälsta, och han vill använda sin församling som ett instrument för detta. Men då måste gudsfolket komma tillbaka till sina andliga rötter – att förkunna om synd och nåd och frälsning genom tron på Jesu försoningsverk.

Det finns ett synligt Sverige och det finns ett osynligt, andligt, Sverige. Det andliga Sverige består av två riken – Guds rike och mörkrets rike. Båda de andliga rikena påverkar vårt land. Mörkrets rike vill förgöra vårt land; Guds rike innebär upprättelse av landet. Alice Bailey, new age-rörelsens grundare, skriver i en av sina böcker en strategi med tio punkter för att rasera kristet inflytande (1947). Här följer en liten summering av några av punkterna i Bailyes new age-agenda:

- Driv bort Gud från skolan och gör honom betydelselös i det dagliga livet.

- Bryt kommunikationen mellan barn och föräldrar, så att föräldrarna inte kan överföra sin kristna tro till barnen.

- Barnen ska introduceras till och lära sig om den andliga världen genom skolan. Kristen tro får inte förekomma. TM är okej och yoga etc, men Jesus ska förbjudas.

- Folk måste få utöva sin sexualitet som de vill, så länge det inte gör våld mot en annan människa.

- Sexuell frihet innebär frihet från graviditet. Aborter måste därför göras tillgängliga för dem som vill. En accepterad världsstandard måste etableras.

- Bryt ner familjen.

- Sätt de homosexuella fria att utöva sin läggning  

- Korrumpera konsten. Använd massmedia, tidningar, veckopress, radio. Visa dekadens.

- Se till att kyrkan och de kristna accepterar dessa förändringar.

Känns punkterna bekanta? Tyvärr är mycket av detta redan i rullning. Sverige befinner sig i uppror mot Gud (Ords 28:2).

"Se, himlarna och himlarnas himmel, jorden och allt som är på den tillhör Herren din Gud" (5 Mos 10:14). Eftersom jorden tillhör Gud tillhör naturligtvis även Sverige Gud. Sverige tillhör inte politikerna, finansvärlden, organisationerna, eller någon eller något annat här på jorden. Sverige tillhör Gud.

Kära bönevänner, det är dags för en nationell bönemobilisering inför Sveriges nationaldag 2018!

Var med och ta ett böneansvar för din stad, din ort och för vårt land.

Förra året var det grupper i 230 städer som bad på nationaldagen. Vi vill nu inbjuda dig att registrera bönemöten i er kommun, er stad och er ort på Sverigebönens hemsida. Låt oss komma samman till bön för stad och kommun detta valår!

Kom och var med och låt Jesus få bli synlig genom att böne- och lovsångsaltaren reses i landets alla 290 kommuner!

Jesus älskar vårt folk och det finns hopp för Sverige!

Vi som Guds församling är kallade att vara ett moraliskt salt och ett etiskt ljus i landet. Gud vill att alla människor ska bli frälsta, och han vill använda sin församling som ett instrument för detta.

Demonstrationerna handlar om vad vi anser vara demokratiskt

Israelkommentar Folk demonstrerar på gatorna i hela Israel. Varje lördagskväll sedan över en månad är man ute på... torsdag 23/3 00:00