Så finns nu ingen fördömelse för dem som är i Kristus Jesus.
Romarbrevet 8:1

Världen idag

Hulda är tandläkaren som lägger allt i Guds händer

Inte förrän under senare delen av sin utbildning kände sig Hulda Landgren övertygad om yrkesvalet. Som tandläkaren betonar hon att tro och vetenskap inte är varandras motsatser.

– Det känns så tryggt att efter en arbetsdag kunna lägga allt i Guds händer, jag har gjort vad jag kunnat, säger hon.

Arbetsliv · Publicerad 00:00, 15 jul 2020

Att Hulda Landgren skulle arbeta som tandläkare var inget hon planerade som barn, efter att ha upplevt hur det var att dra ut en mjölktand. Snarare hägrade tanken på att bli journalist, eller möjligen lärare; det sistnämnda hade inneburit att hon gått i sina föräldrars fotspår.

Föräldrarnas politiska engagemang samt det egna samhällsintresset bidrog till att Hulda från början inte var inställd på naturvetenskaplig studieinriktning. Men en tids biologipluggande bidrog till upptäckten av att det finns gott om diskussionsutrymme inom de naturvetenskapliga ämnena.

Drömmen om att bli läkare väcktes. Men då betygen inte nådde ända upp till antagningskraven beslöt hon i stället söka till tandläkarprogrammet. Hon blev antagen, men tvivel över yrkesvalet kvarstod under en längre tid.

Först under sjunde terminen (av tio) kände sig Hulda viss om att det var hennes väg. Praktiktiden förstärkte också insikten att yrket var en mix av teknisk skicklighet och bemötande av människor.

– Jag fick bra kontakt med patienterna och kom fram till att jag var på rätt plats. Jag får även arbeta med händerna, vilket jag trivs med, säger Hulda, som blev färdig tandläkare i december 2017.

Under utbildningen fick studenterna veta att en av fem patienter upplever påtaglig rädsla i samband med tandvårdsbesök. Fem procent av patienterna upplever en så stark ”tandläkarfobi” att de väljer att komma på besök enbart när tandhälsan blivit akut.

– Därför är det viktigt att tandläkaren utstrålar lugn, påpekar Hulda.

– Det handlar om att bygga förtroende. Det är så roligt att se patienterna komma tillbaka.

Vid de tillfällen ett barn tar plats i tandläkarstolen blir pedagogiken extra betydelsefull.

– Det är roligt att jobba med barn. Då är det bra att vara lite lekfull och flexibel, och att inte ha för mycket fokus på den tekniska delen av arbetet.

För närvarande är Hulda föräldraledig med ettårige sonen Alfons, som hon har tillsammans med maken, Örjan. Men i september är det dags att återvända till arbetsplatsen, Folktandvården i Gråbo, utanför Göteborg. En vanlig arbetsdag har hon ett tiotal patienter. Glädjen i samarbetet samt gemenskapen med arbetskollegorna är något hon framhåller som betydelsefullt.

Under studietiden sommarjobbade Hulda vid flera tillfällen på Folktandvården hemma i Mora, bland annat tillsammans med Majt Arkeberg, som hon beskriver som en ”fantastisk tandhygienist”. Majt delade med sig av ett citat som Hulda fortfarande bär med sig i sin inställning till arbetsvardagen:

– Hon brukade säga: ”Mina arbetskamrater är inte perfekta, inte jag heller, därför passar vi så bra ihop”, citerar Hulda.

För Hulda har den kristna tron alltid varit en naturlig del; den är hennes grund vare sig hon jobbar eller är ledig. Hon uttrycker stor tacksamhet över uppväxten i en varm, kristen familj där saker som barnatro, aftonbön, söndagsskola och gudstjänster var en naturlig del av livet. Hon berättar om en ständigt trygg tillit till att Gud finns, även med olika utmaningar i livet, som att vara ensam kristen i kamratkretsen.

Under en period i början av tandläkarutbildningen utkämpade Hulda en brottningskamp med Gud. Men den trygga barnatron växte sig successivt starkare till att bli en egen tro, som rotat sig och blivit den grund hon bygger sitt liv på.

– Olika kristna ungdomsläger har också varit betydelsefulla, tillfällen att växa i tron, säger hon, och nämner specifikt konfirmationslägret på Credo fjällgård i Sälen

– Jag känner stor tacksamhet till just den platsen. Och på senare tid har jag fått återvända dit som ledare, tillägger hon.

För Hulda handlar inte den kristna tron om några ”tråkiga plikter”, utan hon säger sig längta efter de egna stunderna tillsammans med Gud, då hon läser Bibeln och ber. Under en tids bussåkande till och från arbetet passade hon på att läsa igenom hela Gamla testamentet. Det gav henne ett större sammanhang, Guds ord sett ur ett helhetsperspektiv, förklarar hon.

– Det är en bra start på dagen att använda pendlingstiden till sin egentid med Gud. Den stunden har blivit min egen helgade tid.

– Jag längtar efter att vi kristna ska upptäcka Bibeln mer och värdera den högre, den är ju Guds eget ord, konstaterar hon.

Sedan några år tillbaka sitter Hulda också med i styrelsen för Kristna läkare och medicinstudenter, en förening med drygt 500 medlemmar, varav merparten arbetar som läkare inom olika medicinska områden.

– Jag hoppas på att vi ska bli några fler tandläkare också, säger hon och skrattar.

Gemenskapen inom såväl KLM som den kristna studentrörelsen Credo har betytt mycket för Hulda. Att umgås med andra kristna inom samma yrkeskategori har även hjälpt henne att se att tro och vetenskap inte är varandras motsatser.

– Samhället vill gärna lära oss det, men hjärta och hjärna går hand i hand, menar hon.

För henne är tron på Jesus en drivkraft till att hon i kärlek och sanning vill lära sig nya saker för att bättre kunna hjälpa andra människor.

– Det är så gott att få förena sitt yrke med sin tro, betonar hon.

– Det känns så tryggt att efter en arbetsdag kunna lägga allt i Guds händer. Gud har gett oss ett förnuft att använda, och vi har äran att ha en relation med Jesus, som är den store läkaren.

Det är roligt att jobba med barn. Då är det bra att vara lite lekfull och flexibel, och att inte ha för mycket fokus på den tekniska delen av arbetet.

Undersökning: Få politiker bor i utsatta områden

Förorten. Av de politiker som kandiderar till höstens val är det få som bor i landets mest socioekonomiskt... tisdag 28/6 12:00

Artikel om hbtq och Pingst har lett till intensiv debatt

Hbtq. Världen idags rapportering om kyrkorelaterade hbtq-forums slutna diskussion kring att förändra... tisdag 28/6 10:00

Abortfrågan handlar om ofödda barns rätt till sin kropp

Ledare I fredags kom så beslutet från USA:s Högsta domstol gällande aborträtten. Det gamla beslutet från... tisdag 28/6 00:10

Sorgegudstjänst hölls för offren i masskjutningen i Oslo

Norge. På söndagen slöt Osloborna upp i en sorgegudstjänst i stadens domkyrka efter helgens terrordåd där... tisdag 28/6 07:00

Visdom från en nioårig flicka i Uganda

Ungkrönika Jag kom häromveckan hem från en fantastisk, lite galen missionsresa med min bibelskoleklass i ett... tisdag 28/6 00:00

Hur missionerar vi i världens mest sekulära land?

Gästkrönika Den har naturligtvis sina brister och förklarar inte verkligheten fullödigt, men sedan resultatet... tisdag 28/6 00:00

Keramiker till vänster och vd:ar till höger på valsedeln

Politiker. Drygt hälften av alla 54 000 politiker som kandiderar i höstens val har uppgett något slags... tisdag 28/6 04:30
E-tidning
Under perioden 20 juni–5 augusti är kundtjänst endast öppen vardagar kl 10–12.
Magasin
Senaste avsnitten:
Följ Världen idag i sociala medier