Vardag

Sömnlöshet möjlig orsak till bidöden

Även bin behöver sova gott för att må bra.
Även bin behöver sova gott för att må bra.

En forskningsstudie kan ha hittat mekanismen bakom den gåtfulla massdöden bland bin och humlor – som i förlängningen hotar vår livsmedelsförsörjning. Sömnbrist tycks ha med saken att göra.

Publicerad Uppdaterad

Neonikotinoider

• Neonikotinoider är en speciell grupp av insektsbekämpningsmedel, insekticider.

• De används i exempelvis rapsodlingar och sockerbetsodlingar där växternas frön behandlas, betas, med medlen.

• Kemiskt har neonikotinoiderna, som namnet antyder, stora likheter med nikotin. Insekterna förlamas och dör vid tillräckligt stor koncentration. Mot vissa skadeinsekter är de mycket effektiva, men de drabbar även vilda bin och humlor.

• Vanliga honungsbin drabbas inte lika hårt som de vilda arterna, vilket kan bero på deras samhällen är väldigt stora och tål stora förluster.

Källa: Nature Communications

En grupp bekämpningsmedel inom jordbruket som innehåller insektsgiftet neonikotinoider misstänks vara orsaken till den omfattande massdöden bland bin och humlor över stora delar av världen.

Bin och humlor får i sig giftet av misstag, och eftersom de är viktiga pollinatörer hotas många växter när de försvinner, och i förlängningen vår livsmedelsförsörjning.

Hittills har det inte varit helt känt hur bin och humlor skadas av neonikotionoider. Men en grupp forskare har upptäckt att gifterna påverkar det område i hjärnan som reglerar dygnsrytmen.

När insekterna utsattes för samma halter som kan förekomma på en besprutad odling sov de mindre, och rytmen för deras dagliga beteende hamnade ur synk med natt och dag, enligt en studie som har publicerats i Scientific Reports.

Användandet av neonikotinoider har spritt sig explosionsartat över världen, då de är väldigt effektiva i kampen mot skadeinsekter, men de har förbjudits inom EU.

Powered by Labrador CMS