Läsning

1 300 bibliotekarier saknas till skolbibliotek

”Vi brukar säga att ett rum med böcker i en skola är inte ett skolbibliotek, det är först när bibliotekarien kommer in som det blir det”, säger Silvia Ernhagen på Svensk biblioteksförening. (Bild: Biblioteket på Enbacksskolan i Tensta.)
”Vi brukar säga att ett rum med böcker i en skola är inte ett skolbibliotek, det är först när bibliotekarien kommer in som det blir det”, säger Silvia Ernhagen på Svensk biblioteksförening. (Bild: Biblioteket på Enbacksskolan i Tensta.)

Läsfrämjare hurrade åt beskedet att varje skola ska ha ett bemannat skolbibliotek från och med 2025. Men det saknas minst 1 300 bibliotekarier – och nu efterlyser branschen besked om hur satsningen ska genomföras.

Glädjen var stor bland lärare och bibliotekarier när regeringen meddelade att bemannade skolbibliotek ska bli lag från 2025. Redan från början sade också skolminister Lotta Edholm (L) att det var en stor utmaning att hitta tillräckligt med bibliotekarier. Men nu undrar branschorganisationer och utbildningsansvariga varför de inte hör något om nästa steg.

– Det känns tråkigt att lyfta det negativa, men det är viktigt att se hela frågans komplexitet. Det här är inte som att hitta rastvakter, säger Olof Sundin, ansvarig för forskarutbildningen i biblioteks- och informationsvetenskap vid Lunds universitet.

I nuläget saknas minst 1 300 bibliotekarier för att alla skolor ska kunna ha bemannade bibliotek till 2025, enligt en uträkning som fackförbundet DIK:s oberoende medlemstidning Magasin K har gjort. Förra läsåret, 2021/2022 examinerades 287 nya bibliotekarier.

– Det finns sex lärosäten, så det är några att fördela utbildningarna på, men 1 300 kommer inte att gå. Man behöver tänka kreativt och hitta andra sätt att hitta bibliotekarier, säger Silvia Ernhagen, generalsekreterare för Svensk biblioteksförening.

Men det är bråttom, understryker Olof Sundin. 

”Det är jättebra med skolbibliotek, men funktionen är det viktiga, att den pedagogiska resursen finns på plats”, säger Olof Sundin.
”Det är jättebra med skolbibliotek, men funktionen är det viktiga, att den pedagogiska resursen finns på plats”, säger Olof Sundin.

Regeringen har heller inte förtydligat vad de menar med bemannade bibliotek, hävdar han.

– Jag hoppas att det ska bli tydliggjort snart. För bemannade bibliotek i sig är ju inte lösningen på allt – om vi har läkarbrist säger vi inte ”nu lovar vi att alla operationsmottagningar ska vara bemannade”, utan att tala om vad bemanningen ska innefatta – så där ser jag fram emot att veta mer.

Ett förslag för att möta bristen är en vidareutbildning som gör att lärare under en övergångsperiod kan arbeta på biblioteken. På mindre orter finns också andra alternativ, som att dela bibliotekarie.

– Om man är en liten kommun kan man ha en skolbibliotekarie som åker runt till flera skolor, och vissa har sina lokaler inhysta i folkbiblioteket, säger Silvia Ernhagen.

Skolminister Lotta Edholm menar att lärosätena har ett stort ansvar för att planera utbildningarna, men har inga konkreta besked att ge.

– Jag följer naturligtvis alla delar av reformen, inklusive antalet utbildningsplatser, mycket noggrant. Och utesluter inte att regeringen vid behov kan komma att se över frågan om utbildningsplatser, säger hon i en kommentar till TT.

Svensk biblioteksförening hoppas att Skolverket nu ska få i uppdrag att förtydliga vad ett skolbibliotek är och vad det ska innehålla.

Skolbibliotek

  • Regeringen avsätter 218 miljoner kronor till skolbiblioteken, från 2025. Från och med 2026 avsätts 433 miljoner kronor per år.
  • Krav på att skolor ska ha bemannade skolbibliotek föreslogs i en utredning 2021. I betänkandet föreslogs också möjlighet för lärare att fortbilda sig, för att de ska kunna arbeta som skolbibliotekarier.
  • Samma utredare (Gustav Fridolin, tidigare MP-språkrör och utbildningsminister) föreslog också laglig rätt för elever att ha tillgång till läroböcker.
  • I samband med regeringens besked om skolbiblioteken framförde DIK återigen krav på att dubblera platserna på biblioteksutbildningarna. DIK har sagt att de vill se en bibliotekarie per 300 elever i grundskolan och en per 400 elever i gymnasiet. Räknat på 400 elever per heltidstjänst behövs det då ytterligare 2058 heltidstjänster, enligt DIK:s oberoende medlemstidning Magasin K:s uträkningar.
Powered by Labrador CMS