Kom till mig, alla ni som arbetar och är tyngda av bördor, så ska jag ge er vila.
Matteus 11:28

Världen idag

Självdyrkan är världens snabbast växande ”religion”

Vi lever i en tid när egot står i centrum, och sociala medier driver på denna självcentrering. Men vi är inte ämnade att bli osunt bedårade av oss själva – vi blev skapade för att vörda någon som är oändligt mycket större än oss själva.

Och det är först när vi börjar ära Gud med våra liv som vi verkligen förstår vad livets yttersta mening handlar om.

Ung · Publicerad 07:00, 6 apr 2022

I en nyligen genomförd amerikansk undersökning om av vad amerikaner anser vara livets mening framkom att 85 procent anser att ”det högsta målet i livet är att du själv ska njuta och roa dig”.

Vidare höll hela 91 procent med om följande påstående: ”För att finna dig själv måste du söka inom dig.”

Bibelns undervisning om att livets högsta syfte är att förhärliga Gud med våra liv, har därmed i denna undersökning fått sin totala motsats. Man skulle till och med kunna hävda att självdyrkan är världens snabbast växande religion.

Här följer denna uråldriga men fortfarande populära ”religions” heliga sex budord:

1. Ditt sinne är källan och normen för sanning, så vad som än händer – lita på dig själv. #svaretfinnsinomdig

2. Det är dina känslor som bestämmer, så ifrågasätt aldrig (och låt ingen annan ifrågasätta) dina känslor. #följditthjärta

3. Du är självständig och oberoende, så använd din makt här i universum till att förverkliga dina drömmar och önskningar. #levdinsanning

4. Du är allenarådande, så handla alltid i enlighet med ditt viktigaste mål – det vill säga att njuta och glorifiera dig själv. #yolo #duleverbaraengång

5. Du är summum bonum, godhetens standard, så låt ingen förtrycka dig med den föråldrade föreställningen att du är en syndare som behöver nåd. #förändrasaldrig

6. Du är skaparen, så utnyttja denna obegränsade makt till att skapa din identitet och mening med livet. #äkthet

Här är problemet med denna självdyrkanskult, förutom det uppenbara problemet att vi gör uppror mot Gud själv: När vi själva försöker vara sanningens källa, driver vi sakta men säkert oss själva till att förlora förståndet.

När vi försöker vara vår egen källa till tillfredsställelse blir vi till slut olyckliga vrak.

När vi blir vår egen norm för godhet och rättvisa, blir vi självrättfärdiga på ett motbjudande sätt.

När vi strävar efter självförhärligande blir vi bara än mindre ärofulla och vanhedrar snarare oss själva.

Varför? Det är enkelt att förklara: Vi är inte Gud.

Vi var aldrig ämnade att sätta vår förtröstan till, finna vår tillfredsställelse i eller bli osunt bedårade av oss själva. Vi var skapade att vörda någon oändligt mycket mer intressant och fantastisk än vi själva.

Som Albert Einstein beskrev det: ”En människa börjar leva först när hon har lärt sig leva utanför sig själv.” Ju mer självupptagna vi är, desto mindre upplever vi vördnad och hänförelse, och desto mindre blir vi helt och fullt ut oss själva.

Fler än 35 000 människor vandrar varje år den obekväma vägen till Mount Everest i Nepal, omkring 4,5 miljoner till Grand Canyon, cirka 3,5 miljoner till Yosemite nationalpark och 30 miljoner till Niagarafallen. Innerst inne längtar vi efter att känna denna vördnad inför något som är större än oss själva.

Vi var skapade för det, och forskningen kommer sakta men säkert i kapp denna uråldriga bibliska sanning.

Paul Piff, en forskare vid University of California i Irvine, myntade uttrycket ”small self” (litet jag) för att beskriva just detta fenomen.

Efter att ha exponerat sina försökspersoner för ett flertal upplevelser som framkallade känslor av förundran och vördnad, rapporterade Piff att ”vi såg samma typ av effekt, det vill säga att människor började uppleva sin litenhet, var mindre självgoda och i stället mer inriktade på att samverka med andra människor på ett osjälviskt sätt”.

Michelle Lani Shiota, en beteendeforskare från Arizona State, har upptäckt att vördnad inte bara gör människor mer generösa i sitt beslutsfattande. Det förbättrar även drastiskt vår uppfattningsförmåga.

Ett tillstånd av vördnad och hänförelse gör oss mindre mottagliga för dåliga argument och mer mottagliga för goda sådana. Det finns mängder av forskning, utförd av psykologer, som visar på sambandet mellan upplevelsen av vördnad och förundran och en avsevärd minskning av depression.

Vill vi leva rikare och lyckligare liv? Vetenskapen är tydlig. Låt oss bli hänförda av något – eller hellre någon – som är oändligt mycket större än oss själva.

Om vi ska kunna ha någon bestående, motkulturell påverkan på ett samhälle som fallit för självdyrkanskulten, låt oss då åter cent­rera våra liv kring honom: ”Gud är fruktad i de heligas råd, stor och mer vördad än alla omkring honom” (Ps 89:8).

Översatt med tillstånd ifrån The Gospel Coalition

Innerst inne längtar vi efter att känna denna vördnad inför något större än oss själva.

Nya dykningar vid Estonia ska ge kunskap om bildäcket

Estonia. I mitten av juli planeras för nya dykningar vid Estonias vrak. Målet är att filma på bildäck och... tisdag 30/5 20:00

När den egentlige angriparen går fri

Israelkrönika Så hände det igen. En stor sak, men det är rätt säkert att få skandinaver eller européer har hört... onsdag 31/5 00:00