Tro och liv

”Sprängbataljonen” – en svensk pingströrelse före Azusa Street

Sprängbataljonen höll huvudsakligen till i Frälsningsarmén i Eskilstuna, även om rörelsen snart spreds till fler städer. En annons om Sprängbataljonens femte årsmöte (överst höger) samt en annons om Sprängbataljonens möten (nederst höger). Foto: Privat
Sprängbataljonen höll huvudsakligen till i Frälsningsarmén i Eskilstuna, även om rörelsen snart spreds till fler städer. En annons om Sprängbataljonens femte årsmöte (överst höger) samt en annons om Sprängbataljonens möten (nederst höger). Foto: Privat
En annons om Sprängbataljonens femte årsmöte. Foto: Privat
En annons om Sprängbataljonens femte årsmöte. Foto: Privat
En annons om Sprängbataljonens möten. Foto: Privat
En annons om Sprängbataljonens möten. Foto: Privat

Profetiska tilltal, helbrägdagörelse, tungotal och mötesdeltagare som föll till golvet under Guds kraft. Det var vanliga inslag i väckelsemöten som hölls i Frälsningsarmén i Eskilstuna i slutet av 1800-talet. Gruppen kom att kallas Sprängbataljonen och blev senare en egen rörelse som kom att föregå pingstväckelsen.

Publicerad Uppdaterad

I den förra artikeln (13/10) berättade vi om svenska helandepredikanter och väckelserörelser som i slutet av 1800-talet praktiserade helande genom bön, och rörelser där tungotal förekom. Den kanske mest spektakulära ”pre-pentekostala” väckelserörelsen i Sverige var ”Sprängbataljonen”.

Denna bildades 1894 i svallvågorna av en väckelse inom Frälsningsarmén i Eskilstuna och kännetecknades av profetior och förkunnelse om frälsning, andedop, helande och Jesu återkomst. Rörelsen försvagades efter en kris 1901, men många av medlemmarna sökte sig till pingströrelsen efter att denna börjat ta form efter 1906.

I bokform är det enda som finns utgivet om Sprängbataljonen Marianne och Roland Gäreskog bok Sprängbataljonen: En tidig pingströrelse, skrifter utgivna av Insamlingsstiftelsen för pingstforskning.* I boken redovisas tillgängligt källmaterial. och rörelsens historia och teologi skildras på ett översiktligt och lättillgängligt sätt. Det finns också referenser till Sprängbataljonen i olika memoarer, bland annat Lewi Pethrus Medan du stjärnorna räknar (1955) och Harald Gustafssons I backspegeln (1983), samt i en roman av Moa Martinsson (Mor gifter sig, 1936).

Vill du läsa vidare?

Teckna en prenumeration för att ta del av denna artikel och mer på varldenidag.se.

ERBJUDANDE!
Världen idag DIGITAL

2 månader för 10 kr!

KÖP

Världen idag
DIGITAL

129,-

kr/månad ​​​​​​

KÖP

Världen idag
HELG

159,-

kr/månad ​​​​​​

KÖP

Världen idag
PAPPER

189,-

kr/månad ​​​​​​

KÖP

Powered by Labrador CMS