Jag vill prisa Guds namn med sång och upphöja honom med tacksägelse.
Psaltaren 69:31

Världen idag

Luther skrev om kyrkans babyloniska fångenskap

Skriften Om kyrkans babyloniska fångenskap har en central plats i reformationens utveckling och innehåller en genomgång av de sju sakramenten, med betoning på nattvarden och dopet. I den blir det tydligt hur Luther redan 1520 hade börjat tillämpa skriftprincipen, vilken innebär att en kristen i lärofrågor och i sitt samvete endast ska vara bunden vid Guds ord.

Tro och Liv · Publicerad 06:00, 16 okt 2021

Ett mycket centralt begrepp under reformationens framväxt var ”frihet” (libertas, Freiheit). Luther använder det i många olika sammanhang, och en period använder han till och med i brev namnet Martinus Eleutherius – enligt tidens sed att översätta och anta grekiska namn – vilket betyder Martin ”Den frie [eftersom han befriats av Gud]”.

Frihetstemat kommer till uttryck även i boktitlar, såsom fallet är med Luthers båda ”tvillingskrifter”, Om kyrkans babyloniska fångenskap och En kristen människas frihet, publicerade tätt efter varandra hösten 1520. De båda skrifterna räknas till reformationens viktigaste skrifter och sammanfattar hur långt Martin Luther hade nått i sina tankar 1520.

Redan prenumerant? Logga in för att läsa hela artikeln.
En månad gratis!
Läs allt du vill med Världen idag DIGITAL
Du får tillgång till:
✓  Samtliga artiklar på varldenidag.se
✓  E-tidningen fem dagar i veckan
✓  Digitala korsord

Jesus kallar alla lärjungar att förneka sig själva

Gästledare Lagom till Pingst FFS rådslag i maj 2023 utkom forskningsrapporten ”Pingströrelsens ecklesiologi i... fredag 9/6 00:10