Tag på er hela Guds vapenrustning, så att ni kan stå emot djävulens listiga angrepp.
Efesierbrevet 6:11

Världen idag

Lewi Pethrus om sina största styrkor och svagheter

År 1973 genomförde journalisten Ivar Lundgren en rad intervjuer med den då 89-årige pingstledaren Lewi Pethrus. Dessa intervjuer sammanställdes till intervjuboken Lewi Pethrus i närbild.

Här följer ett kortare utdrag ur den boken.

Tro och Liv · Publicerad 18:00, 6 okt 2022

Vad uppfattar du som din största personliga styrka?

– Min svaghet.

Vad uppfattar du som din största personliga svaghet?

– Det är mycket svårt att säga, därför att jag har så många svagheter. Det som förundrar mig är att Gud har hjälpt mig igenom trots svagheterna och gett mig kraft att inte falla och bli ödelagd.

– Det är ju väldigt delikat att tala om detta. Men jag skulle kunna säga att min frestelse till högmod har varit det värsta. Men jag är inte säker på att det är så.

– Jag har under åren varit en ganska stor realist, tror jag, och jag har sett mina egna framgångar. Jag har sett hur jag vunnit i olika sammanhang, och jag har fått vind i mina segel. Jag är medveten om att jag har byggt upp den största församling som finns i Europa. Jag har tagit initiativ till saker och ting som ingen har gjort maken till, exempelvis tidningen Dagen och att kunnat lotsa den igenom i trettio år, när så många tidningar runt omkring dött. Jag har startat en radio i ett land med radiomonopol – och om jag ville skulle jag kunna ha dagliga sändningar på Sverige.

– Allt det där vet jag ju att jag har gjort. Och jag läser ju i tidningarna om mig. Jag erkänner att jag varit frestad till högmod på den här punkten. Att rätt kunna balansera detta är inte så lätt. Att vara medveten om vad jag duger till – för det har ju också sitt värde – det har varit en frestelse för mig.

– Men å andra sidan tror jag att jag kan säga att jag har varit försiktig. Jag har ju tagit risker förstås, väldiga risker, och gått längre än många andra ibland, men jag har alltid sagt att jag vänder om när jag blir övertygad om något annat. Jag tror å andra sidan att duktiga människor, djärva personer som gör stora saker, ofta är fega också. Man är rädd att man gör något som inte är riktigt.

– Jag tror inte att jag egentligen faller offer för att överskatta mig själv; jag är väl medveten om min begränsning. Men jag håller fast vid vad jag sade, att jag tror att min starkaste sida har varit min svaghet, att jag känt min oförmåga och mitt beroende av Gud. Jag tror det är alla människors styrka att vara medvetna om sin svaghet. När jag är svag är jag stark, säger Paulus.

Utdrag ur boken Lewi Pethrus i närbild (Den Kristna Bokringen, 1973)

Jag tror att min starkaste sida har varit min svaghet, att jag känt min oförmåga och mitt beroende av Gud.

Ett sörjande Israel fortsätter kämpa

Israelkrönika Och så måste Israel åter igen begrava 19- och 20-åringar. Tre soldater, med livslust och drömmar,... tisdag 6/6 00:00

Etablissemanget är inte tillfreds förrän kyrkan sjunger med

Ledare I en kommersialiserad och mediedriven tid råder förenklingar och polarisering. Högt röstläge,... lördag 3/6 00:10