Tro och liv

Hur dog lärjungen Judas?

Judaskyssen, målning av Caravaggio (ca år 1602).
Judaskyssen, målning av Caravaggio (ca år 1602).

En av de tydligaste motsägelserna i Nya testamentet handlar om Judas död. Efter att Judas förrått Jesus, ångrar han sig och går och hänger sig (enligt Matt 27:5). Petrus, å andra sidan, säger att Judas ”föll framstupa så att buken brast och alla hans inälvor rann ut” (Apg 1:18). Hängde han sig eller ”föll han framstupa”? /Gustav

Publicerad Uppdaterad

[Matteus och Lukas] befann sig nära händelsen och visste rimligen vad de talade (eller skrev) om.

Här kan man inta en av tre hållningar:

(I) Vi avfärdar en eller båda källorna som otillförlitliga; Matteus och Petrus kan inte båda ha rätt. Men detta förutsätter att vi har en logisk motsägelse framför oss, vilket vi inte har (som vi snart ska se).

(II) Vi kräver en säker lösning, annars plågas vi att tvivel. Med denna hållning har man svårt att acceptera osäkerhet. Men det är klokt att acceptera att vi ibland inte har alla pusselbitar.

(III) Vi ser flera olika möjligheter och kräver inte ett säkert svar.

Denna sistnämnda hållning tycks rimligast. Utifrån den hållningen följer nu fem möjliga scenarier ordnade utifrån stigande sannolikhet (enligt min bedömning).

• Judas hängde sig men dog inte. Däremot dog han vid ett senare tillfälle, då han föll framstupa och skadade sig så illa att inälvorna föll ut. Matteus säger faktiskt inte att Judas dog. Han kan ha hängt sig och sedan blivit räddad efter någon minut. Eller så hängde han sig och grenen gick av och han överlevde.

Detta är förvisso en krystad lösning. Att hänga sig brukar innebära döden.

• Judas hängde sig och dog. Efter ett tag gick kanske trädgrenen av eller så brast repet och hans döda kropp ”föll framstupa” och ristade upp buken på några vassa klippor så att inälvorna rann ut. Alternativt skedde detta i samband med att den togs ner av några som förbarmat sig över liket. Kanske hade kroppen svällt upp och därför med lätthet brustit så att inälvorna rann ut.

• Judas hängde sig, kroppen svällde upp och brast (version 1).

Det grekiska uttrycket ”falla framstupa” – prenes genomenos – kan vara ett transkriptionsfel. Den ursprungliga ordalydelsen skulle i stället kunna ha varit prestheis genomenos, som betyder ”bli uppsvälld”. Vissa syrianska och armeniska gamla NT-översättningar har den ordalydelsen. Kanske hade de tillgång till en mer ursprunglig ordalydelse än den våra biblar utgår ifrån.

• Judas hängde sig, kroppen svällde upp och brast (version 2).

Dessa gamla översättningar kan ha översatt prenes genomenos med ”svälla upp” just för att detta var en möjlig betydelse av uttrycket. I så fall finns här ingen motsättning alls.

• Judas hängde sig, kroppen svällde upp och brast (version 3).

När Lukas återger Petrus ord ”falla framstupa” saknas egentligen ett ord för att ”falla”. En direktöversättning blir snarare ”att bli framstupa”. Det är märkligt att Lukas inte använder något ord för att ”falla” eller ”ramla” eftersom han gör det i resten av Apostlagärningar när någon faller ner.

Detta ger oss skäl att betvivla att uttrycket har med ett högt fall att göra. En annan möjlig översättning är därför ”att sträckas ut” eller ”läggas platt på marken”. Judas döda kropp svällde då upp och brast så att hans innanmäte föll platt på marken.

Vi vet inte exakt vad som hände med Judas i samband med hans död. Men det vi får reda på står inte i någon logisk motsägelse till varandra. Detta ger oss inget skäl att betvivla Matteus och Lukas som historiska källor. De befann sig nära händelsen och visste rimligen vad de talade (eller skrev) om.

Powered by Labrador CMS