Herre min Gud, många är undren du gjort och tankarna du tänkt för oss. Inget kan liknas vid dig.
Psaltaren 40:6

Världen idag

Att skiljas från sina föräldrar är bland det mest traumatiska man kan uppleva.

Samhällskrönika · Publicerad 00:10, 10 dec 2019

I Bris årsrapport från 2018 konstateras att kontakterna med dem blir allt fler, och allvarsgraden i samtalen ökar. 28 000 kontakter med barn i åldern 7–18 år handlade om psykisk ohälsa. De senaste tre åren har samtalen om självmordstankar ökat med 66 procent, självdestruktivitet med 64 procent och ätstörningar med 47 procent (Bris rapport 2019:1).

Fruktansvärt!

Det vi är med om de första åren i livet är avgörande för hur vi kommer att uppleva resten av vårt liv. Barn behöver en trygg och konstant anknytning, ända från tiden i mammas mage. Bryts anknytningen bryts något i den själsliga utvecklingen, och jag tror att det kan ha hänt många av de tusentals barn och vuxna som plågas av olika former av psykisk ohälsa.

Att som barn skiljas från sina föräldrar är bland det mest traumatiska man kan uppleva, oavsett ålder. Och om detta sker väldigt tidigt i livet kan det få särskilt förödande konsekvenser. Man är så dramatiskt beroende av omsorg att anknytningen, i första hand till sin mamma, handlar om upplevelse av trygghet, värme, näring, tröst – ja, grunden för överlevnad i livet.

Allra starkast är detta mellan 9 och 18 månader. Före tre års ålder har hjärnan dessutom inte utvecklat förmågan att behålla en person i ett medvetet minne över tid. Det jag inte ser vet jag inte om det finns. Man behåller inte heller medvetna minnen från denna tid, utan upplevelserna lagras som undermedvetna antaganden. De präglar hur vi kommer att uppleva resten av livet. 

Barn som skiljs från sin mamma börjar leta och signalera för att få tillbaka kontakten. Blickarna för att hitta henne övergår i rop. Ropen övergår i gråt och skrik, som blir allt mer desperata. ”Var är du? Jag måste ha dig här! Hjälp, jag vet inte hur jag ska klara mig, jag vet inte om jag säkert kommer att överleva om du inte är här! Var är du?!”

När jag hör ungdomar som lider av psykisk ohälsa, är det dessa små barns rop jag hör eka i deras inre.

Jag jobbar med ungdomar och möter deras beskrivningar av tunga, mörka känslor och reaktioner av överväldigande stress. De förstår inte var dessa kommer ifrån, och inte vad de ska göra med dem. När vi samtalar och ber är det i majoriteten av fallen vi hittar roten där: någon form av övergivenhet i tidig ålder. Ångesten är som ett eko av en känsla och en tid man inte minns.

Det som för en vuxen var som en kort tid på ett par timmar, var för det lilla barnet en evighet i ovisshet. Som upprepades om och om igen, i en oöverskådlig tidsrymd. Nu är jag äldre, men inom mig kommer den igen, känslan av att plötsligt inte veta om min överlevnad är säkrad, och när jag signalerar efter hjälp är hon inte där. ”Mamma, var är du?!”

Hur många tusentals fler måste gå in i denna själens fruktansvärda ångest innan vi vågar prata om orsaken till deras lidande, och innan vi är beredda att göra något åt det? Blundar vi för att den psykiska ohälsan har att göra med den kultur vi skapat, där små barn systematiskt skiljs från sina mammor när de lämnas för tidigt och för mycket?

Jag tror att en verklig lösning på vår samtids största lidande finns i att föräldrar, företrädesvis mammor, vårdar sina barn själva till minst tre års ålder.

Det som för en vuxen var som en kort tid på ett par timmar, var för det lilla barnet en evighet i ovisshet.

Gammalt jättekors funnet i Pakistan

Historia. I juni upptäcktes ett stort marmorkors i bergen i norra Pakistan. Det kan vara mer än tusen år... lördag 11/7 16:51

En öppen debatt kritiskt för vår framtid

Ledare I veckan publicerades ett uppmärksammat öppet brev i tidningen Harper Magazine. Brevet är... lördag 11/7 00:00

Att vara sänd är att inte underskatta rollen som ”god granne”.

Inför söndag Mark 3:7–19 Just den här söndagen, den 12 juli, avslutar vi Hönökonferensen med en... fredag 10/7 12:00

Kan en kristen bära vapen?

Mot väggen Kan en kristen med gott samvete bära vapen i egenskap av polis eller militär och när så behövs även...

Hans Sundberg – min bakgrund

John Wimber och Vineyard i Sverige (del 2/10). På Fjellstedtska skolan blev Hans andedöpt och började lära känna Andens liv. Han låter vuxendöpa...