Jag säger er: Stå inte emot den som är ond. Om någon slår dig på högra kinden, vänd då också andra kinden mot honom.
Matteus 5:39

Världen idag

På Riseberga herrgård lades grunden till frikyrkorörelsen

Riseberga herrgård i Närke kom i mitten av 1800-talet att hamna i centrum av en väckelserörelse som fick stor betydelse för svensk frikyrkorörelse.

På dess ägor uppfördes ett missionshus, som i dag räknas som Sveriges äldsta i sitt slag. Godsägare Hedengren blev den brobyggare som väckelserörelsen behövde.

Reportage · Publicerad 07:00, 23 jul 2021

Det råder lugn och frid på Riseberga herrgård. Inte en människa syns till. Det enda som hörs är sus från träden, humlesurr och fågelkvitter. Men i mitten av 1800-talet var allting annorlunda. Då samlade tusentals människor här för att höra godsägaren predika och välsignas av det som Gud gav. 

Västernärke är gamla väckelsebygder. Här hade folk fångats av pietismen redan på 1700-talet och börjat läsa Bibeln ivrigt tillsammans. Till stor förtret för Statskyrkan som oroade sig för villoläror och försökte stoppa läsarna genom en lag kallad konventikelplakatet. Den förbjöd folk att samlas till andliga möten om inte en präst var närvarande.

För den som inte hörsammade väntade kyrkotukt eller fängelse. Men de liberala ville inte ge sig. På 1840-talet dök det upp en predikant i bygden. Som ropade ut synden och manade till omvändelse. Det blev bråk. Kyrkoherden skickade dit länsman och hans följe gick lös på menigheten. Högg in med påkar, yxor och sabel. Historieböcker talar än i dag om ”Religionskriget i Kvistbro”. Roparen fångades in, misshandlades och kastades i fängelse.

Godsägare Olof Gabriel Hedengren på Riseberga berördes inte alls av detta. Han följde lagen och gick som alla andra till kyrkan varje söndag. Men utan övertygelse och engagemang. Han ägnade sig i stället åt sin herrgård. Förbättrade jordbruk. köpte nya djuruppsättningar och skaffade moderna redskap. Allt för att göra Riseberga till en mönstergård. Han blev snart en föregångare i Närke. Fick länets första lantbruksskola, drev tegelbruk, mejeri med egen osttillverkning och ordnade lantbruksmöten.

Medaljer och utmärkelser haglade, han blev ledamot i Sveriges lantbruksakademi och ordförande i både hushållningssällskap och hypoteksförening. Därtill huvudperson i liberala kretsar. Allt tycktes gå väl för godsägare Hedengren.

Men 21 april 1852 kom katastrofen. Äldste sonen Sven avled sju år gammal i difteri. En stor sorg för Olof och hustru Lina då sonen varit till mycken glädje. Men de hade knappt hunnit hämta sig förrän även deras andra barn, dottern Ages, avled 12 juli av samma orsak. Innan året var slut hade de även fått följa sina återstående två barn, Olof och Gunnar Severin till graven.

Olof Gabriel tappade livslusten för allt, för jordbruk och politik. Lina sökte tröst i Bibeln, en syssla han bara ägnade sig åt sporadiskt. Men de gav honom en märkbar frid. Vid ett besök i Örebro fick han tag på en nyöversättning av Nya testamentet, och på vägen hem kom han att fastna i Romarbrevet 3:28 där det står: ”Vi hålla nämligen före att människan bliver rättfärdig genom tro, utan laggärningar.”

Ljuset gick upp för Hedengren. Det var inte Statskyrkans tvingande lagar som räddade folk från döden, utan enbart den egna tron. Han kände sig befriad, lättad inombords och plötsligt glad.

– Det här måste mina anställda få höra, jag ska samla dem till husandakt redan i kväll, tänkte han

Husandakter var godkänt av Statskyrkan. De hade länge uppmuntrat  till gårdsmöten utanför kyrkans hägn. Problem blev det när de anställda berättade vad som hänt för sina grannar. ”Att godsägaren fått en personlig tro på Gud”. Fler ville vara med, statare och torpare i granngårdarna. Hedengren hindrade dem inte från att komma. Snart kom det till och med folk från andra socknar och intilliggande städer. Det blev vallfärder till Riseberga. Man kom gående i klungor eller med häst och vagn. Statskyrkans prelater åsåg det hela med stigande oro. Det började gå för långt med godsägarens religiösa verksamhet. Klagomål gick till länsman som bestämde sig för att åtala Hedengren. 

Nu var det inte så lätt att straffa Hedengren. Han var ingen vanlig läsare som man kunde misshandla och kasta i fängelse. Godsägaren hade makt och myndighet. Satt som ordförande i sockenstämman och var personlig vän med både landshövdingen och kungen. Det hjälpte inte ens att biskop Annerstedt i Strängnäs gjorde besök på Riseberga. Han fann till sin förvåning en teologiskt påläst godsägare. En god lutheran. Biskopen ville prästviga godsägaren för att på så vis lösa åtalet.

Men Hedengren vägrade då han inte ansåg sig ha tillräckliga kunskaper därför. Så biskopen fick åka hem igen. Han la visserligen ner åtalet, men manade Hedengren till rättelse. Men inte heller det lovade Hedengren följa då husandakter inte var olagliga. 

Det blev fortsatt tillströmning till Riseberga. Man kom från angränsande landskap, från Värmland och Västergötland. Det kom så mycket folk att man sommaren 1853 tvingades ha möten utomhus. I herrgårdsparken, invid den gamla klosterruinen. Året efter kom det ännu fler. Så många att Hedengren beslöt sig för att bygga ett eget bönhus, för att folk skulle slippa bli blöta vid regn. Men eftersom han ändå ville behålla vänskapen med sockenprästen, bestämde han att huset skulle byggas olikt kyrkor.

Till förebild togs herrnhutarnas hus i Stockholm. Nu behövde ingen reta sig på folksamlingarna. Sommaren 1855 invigdes bönhuset av dåtidens välkände predikant Carl Olof Rosenius.  

Men då konventikelplakatet ofta ställde till bekymmer för de alltmer fria mötena tog Hedengren våren 1858 kontakt med sin gamle vän Henning Hamilton, justitieminister i Sverige. Lagen måste avskaffas.

Hamilton höll helt med och påskyndade ärendet. Redan samma höst kunde kung Karl XV, vid ett besök i Örebro, berätta nyheten för Hedengren. Allt var fröjd, så när som på det bindande sockenbandet.

En lag som omöjliggjorde bruk av nattvard i annan socken än den egna. Det blev en ny kontakt med Hamilton, och på nyåret 1860 var även den lagen avskaffad. I januari bildades därmed Sveriges första nattvardsförening på Riseberga, en sammanslutning som senare omvandlades till missionsförening och därefter frikyrka. Andra följde i samma spår. 

Förutom verksamheten i bönhuset initierade godsägare Hedengren kolportörsverksamhet. Ett 50-tal lekmannapredikanter antog kallelsen, och spred väckelsen via stugmöten och litteraturspridning.

Ett stort antal godsägare stödde verksamheten ekonomiskt, från Göksholm, Latorp, Säbylund, Segersjö och Helliden. När Riseberga såldes 1886 övergick verksamheten till Torp i grannsocken Kräcklinge.

Här startades Helgelseförbundet och en midsommarkonferens som ännu återkommer varje år. Då de nya ägarna på Riseberga inte hade intresse för bönhuset förföll det. Men samfunden gjorde en insamling och såg till att huset räddades. 1955 återinvigdes det och en intresseförening bedriver här sommarverksamhet. 

Det här måste mina anställda få höra, jag ska samla dem till husandakt redan i kväll.

Riseberga herrgård

Byggår: ca 1000 e Kr

Kända personer som bott här: Olof Gabriel Heden­gren, Inge­borg (dotter till Heliga Birgitta)

Händelser: Riseberga­rörelsen startade här 1853. Denna blev grogrund för Evangeliska Fosterlands­stiftelsen och Helgelse­förbundet. Rörelsen blev drivande kraft till att konventikel­plakatet och sockenbandet avskaffades.

Hur används herrgården i dag: Jordbruk, turistmål för klostret och Sveriges äldsta missionshus

Nuvarande ägare: Familjen Bergström

Läs mer: riseberga.dinstudio.se

Till vem skulle vi gå om inte till Gud?

Skräcken griper tag i mig, kroppens funktioner tycks delvis lägga av och tankarna flippar. Helt... onsdag 1/2 00:00

Demiroks dubbla identitet röjer brist i Svenska kyrkan

Ledare I morgon ska Centern välja ny partiledare efter Annie Lööf. Valberedningen föreslår... onsdag 1/2 00:10

Förslag: Postnord får tre dagar på sig att dela ut brev

Post. Postutredningen föreslår att Postnord ska få tre i stället för två dagar på sig att dela ut brev.... tisdag 31/1 21:00

Vad har Jenin med Jerusalem att göra?

Israelkrönika ”Det du berättar nu är inte vad jag har hört på svenska nyheter.” Uttalandet kom från en av... onsdag 1/2 00:00