Ty det är bättre att lida för goda gärningar, om det skulle vara Guds vilja, än att lida för onda gärningar.
1 Petrusbrevet 3:17

Världen idag

Vad kan vi lära oss av profeten Jona i dag?

Recension · Publicerad 18:00, 20 dec 2022

Boken berättar i 39 korta avsnitt om den gammaltestamentlige profeten Jona och hans vådliga äventyr, som börjar med en kallelse att gå till Assyriens huvudstad Nineve för att förkunna. Han vägrar, har sina egna tankar och idéer och beger sig åt rakt motsatt håll, hamnar på en båt, råkar ut för en våldsam storm, kastas i havet av skeppsbesättningen, slukas av en stor fisk och kastas upp på land.

Då får han en förnyad kallelse, kommer till Nineve, förkunnar om stadens förestående undergång och till sin förvåning lyssnar folket på hans budskap och omvänder sig, vilket gör att Jona drabbas av tvivel och missmod. Det går så långt att han tvivlar på Gud och önskar sig döden.

Då får Gud gripa in på allvar och tala om för profeten att han inte vill se att någon enda människa går förlorad.

På ett humoristiskt, men mycket utmanade, sätt förmedlar författaren sitt budskap att vi i dag ska identifiera oss med Jona och höra kallelsen att gå också till människor och folk som från början är fientliga mot kristen tro. I dag gäller det kanske framför allt muslimvärlden.

Broder Andrew själv är ett lysande exempel på detta genom sitt livslånga och trogna arbete att förmedla evangeliet, framför allt till länderna i öst. Det går inte att undvika att drabbas av den eld som brann hos författaren själv, när man läser boken.

Bokens budskap är klart: Det enda som kan rädda människor, städer, folk och nationer är det frälsande evangeliet om Jesus Kristus, den enda vägen till Gud. Men ska det ske måste nya Jona – kvinnor och män – våga gå trots svårigheter, motstånd och fientlighet .

Det är inte säkert att det går lika fort till omvändelse som i Nineve, men kallelsen gäller ändå.

Litteratur

Operation Nineve: 39 dagar med Jona
Broder Andrew med Al Janssen
(Sjöberg förlag)
 

Att följa Jesus Kristus innebär att förneka sig själv

Gästledare Paulus bekännelse i Galaterbrevets femte kapitel, vers 24, är en bekännelse för alla Jesu... lördag 27/5 00:10

Lärdomar av utfallen mot Ungern

Ledare I osedvanligt explicita och övertydliga ordalag förklarade i veckan Ungerns premiärminister Viktor... lördag 27/5 00:00