Ty det är bättre att lida för goda gärningar, om det skulle vara Guds vilja, än att lida för onda gärningar.
1 Petrusbrevet 3:17

Världen idag

Tsarfati belyser Israel och Guds församling

Recension · Publicerad 00:00, 4 maj 2023

Genom hela kyrkohistorien har relationen mellan det judiska folket och den kristna kyrkan varit aktuell och frågeställningarna många. Har Gud övergivit sitt gamla förbundsfolk? Har alla Gamla testamentets profetior uppfyllts i Kristus och församlingen eller hur mycket är kvar att förverkligas?

Har den kristna församlingen ersatt judarna som Guds folk? Finns det frälsning för judarna vid sidan av Kristus? Vilken skuld har kyrkan till antisemitismen? Vad bör församlingen göra och inte göra i relation till Israel i dag?

Bildandet av staten Israel för exakt 75 år sedan, alla krig i syfte att utplåna nationen som misslyckats, den växande messianska rörelsen i landet, den inflammerade situationen omkring staden Jerusalem och den politiska oron i landet på senare tid, där man till och med pratat om inbördeskrig, gör att frågorna hopar sig.

Amir Tsarfati, själv jude av Juda stam, kristen och bosatt i Israel, försöker i boken belysa alla de stora och viktiga frågor som hör ihop med relationen mellan Israel och församlingen, och han gör det på ett balanserat sätt.

Han lyckas göra en konstruktiv syntes av judiskt och kristet tänkande som känns viktig. Han avvisar den så kallade ersättningsteologin, men visar hela tiden på att det bara finns en enda väg till frälsning, också för judarna, och det är genom Jesus.

Han är inte heller rädd för att kritisera det judiska folket för deras otro och olydnad i relation till Gud.

Hela tiden finns det totala bibliska perspektivet med och bland annat har han en intressant tolkning av de silvertrumpeter som beskrivs i 4 Mos 10. Han går också igenom Uppenbarelseboken och visar var Israel och församlingen finns beskrivna.

Han tolkar boken i en futuristisk, darbyistisk modell (föreställningen att ”vedermödans tid” inträder först efter att de troende tas upp till himlen) och avvisar den symboliska tolkningen.

Han förlägger Jesu återkomst till kapitel 4 och har en så kallad premilllennialistisk syn (att tusenårsriket inträder mellan Jesu återkomst och yttersta domen) på hela boken och menar att huvuddelen av boken skildrar det judiska folkets öde eftersom den kristna församlingen är uppryckt.

Här finns det olika synsätt och Tsarfatis tolkningar kan diskuteras.

Tsarfatis bok ger en aktuell och spännande läsning, men väcker också många frågor, som kräver ytterligare bearbetning.

Litteratur

Israel och Guds församling
Amir Tsarfati
(Semnos)

Nya dykningar vid Estonia ska ge kunskap om bildäcket

Estonia. I mitten av juli planeras för nya dykningar vid Estonias vrak. Målet är att filma på bildäck och... tisdag 30/5 20:00

Den gamla pingsteelden faller än

Bönekrönika ”Guds rike består inte i ord utan i kraft” (1 Kor 4:20). Vid en städning i hemmet härom dagen kom... tisdag 30/5 00:00