Ty det är bättre att lida för goda gärningar, om det skulle vara Guds vilja, än att lida för onda gärningar.
1 Petrusbrevet 3:17

Världen idag

Språkunder kan stärka tron

Recension · Publicerad 00:00, 10 feb 2023

I sin förra bok samlade författaren bevis på under, tecken och mirakler, i denna bok har han samlat erfarenheter av hur den helige Ande kan verka genom språkunder. Han har gått systematiskt och noggrant tillväga och i slutet av boken redovisas på 14 sidor de referenser han hänvisar till.

Det ges exempel från Bibeln, från kyrko- och missionshistorien och framför allt från nutid. Författaren har dokumenterat allt och ofta har han dubbelkollat för att allt skall vara trovärdigt.

Redan på Pingstdagen i Jerusalem fick Jesu lärjungar uppleva att utgjutandet av den helige Ande innebar ett språkunder, som gällde flera olika språk. Genom alla sina exempel visar Grenholm hur detta har funnits och finns som en del av den helige Andes verk i enskilda och i församlingen.

Det handlar inte om några få språk, exempelvis hebreiska eller grekiska, det handlar om ett flertal av de språk som talas på jorden, ofta språk som är lite udda och ovanliga.

Gemensamt för språkundren är att de oftast förknippas med tungotal i olika former och ofta sker språkmiraklet, när en eller flera personer lyssnar, som behöver en speciell hälsning från Gud i en bestämd situation.

Berättelserna är så många, så variationsrika och från så olika delar av världen att de blir ytterst trovärdiga. De som får uppleva det är oftast kristna personer från olika kulturer och miljöer, men exempel ges också på icke-kristna som genom språkundret kommer till tro .

Boken är i bäste mening trosstärkande och ger överväldigande bevis på att Gud är verksam genom den helige Ande i vår tid. Författaren vill genom vittnesbörden om Andens språkunder visa hur nödvändigt det är för enskilda och församlingar att vara öppna för den helige Ande. Det går inte att läsa boken utan att på nytt bedja: ”Kom helige Ande!”

Litteratur

Dokumenterade språkmirakler
Micael Grenholm
(Sjöbergs förlag)

Att följa Jesus Kristus innebär att förneka sig själv

Gästledare Paulus bekännelse i Galaterbrevets femte kapitel, vers 24, är en bekännelse för alla Jesu... lördag 27/5 00:10

Lärdomar av utfallen mot Ungern

Ledare I osedvanligt explicita och övertydliga ordalag förklarade i veckan Ungerns premiärminister Viktor... lördag 27/5 00:00