Saliga är de ödmjuka, för de ska ärva jorden.
Matteusevangeliet 5:5

Världen idag

Som en banbrytande genetisk detektivhistoria

Recension · Publicerad 00:00, 1 jul 2022

Det hör inte till vanligheterna att man öppnar en bok med känslan av att få läsa något banbrytande, som nästan ingen annan ännu känner till, med sådan förväntan att det känns i magen. Än mindre då boken man läser är naturvetenskaplig och handlar om genetisk forskning.

Traced: Human DNA’s big surprise är skriven för en bredare läsekrets, men bjuder på en hel del tankemässigt tuggmotstånd, som är väl värt besväret för att få del av de häpnadsväckande rön författaren presenterar. Jag anar att dessa kommer att revolutionera synen på människans ursprung, om de inte blir nedtystade.

Författaren Nathaniel Jeanson har doktorerat i cell- och utvecklingsbiologi vid Harvard och bedriver forskning på det mänskliga genomet, alltså vårt dna, mer specifikt i Y-kromosomen. Genom att tolka resultaten med utgångspunkt från att Bibelns tidsskala är den korrekta, med en ålder på människans historia på några tusen år, får Jeanson fram en tydlig korrelation mellan känd nedtecknad historia, och den som kan avläsas i dna.

De bakomliggande principerna är väl kända: Vi får hälften av vårt dna från vardera föräldern, i en blandning. Men Y-kromosomen är unik för mannen och förs endast över från far till son. Därför förändras inte Y-kromosomen alls, utom av mutationer som sonen sedan ärver och som därefter kan spåras.

Därmed kan man se hur nära släkt olika män är med varandra och hur släktet har förgrenats.

Sedan 2015 har tre större studier publicerats, där man har undersökt 2 000 män över hela världen. Utifrån dessa data och med verklig, uppmätt mutationshastighet har Jeanson beräknat när en gemensam förfader levde, hur och när hans ättlingar har spridit sig över jorden och vad som har hänt med de olika genetiska grenarna.

Genetiker som utgår från en sekulär tidsskala, där startpunkten är en tänkt separation mellan människa och schimpans i Afrika för mer än 100 000 år sedan, kan inte få fram något av denna information alls, eftersom både tid och plats är fel och därför döljer alla historiska kopplingar. Den information Bibeln ger är nyckeln för att kunna öppna historieboken i Y-kromosomerna och bekräftar mycket exakt Bibelns tillförlitlighet i beskrivningarna av människans tidiga historia.

Boken inleds med några lättillgängliga kapitel om vad vi egentligen redan borde kunna sluta oss till om människans historia, men sällan gör. Efter denna populationsgenetiska start ger Jeanson en historisk och lingvistisk exposé över sju antika civilisationer, och spårar dem med hjälp av dna från nu levande människor över hela jorden.

Det är som en detektivhistoria, med varenda man under förstoringsglaset. Ibland är slutsatserna så förvånande att de nästan är svåra att ta in. Men bevisen finns där, mitt framför ögonen på oss, i varenda Y-kromosom på vår jord.

En omfattande sektion består av illustrationer, kartor och genetiska träd, vilket underlättar förståelsen av hur olika folk har rört sig. Dessutom finns ett tekniskt appendix som beskriver de metoder Jeansen har använt sig av, mer ingående än textens noter, samt beskrivningar av både ”Y-kromosom Adam” och genetisk testning i allmänhet, för den som vill veta mer.

Litteratur

Traced: Human DNA's big surprise
Nathaniel T Jeanson
(Master Books)

Ett frimodigt alternativ lyser tyvärr med sin frånvaro

Ledare Det är snart inte mer än en månad kvar till höstens val den 11 september. Redan om drygt två veckor... lördag 6/8 00:00

Ett miljökrig riktas mot stora medborgargrupper

Ledare Det pågår ett miljökrig mot de stora medborgargrupperna i det västerländska samhället och mot basen... fredag 5/8 00:00

KD: Öppna Sollefteås förlossning igen

Politik. Kristdemokraterna vill ha en nationell plan för förlossningsvården. Den kan bli ett första steg i... måndag 8/8 14:34

L vill se ordningslyft i skolan

Politik. Liberalerna föreslår ett ”ordningslyft” för studiero i skolan. Partiet vill att alla skolor skriver... måndag 8/8 14:30
E-tidning
Under perioden 20 juni–19 augusti är kundtjänst endast öppen vardagar kl 10–12.
Magasin
Senaste avsnitten:
Följ Världen idag i sociala medier