Men jag vet att min återlösare lever, att han till sist ska träda fram över stoftet.
Job 19:25

Världen idag

Råd till modern kyrka i ny bok av Magnus Malm

Recension · Publicerad 00:00, 22 okt 2020

Det är alltid med samma spänning som jag närmar mig en ny bok av Magnus Malm. Han är – som många läsare påpekat – på en gång profetisk och själavårdande. En kombination som inte är alldeles självklar.

För ett par år sedan utkom boken Fri att tjäna med undertiteln Ledarskap i Jesu efterföljd. I år följer Malm upp den boken med en andra del, Fri att tjäna, del 2. Denna gång är undertiteln Församlingsarbete i Jesu efterföljd. Inte bara titel och numrering anger att de två böckerna hör ihop, det framgår även tydligt av disposition och skrivsätt. Båda bygger i hög grad på vad Malm skrivit tidigare, och de har tillsammans karaktär av ett slags summering.

Utgångspunkten för Malm är förhållandet att – för att citera inledningsorden i denna andra dels förord – ”[m]ånga kristna ledare bor i tvårummare”. Med det menar Malm att många kristna ledare lever ett slags dubbelliv. Det ena livet handlar om egen personlig fördjupning; det andra handlar om församlingsarbete. De två liven levs under helt olika villkor och ofta med en stark spänning mellan dem. 

Fortsättningsvis utvecklar och exemplifierar sedan Malm innebörden och uttrycken för denna motsättning. Här är det profetiska draget i framställningen påtagligt. I vissa avsnitt finns formuleringar som inte så lite påminner om gammaltestamentliga profeters gisslande av företeelser i deras samtid.

Malms kritik av akademisk teologi, församlingsarbetares beroende av smarttelefoner, inriktningen i församlingsliv på det som går att mäta och analysera, vissa karismatiskt präglade miljöers avigsidor och så vidare är många gånger träffande, ibland lagom onyanserad för att irritera. Så som relevant kritik ska fungera.

Malm avslöjar inte hemligheter, han avslöjar företeelser. Han pekar på sådant som många nog känner till men inte riktigt vill ta till sig. Det gäller till exempel hans ganska beska kritik av den svenska folkkyrkan. Hans iakttagelser är ofta mycket träffande, som exempelvis när han påpekar att kyrkor hellre anställer kommunikatörer än evangelister, och när han påvisar att en kulturellt välanpassad kyrka med ”låga trösklar” i realiteten blir en ointressant kyrka.

Mitt i alla kritiska iakttagelser finns hoppfulla ljuspunkter, inte sällan knutna till direkta bibelord. Två exempel vill jag lyfta fram. Dels påminnelsen om att ordet ”varandra” är ett nyckelord när det i Nya testamentet talas om församlingen. Dels Malms reflektioner kring Jesu blod som livgivande. Inga nya sanningar men, ack, så viktiga att inte tappa bort.

Och så förstås hans sammanfattning av vårt uppdrag som kristna: Lyssna till Jesus och berätta vad du sett och hört.

Magnus Malm är känd för sitt arbete med ignatiansk andlig vägledning, och det märks även i denna bok. Överhuvudtaget är hans inspirationskällor ofta knutna till den katolska traditionen.

Inget fel i det, men ibland har jag som lutheran svårt att känna igen mig i den negativa bilden av reformationen som skymtar fram på flera ställen. Här tror jag att Malm delvis kämpar mot nidbilder. 

Litteratur

Författare: Magnus Malm

Titel: Fri att tjäna, del 2: Församlingsarbete
i Jesu efterföljd

Förlag: Artos och Norma bokförlag

Mer förskola kan inte lösa språkproblemen

Ledare Det finns i Sverige cirka 520 000 barn i förskoleåldern, alltså mellan 1 och 5 år. Av dessa är alla... lördag 5/12 00:00

Regeringskris nära i Israel – ytterligare ett val kan vänta

Tvist. Framtiden ser alltmer oviss ut för Israels bräckliga regeringsbygge. Premiärminister Benjamin... lördag 5/12 07:00
E-tidning
Senaste magasinen