Därför ska allt som ni sagt i mörkret höras i ljuset, och det som ni viskat i örat i enrum ska ropas ut på taken.
Lukas 12:3

Världen idag

Maranatarörelsen skakade om i det svenska samhället

Recension · Publicerad 00:00, 12 okt 2021

Maranata var en väckelserörelse som fick ett starkt genomslag i medierna under 1960-talet och flera decennier framåt. Historien bakom denna väckelserörelse torde vara en delvis blind fläck för frikyrkofolk i allmänhet i vårt land. Många betraktar nog rörelsen, något slarvigt, som en ”sekt”, jämförbar med Knutby Filadelfia och liknande extrema grupper.

Men som seriös forskare och religionshistoriker är Torbjörn Aronson alltför rutinerad, faktamedveten och vidsynt för att plocka fram sektstämpeln i sin populärvetenskapliga skildring. 

Aronson breddar i stället perspektivet genom att placera in Maranatas genombrott i den samtida utvecklingen, såväl i samhället i stort som i den frikyrkliga världen.

År 1960 inleddes Maranatas segertåg genom Sverige, och inom bara några år hade den nya väckelsen spritt sig till stora delar av landet. Många blev omvända, ”direkt från gatan”, blev döpta, fyllda med Anden och var snart i gång med att predika evangeliet.

Torbjörn Aronson ser flera anledningar till att den nya rörelsen fick en så snabb spridning. Här kan nämnas att Maranata stod för nya och friare mötesformer, med sång och musik som var inspirerad av den samtida popmusiken. De moderna el-instrumenten, som då var bannlysta i frikyrkorna, väckte stor uppmärksamhet. Vem som ville, unga och äldre, fick vara med i sången från estraden, som ackompanjerades av handklappning och diverse rytminstrument.

Mötena hölls i hyrda lokaler dit folk var vana att gå och därmed var inte ”tröskeln” så hög som i de etablerade frikyrkokapellen. Att Maranata fick så stort utrymme i tidningsspalterna, radio och den enda tv-kanalen, gjorde också sitt till. 

I rörelsen utvecklades snart två huvudlinjer: den ena stod för utåtriktad evangelisation, inspirerad av de samtida amerikanska helandeevangelisternas kampanjer och missionsarbete, medan den andra främst representerades av evangelisterna Donald Bergagård och Erik-Gunnar Eriksson.

Den andra representerades av Arne Imsen, församlingsföreståndare i Stockholm, som hade sin ideologiska förankring i pingströrelsens församlingssyn.

Detta ledde snart till att rörelsen splittrades i olika grenar, vilket ledde till att dess trovärdighet avtog. Aronson skildrar den infekterade debatten på ett sakligt och objektivt sätt utan att ta ställning till den ena eller andra sidan. 

Den sista delen av boken berör mest hur den gren som leddes av Arne Imsen utvecklades till en mer aktivistisk rörelse. Stora delar av församlingens medlemmar levde ett kommunitetsliv i storfamiljer, utmanade statens skolmonopol och bedrev piratradiosändningar.

Uppmärksammade aktioner genomfördes exempelvis mot porr, förbudet mot barnaga, radiomonopolet, drog- och sexliberalism. Som Aronson konstaterar bidrog Maranatas uppmärksammade aktioner till att ändra många kontroversiella politiska utspel och bryta vissa monopol.

I denna del lyfts också de missionsinitiativ som föddes i Maranatas evangelistiska gren och som senare utvecklats till respekterade organisationer, som gör omfattande evangeliska och sociala insatser i många länder. 

Aronson har med boken Maranata! åstadkommit en bred skildring av Maranataväckelsen, vilken fyller ett tomrum i den svenska väckelsehistorien.

Något avsnitt, exempelvis det som tar upp hemundervisning och praktiserandet av storfamiljsidealet, kunde förvisso ha behandlats mer ingående. Nu antyds endast att det finns kritiska röster, utan att några upplysningar ges om vari kritiken består. Här bör det finnas utrymme för en kompletterande del med en djupare analys till att utvecklingen i vissa fall gick snett.

Uppenbarligen saknas inte brist på stoff. 

... Maranata stod för nya och friare mötesformer, med sång och musik som var inspirerad av den samtida popmusiken.

En skridskolegend har fått gå hem

Ledare Skridskolegenden Jonny Nilsson berättade i ett reportage i Världen idag (våren 2021) om hur hans... fredag 24/6 00:00

Svaret på vår djupaste längtan finns hos en enda person

Krönikor För några år sedan satt jag på tunnelbanan på väg till bibelskolan där jag studerade. I varje... torsdag 23/6 00:10

Tryck från hbtq-grupper kräver vaksamhet hos församlingen

Ledare Slutna grupper på Facebook arbetar aktivt för att undergräva den bibliska synen på homosexualitet.... torsdag 23/6 00:10
E-tidning
Under perioden 20 juni–5 augusti är kundtjänst endast öppen vardagar kl 10–12.
Magasin
Senaste avsnitten:
Följ Världen idag i sociala medier