Med Guds makt blir ni genom tron bevarade till den frälsning som finns beredd och skall uppenbaras i den sista tiden
1 Petrusbrevet 1:5

Världen idag

Inspirerar till uthålligt lärjungaskap

Recension · Publicerad 00:00, 9 feb 2023

Författaren, som är pastor i Immanuelskyrkan i Malmö (EFK), skriver i sin första bok mycket enkelt och grundläggande om att komma till tro på Jesus Kristus och att fortsätta vägen till ett fördjupat och mognande lärjunga­skap. De första kristna kallades ”de som är på den Vägen” och författaren använder den metaforen för att beskriva vad det kristna livet handlar om.

I första kapitlet vidgar han perspektivet och beskriver hur Bibeln tolkar hela mänsklighetens situation efter syndafallet. Det kan verka hopplöst att få till stånd en förändring, men eftersom korset är rest i vår historia menar författaren att Jesus öppnat en väg till försoning och förlåtelse inte bara för individer utan för hela mänskligheten.

Allt kristet lärjungaskap har en start och här visar författaren på vad en radikal omvändelse innebär i tanke, ord och handlingar. Det handlar om att kalla det synd som Bibeln kallar för synd och inte psykologisera eller omtolka i en liberal eller politiskt korrekt riktning. Dopets plats och nödvändigheten av uppfyllelsen av Anden poängteras också, liksom behovet av Andens utrustning och gåvor.

En nöd som författaren uttrycker är att så många börjar sin efterföljelse, är med ett tag, men sedan försvinner och fullföljer inte livet med Jesus och församlingen. Ingående skriver han om vad det måste betyda att vandra vidare på vägen, att mogna och växa och framför allt leva tillsammans i den kristna församlingens gemenskap.

Han vänder sig starkt mot privatreligiositeten och lyfter fram den kristna församlingens skönhet, härlighet och nödvändighet, utan att blunda för de problem som funnits och finns.

Niclas Ljungs bok är skriven för att inspirera till uthålligt lärjungaskap i Jesu efterföljd och det lyckas han verkligen med. En bok som uppmuntrar och utmanar och som kommer att hjälpa många till förnyelse och uthållighet.

Läs en längre intervju med Niclas Ljung på torsdag nästa vecka.

Litteratur

På väg med frälsningen som mål
Niclas Ljung
(Libris)

Organisationer larmar: Tufft ekonomiskt läge för barnfamiljer

Ekonomi. Ökade kostnader för mat, el och räntor gör det svårt för familjer att få ihop vardagen och barnen... måndag 20/3 13:00

Veckans KD-affär vittnar om en partikultur på glid

Ledare För ett halvår sedan fick Kristdemokraterna gå in i regering som näst starkaste parti. Det var en... lördag 18/3 00:10