Ty det är bättre att lida för goda gärningar, om det skulle vara Guds vilja, än att lida för onda gärningar.
1 Petrusbrevet 3:17

Världen idag

Ett mångfacetterat svenskt livsöde

Recension · Publicerad 14:00, 20 dec 2022

Det är alltid intressant och lärorikt att ta del av en annan människas livsberättelse; vi har alltid något att lära av andra. När Urban Sanfridson i boken blickar tillbaka på sitt liv och försöker sammanfatta beskriver han ett omväxlande och mångfacetterat liv på många platser och inom många områden.

Det börjar i ett pastorshem i Tranås i Småland, och det är med mycket positiva ord Urban beskriver sitt föräldrahem, relationen till föräldrar och syskon och den kristna fostran han fick redan från början av livet. Det mesta är positivt, och själv kommer han till personlig tro på Jesus i tonåren.

På högstadiet engagerade sig Urban i elevrådet på skolan, och detta engagemang för andra har följt honom hela livet. Han analyserar det upproriska sextiotalet och upplevde att mötet med Jesusfolket på sjuttiotalet blev som en andra omvändelse till en fördjupad innerlighet i tron och ett mer överlåtet lärjungaskap.

Ett utbytesår i USA gav vidgade vyer och så småningom utbildade han sig på bibelskola i Holsbybrunn och senare på Örebro teologiska högskola i Örebro. Han var då gift med Birgitta, och familjen växte undan för undan. Urban engagerade sig i ungdomsarbete inom Örebromissionen, och när han blev ungdomspastor i Saronförsamlingen i Göteborg fortsatte detta engagemang.

Så blev det arbete inom Frikyrkliga studieförbundet med placering i Oskarshamn, och 1988 blev han pastor i Betelkyrkan i Alingsås. Han analyserar åren som pastor och ser både för- och nackdelar med pastorsuppgiften. Hustrun skaffade sig utbildning som arbetsterapeut och Urban fortsatte att utbilda sig i tro- och livsåskådning.

Så småningom hamnade han på frivården i Jönköping, och när han gick i pension fick han omdömet ”Mr Samhällstjänst”.

Sanfridsons livsberättelse är skriven med öppenhet och ömsinthet, och genom livet reflekterar han över sin egen plats och roll. Det finns inget av besvikelse eller bitterhet, och skildringen av andra människor präglas av förståelse och försoning.

I varje fas av livet har den kristna tron burit och glädjen över livet och den växande familjen med barn och barnbarn är påtaglig.

Litteratur

Att vinna på bortaplan
Urban Sanfridson
(Narin förlag)

Att följa Jesus Kristus innebär att förneka sig själv

Gästledare Paulus bekännelse i Galaterbrevets femte kapitel, vers 24, är en bekännelse för alla Jesu... lördag 27/5 00:10

Lärdomar av utfallen mot Ungern

Ledare I osedvanligt explicita och övertydliga ordalag förklarade i veckan Ungerns premiärminister Viktor... lördag 27/5 00:00