Ropa till mig, så ska jag svara dig och låta dig höra om stora och ofattbara ting som du inte känner till.
Jeremia 33:3

Världen idag

En hjälp till hur vi kan förstå Gud

Recension · Publicerad 00:00, 25 aug 2022

Med boken Hur kan vi förstå Gud? En inbjudan till skeptiker gör Timothy Keller ett gediget förarbete till samtal om kristen tro. Det kallas förevangelisation och handlar om hur en sekulariserad människa ska kunna begripa att en allsmäktig Gud inte bara passar in i en nutida människas världsåskådning utan är själva förutsättningen för allt.

Fördomar behöver avslöjas, frågor ges rimliga svar och utgångspunkter avslöjas. Detta gör Keller med sin bok.

Om en människa tror att tillvaron kommit till av sig självt utan någon högre makts vilja, finns det inte utrymme för en djupare mening. Begreppet ”Gud” är således meningslöst för många i vår tid, eller så står det kanske för något negativt från barndomen eller senare intryck. Gudsbegreppet vill nu författaren fylla med bibliskt innehåll, men först behövs ett rivningsarbete innan renoveringen kan börja.

Det handlar mycket om begrepp. Ord kan användas på många olika sätt, men om inte grundläggande begrepp förklaras och de kristna begreppen ges ett bibliskt innehåll kan det leda till att kommunikation blir omöjlig.

Redan i inledningen börjar Keller med ordet ”sekulär”. Ordet kan stå för tre olika betydelser, det vill säga, tre olika begrepp. För det första kan det användas om ett sekulärt samhälle, som skiljer på kyrka och stat. En stat kan vara sekulär även om de flesta invånarna bekänner sig till en religion.

Också en person kan vara sekulär, vilket betyder att denne inte vet om – eller, skulle jag vilja tillägga, rent av inte tror – att det finns en allsmäktig gudom. Vidare kan ordet användas för en tidsålder; en ”sekulär tidsålder” betyder då att allt fokuseras på saeculum, vilket på latin betecknar en mansålder eller ett sekel och kontrasteras mot det eviga. Ett ord, men tre begrepp.

På samma sätt är det med Gud. Det är ett ord på svenska, men kan stå för många olika begrepp, det vill säga gudsbilder. Keller använder nu ordet ”sekulär” och visar elegant att även en sekulär världsåskådning är en tro, som innehåller grundläggande antagande om Gud, tillvarons ursprung, mening liv och död, vilka inte vetenskapligt kan bevisas.

I början av boken visar Keller att många sekulära personers profetior, om att kristendom och andra religioner skulle försvinna, helt enkelt varit falska. Den moderna vetenskapen skulle begrava tron. Med statistik påvisar han i stället att kristendom och islam ökar i antalet följare.

Författaren refererar till framstående filosofer som Alasdair MacIntyre, Charles Taylor och Alvin Plantinga, som i filosofiska arbeten kritiserar den moderna sekularismen och ger goda skäl för den kristna tron på en allsmäktig Gud. En av de mest uppmärksammade sekulära filosoferna i vår tid, Jürgen Habermas, menar att ”idealen som samvetsfrihet, mänskliga rättigheter och demokrati är ett direkt arv från den judiska etiken om rättvisa och den kristna etiken om kärlek ... Till i dag finns inget alternativ.”

I ett resonemang visar också författaren på en intressant företeelse att många av dem som lämnar till exempel den kristna tron i ungdomsåren, kanske på gymnasiet eller universitetet, har konverterat till sekularism på naiva grunder. Ofta har det varit en övertro på vetenskapernas möjligheter att besvara eller ens konsulteras i existentiella frågor, en så kallad scientistisk inställning.

I många fall har det lett till en ”de-conversion”, det vill säga att den före detta kristna studenten som blev ateist i mer mogen ålder har kommit tillbaka till kristen tro.

I fortsättningen av boken ger Keller mening åt livet och förklarar kristendomens svar på den mänskliga existensen med medvetande, självmedvetande, personlig identitet, oskattbart värde som skapad Guds avbild, och universell etik och rättvisa. Allt får sitt förklarande ljus av en allsmäktig, kärleksfull och personlig Gud.

Hela tiden hänvisar författaren till relevant litteratur och skapar därmed en veritabel guldgruva på nästan åttio sidor med tättskrivna referenser för den som vill checka och läsa vidare. Till sist måste en eloge riktas till såväl förlag som översättare till ett gott val av bok, gedigen översättning och ett attraktivt omslag och inbindning.

Formen bra – innehållet utomordentligt. Köp, läs, ge bort!

I början av boken visar Keller att många sekulära personers profetior om att kristendom och andra religioner skulle försvinna helt enkelt varit falska.

Litteratur

Hur ska vi förstå Gud? En inbjudan till skeptiker
Timothy Keller
(Apologia förlag)

Bönefrukost i Bryssel ger inspiration för Sverige

Ledare 480 politiker och andra kristna ledare – därav även ett antal från Sverige – var i onsdags morse... fredag 9/12 00:10

Tågkaos och samhällets skörhet

Ledare Tågresandet från Uppsala och söderut i landet slogs helt ut under onsdagskvällen, detta till följd... fredag 9/12 00:00