Så finns nu ingen fördömelse för dem som är i Kristus Jesus.
Romarbrevet 8:1

Världen idag

Carlson ger en breddad syn på det profetiska

Recension · Publicerad 00:00, 2 jun 2022

Har du någon gång varit med om att någon ställt sig upp i församlingen och förmedlat ett budskap med de inledande orden: ”Så säger Herren”? Jag har många sådana minnen, inte minst från min barndom.

I sin bok Församlingens profetiska uppdrag (Semnos förlag) söker Åke Carlson bredda synen på det profetiska – eller som han själv uttrycker det: ”Således behöver vi inte säga ’Så säger Herren’ vid allt profetiskt tal. En mening, en hel predikan, undervisningen i förkunnelsen kan vara profetisk till sitt innehåll utan att man lägger till det uttrycket.”

Åke Carlson undervisade under många år på Livets Ords bibelskola i Uppsala och var i drygt 15 år pastor för Livets Ord Göteborg. Ett av bokens två förord är skrivet av Janne Blom, nuvarande huvudpastor för Livets Ord. 

År 2013 kom ett profetiskt budskap till den församling där Åke var pastor: ”Ni är en profetisk församling.” Dessa ord var i linje med tankar som han redan hade burit på under några år. I och med detta kände han att tiden var mogen att undervisa mer om ämnet, och resultatet ser vi nu i denna bok.  

Församlingens profetiska dimension är en viktig del av bevarandet av vår tro och lära, enligt Åke. ”Att delar av Kristi kropp i Sverige gått vilse genom liberalteologi är uppenbart, därför är det angeläget att vi återvänder till Andens undervisning (smörjelse), hans kraft, styrka och gåvor mitt i församlingslivet. Syftet är att hindra urvattningen av läran, livet och kraften”, skriver han.

För att klara av detta menar han att vi som församlingar behöver bredda vår syn på vad som kännetecknar det profetiska. Åke söker göra detta genom kapitel som ”En bredare förståelse av det profetiska” och ”En bredare förståelse av vad profetia är”. Grundtanken är att det profetiska är mer än ett enskilda tilltal, mer än ”Så säger Herren”.

Det profetiska uppdraget, menar Carlson, går genom hela församlingens liv, och därför viks en stor del av boken till att diskutera vår läsning av Gamla testamentet, Andens verk, gudsfruktan och de andliga tingen.  

Genom att bredda synen på det profetiska är det författarens önskan att avdramatisera denna viktiga funktion så att fler vågar profetera; återkommande citerar han Paulus önskan om att alla ska profetera. I boken görs en skiljelinje mellan ”att tala profetiskt” och ”profetens tjänst”. Även om inte alla är kallade till profetens tjänst kan vi alla tala och leva profetiskt.

Bibelläraren lyser igenom i skrivandet och boken är fylld av bibelreferenser som läsaren förväntas slå upp och läsa parallellt. Det gör boken stundtals en aning svårläst och kanske främst att ses som ett studiematerial. Bokens funktion som utbildningsmaterial lyfts även fram av Sven Nilsson och Per-Åke Eliasson i deras förord: ”Ser man till boken i sin helhet kan den också betjäna mindre grupper, som till exempel cellgrupper, som ett gemensamt studiematerial med uppföljande samtal.”

Jag rekommenderar boken till dig som söker ett studiematerial och en fördjupad syn på vad det profetiska är.

Litteratur

Församlingens profetiska uppdrag
Åke Carlson
(Semos förlag)

Undersökning: Få politiker bor i utsatta områden

Förorten. Av de politiker som kandiderar till höstens val är det få som bor i landets mest socioekonomiskt... tisdag 28/6 12:00

Artikel om hbtq och Pingst har lett till intensiv debatt

Hbtq. Världen idags rapportering om kyrkorelaterade hbtq-forums slutna diskussion kring att förändra... tisdag 28/6 10:00

Abortfrågan handlar om ofödda barns rätt till sin kropp

Ledare I fredags kom så beslutet från USA:s Högsta domstol gällande aborträtten. Det gamla beslutet från... tisdag 28/6 00:10

Sorgegudstjänst hölls för offren i masskjutningen i Oslo

Norge. På söndagen slöt Osloborna upp i en sorgegudstjänst i stadens domkyrka efter helgens terrordåd där... tisdag 28/6 07:00

Visdom från en nioårig flicka i Uganda

Ungkrönika Jag kom häromveckan hem från en fantastisk, lite galen missionsresa med min bibelskoleklass i ett... tisdag 28/6 00:00

Hur missionerar vi i världens mest sekulära land?

Gästkrönika Den har naturligtvis sina brister och förklarar inte verkligheten fullödigt, men sedan resultatet... tisdag 28/6 00:00

Keramiker till vänster och vd:ar till höger på valsedeln

Politiker. Drygt hälften av alla 54 000 politiker som kandiderar i höstens val har uppgett något slags... tisdag 28/6 04:30
E-tidning
Under perioden 20 juni–5 augusti är kundtjänst endast öppen vardagar kl 10–12.
Magasin
Senaste avsnitten:
Följ Världen idag i sociala medier