När stormen kommer är det slut med den gudlöse, men den rättfärdige har en evig grund.
Ordspråksboken 10:25

Världen idag

Varför sex men inte Gud?

Opinion · Publicerad 00:00, 22 aug 2012

I onsdagens Göteborgs-Posten skriver psykologen Alf B Svensson på debattsidan under rubriken "Avskaffa RFSU:s sexmonopol i skolan". Det är en viktig debatt. Och Alf B Svensson har förstås helt rätt. Att en lobbyorganisation som RFSU kan anlitas av den svenska skolan som underentreprenör för sexualundervisningen är minst sagt märkligt. Inte minst mot bakgrund av att vi har en ny skollag som förbjuder konfessionella inslag i undervisningen. Svensson har en retorisk poäng när han jämför den nuvarande ordningen med att Katolska kyrkan eller Pingströrelsen skulle ha monopol på religionsundervisningen.

Den nya skollagen gör en åtskillnad mellan utbildning och undervisning. Utbildning är ett vidare begrepp och innefattar allt det som sker på skolan. Där ryms raster och andra inslag utanför klassrummet. Undervisning är ett snävare begrepp och syftar just på de undervisande momenten.
Skollagen ger tydliga riktlinjer för vilka delar som får vara av konfessionell art. På fristående skolor får utbildningen ha konfessionella inslag, men dessa måste då vara frivilliga. I de flesta fall löser skolorna detta genom att föräldrarna får fylla i en lapp, där de godkänner att deras barn deltar i de konfessionella delarna. På kommunala skolor är det inte tillåtet med konfessionella inslag, vare sig i undervisningen eller utbildningen. Undervisningen får således aldrig vara konfessionell, vare sig på kommunala skolor eller friskolor. Utbildningen får vara konfessionell enbart på friskolor och då endast om föräldrarna har gett sitt medgivande till detta.

Men är det inte just konfessionell undervisning som RFSU bedriver? Sexualundervisningen är definitivt en del av undervisningen. Därom råder inga tvivel. RFSU är alltså i skolan på "undervisningstid". Men även om de hade agerat utanför undervisningen, på "utbildningstid", på kommunala skolor hade det varit problematiskt, såvida det rör sig om konfessionella inslag.

Är då RFSU:s medverkan av konfessionell art? Vad skollagen syftar på med begreppet "konfessionell" är inte helt klart. Men rent språkligt betyder det ungefär "på bekännelsegrund". Ingen kan sanningsenligt hävda att RFSU inte har några bekännelser (det vill säga är konfessionella) och inte är politiska. De har ett idéprogram, de opinionsbildar och debatterar, de har medlemmar och de delar ut priser till personer vars idéer de uppskattar. Bland mycket annat. Allt detta är indikatorer på att de är en opinionsbildande lobbyorganisation. Att de dessutom har kommersiella intressen i samma budskap som de förkunnar, nämligen "använd kondom", gör inte saken mindre besvärande.

Filmen "Sex på kartan", som RFSU har tagit fram i samarbete med Utbildningsradion (sic!), kommer under det kommande läsåret att användas på många skolor. På andra skolor kommer informatörer – i första hand mellan 20 och 30 år – från RFSU för att sprida budskapet. RFSU ger sina informatörer en utbildning på 40 timmar, som bland annat behandlar tonårssexualitet, genus, kunskap om könsorgan och kondomkunskap. Hur detta ska kunna garantera en saklig och allsidig undervisning är – försiktigt uttryckt – svårt att förstå. Allra helst som utbildningen ges av RFSU.

RFSU har samma rätt som alla andra att starta friskolor. Där kan de informera. Men inte ens där skulle det få ske i undervisningen, utan i utbildningen. De skulle i så fall avkrävas att skicka hem en lapp till barnens föräldrar, där föräldrarna får godkänna att barnen deltar i RFSU:s konfessionella inslag. Så behandlas religiöst konfessionella inslag. I konsekvensens namn borde även sexuellt konfessionella inslag behandlas så. I stället har vi byggt motorväg för en lobbyorganisation rakt in i de svenska klassrummens undervisning. För många elever – med en annan syn på sex och samlevnad – uppfattas RFSU:s opinionsbildning i klassrummen som en kränkning. Avskaffandet av RFSU:s sexmonopol i skolorna börjar med att föräldrar och andra reagerar. Hur reagerar du?

Det ryska krigshotet är värt att ta på allvar

Ledare Europa står för första gången på länge inför omedelbart krigshot. De senaste dagarna har Sverige... tisdag 18/1 00:10

Bön är en andlig disciplin

Bönekrönika All disciplin kostar något och kräver vår medvetenhet. Nu närmar sig vinter-OS i Kina och de... tisdag 18/1 00:00

Barnmorska efter varje abort: ”Du fick inte leva”

Vården. Hon är för abort och brinner för kvinnovård, men varje gång barnmorskan Shirin* står i sköljrummet...

Sångerna om landet Israel som formar generationer

Israelkrönika Alla som tillbringar en längre period i Israel och rör sig i olika miljöer upptäcker ganska fort...
Följ Världen idag i sociala medier