På Gud, vars ord jag prisar, på Gud litar jag och fruktar inte.Vad kan människor göra mig?
Psaltaren 56:5

Världen idag

Vaccination säljs med mördande reklam

Opinion · Publicerad 00:00, 24 apr 2013

Allt går att sälja med mördande reklam, sägs det. Och särskilt effektiv blir försäljningen om produkten man gör reklam för uppges hindra dödliga sjukdomar. I söndags handlade TV4-programmet Kalla fakta om vaccinet Gardasil, som används för att vaccinera mot hpv-virus. Numera – efter en segdragen strid med den andra stora tillverkaren – ingår Gardasil i Sveriges allmänna vaccinationsprogram. Man vänder sig primärt till tjejer mellan tio och tolv år. I Världen idag har vi sedan flera år uppmärksammat frågan om hpv-vaccineringen och dess effekter. I dag belyser vi återigen frågan på nyhetsplats.
Den hårda striden mellan Gardasil och Cervarix har förstås ekonomiska orsaker. Det måste vara varje läkemedelstillverkares dröm att komma med i det allmänna vaccinationsprogrammet. Alla unga flickor erbjuds nu vaccinet. Pengarna för besväret kommer läkemedelstillverkaren till del. Roligt för dem. Men frågan är hur roligt det är för de unga tjejerna? Det finns två grundläggande problem med den hpv-vaccination som nu riktas mot en hel generation unga tjejer; dels okunskap om biverkningar, men också bristfällig information.

Först biverkningarna. I Kalla fakta medverkade 23-åriga Linnéa Gustafsson, som vaccinerades när hon var 18 år. Efter att ha blivit vaccinerad med Gardasil, drabbades hon av Guillain-Barrés syndrom. Av läkaren hon träffade fick hon höra att hon möjligen skulle dö, men i bästa fall bli förlamad. En chock för en ung tjej, förstås. Hon beskriver känslan själv som att börja om som nyfödd, men i en 18-årings kropp. Hon kunde inte hålla i saker, hade värk och tappade all muskelstyrka. Fortfarande – sex år senare – är hon inte friskförklarad och lever med ständig värk. I svaret på den anmälan som gjordes till läkemedelsförsäkringen får hon ett möjligt samband klarlagt svart på vitt: "Enligt min bedömning finns det en övervägande sannolikhet för samband mellan behandling med Gardasil och de anmälda besvären". Hon uppbär därför ersättning för läkemedelsskada.

Världen idag har tidigare berättat om ett fall i Kanada 2008, där 14-åriga Annabelle Morin hittades död i badrummet av sina föräldrar, kort efter att ha fått sin andra dos Gardasil. De valde därför att stämma tillverkaren, läkarna och kliniken. I Kanada infördes Gardasil i det allmänna vaccinationsprogrammet 2006, och enligt hälsovårdsmyndigheten Public Health Agency hade det i september 2009 inkommit 603 rapporter om allvarliga biverkningar efter vaccinering med Gardasil.
Är det absolut klarlagt att vaccinationerna har orsakat de här problemen? Låt mig ställa en motfråga, som borde vara mer relevant, utom möjligen för tillverkaren: Är det absolut klarlagt att vaccinationerna inte har orsakat problemen? Försiktighetsprincipen borde förstås gälla, inte minst då unga tjejer riskerar att bli försökskaniner i läkemedelsföretagens experimentverkstäder.

Så till den bristfälliga informationen. I Stock­holms läns landstings kampanj "I Love Me" sprids budskapet "Gratis vaccina­tion mot livmoderhalscancer". Det är direkt felaktigt. Gardasil skyddar mot de två vanligaste hpv-virusen, som är förstadium till livmoderhalscancer. Men det finns många fler. Om detta sägs inget. Man säger också på sin hemsida: "...därför vet man att hpv-vaccinet inte ger några allvarliga biverkningar", vilket motsägs av flera forskare. Det är dessutom osäkert hur länge skyddet räcker. Vaccinationen sker oftast i tio-tolvårsåldern, men den förhöjda risken för livmoderhalscancer kommer först efter 40 års ålder. Sammantaget leder detta till att många unga kvinnor vaggas in i en falsk säkerhet, och därför struntar i att gå på cellprovtagningar. "Jag har ju vaccinerat mig mot livmoderhalscancer", är ju lätt att tänka, eftersom reklamen uttrycker sig så.

Men den bristfälliga informationen stannar inte där. Även Kalla fakta missar en viktig poäng. Den absolut bästa vaccinationen mot livmoderhalscancer är avhållsamhet eller livslång trohet. Hpv-virus smittar nämligen genom sexuella kontakter. Vaccinationsprogrammet bygger på tanken att det är självklart med många olika sexuella kontakter. Varför berättar man inte det för unga tjejer? Tror man inte de är tillräckligt kloka för att själva avgöra vilken sexuell livsstil de vill omfatta? I praktiken offras unga tjejers hälsa på den sexuella frigörelsens altare. Med mördande reklam.

Lukas Berggren
twitter.com/lukasberggren

Nationalister band ris för egen rygg

Ledare Efter torsdagens val till provinsförsamlingen i Skottland står nu klart att Skotska... tisdag 11/5 00:00

Människovärde avgör inte kristen äktenskapssyn

Ledare Är meningsfull dialog möjlig? Nutidens aggressiva samtalsklimat kan få också en obotlig optimist... lördag 8/5 00:10

Israel beskylls för apartheid 200 gånger i spridd rapport

Israelkommentar Human Rights Watch (HRW) är en ekonomiskt och partipolitiskt oberoende människorättsorganisation,...
Podcasts
Följ Världen idag i sociala medier