Opinion

Tystnad om biblisk syn första steget mot hbtq-ja

Teologen Kevin DeYoung menar att det inte är plötsliga beslut utan gradvisa processer som leder till att kyrkor vänder den bibliska äktenskapssynen ryggen. Steg ett är tystnad om vad Bibeln lär i frågorna, påpekar Stefan Gustavsson.
Teologen Kevin DeYoung menar att det inte är plötsliga beslut utan gradvisa processer som leder till att kyrkor vänder den bibliska äktenskapssynen ryggen. Steg ett är tystnad om vad Bibeln lär i frågorna, påpekar Stefan Gustavsson.
Publicerad Uppdaterad

Steg för steg ändras inställning och perspektiv och därmed minskar dramatiken runt varje enskilt moment.

Den amerikanske teologen Kevin DeYoung har skrivit insiktsfullt om hur förändringen bland kristna i synen på hbtq-frågor ofta går till. Analysen utgår från situationen i USA, men är relevant för de processer som pågår i Sverige.

Precis som i andra viktiga frågor – och frågor om sexualitet är viktiga – så sker dramatiska omsvängningar sällan i ett enda stort steg. I stället handlar det om gradvisa processer. Steg för steg ändras inställning och perspektiv och därmed minskar dramatiken runt varje enskilt moment.

Kevin DeYoung beskriver sju steg i processen hos de församlingar och institutioner som gått från den klassiskt kristna förståelsen av sexualitet och äktenskap till att bejaka samtidens syn på hbtq-frågor. Det betyder inte att alla sammanhang har kännetecknats av alla stegen eller haft en identisk utveckling, utan det handlar om en generell översikt.

Det första steget är tystnad. Frågorna adresseras inte längre och den klassiska synen på äktenskap och sex ges ingen motivering, även om den outtalat fortfarande finns med i bakgrunden.

Det andra steget handlar om komplexitet. Frågorna börjar lyftas upp, men då i huvudsak i ljuset av hur svåra och mångdimensionella de är. Det går inte att ge ett rakt och entydigt svar på vad som utgör en kristen hållning. Osäkerhet och ambivalens tar över.

Det tredje steget innebär en nedgradering av frågornas betydelse. Utifrån ett raster av vad som anses vara viktiga respektive mindre viktiga frågor kan sex förpassas till gruppen av mindre viktiga frågeställningar. Vi har, är budskapet, fokus på mission eller socialt arbete, inte på underlivsfrågor.

Det fjärde steget utgörs av en förändrad syn på vem som handlar felaktigt. Frustrationen är större över dem som identifierar vad som är synd än över dem som begår synden. Det etiska perspektivet kring vad som är rätta handlingar ersätts av en betoning på att inte döma.

Det femte steget innebär att det i förkunnelsen utvecklas en kanon i kanon. Konkret innebär det att vissa teman i Bibeln tillåts övertrumfa andra, lika tydliga teman. Så ställs Guds kärlek mot Guds helighet, NT mot GT och Jesus mot Paulus.

Det sjätte steget ställer den personliga berättelsen, med individernas smärta, i centrum. Individens upplevelse blir riktningsgivare oberoende av Bibelns undervisning eller en tvåtusenårig obruten kristen övertygelse.

Allt detta leder fram till att det sjunde steget upplevs som självklart: En hbtq-bejakande hållning bekräftas.

Vad var den avgörande förändringen? Mitt svar: Steg ett.

Powered by Labrador CMS