Opinion

Stefan Swärd: Vi behöver förkunna Jesu återkomst

Jesus har lovat att komma tillbaka. Jesus kommer snart. Det budskapet har kännetecknat väckelserörelsen i Sverige sedan 1800-talet. Tyvärr hamnade man ofta fel i spekulationer kring när Jesus skulle komma tillbaka, ibland har det också varit för mycket spekulationer om tidstecken.

Därför är det så viktigt att slå fast det som vi kristna är överens om och kan veta kring dessa frågor.

En sak vi kan slå fast utifrån Bibeln är att vi kristna är kallade till att leva i väntan på Jesu ankomst. Vi ska inte ha våra rötter och vår förankring i nuvarande värld och tidsålder, utan vår förankring ska vara i Guds rike som ska uppenbaras i härlighet när Jesus kommer tillbaka.

Bibeln avslutas i Uppenbarelseboken 22:20 med ”kom Herre Jesus”. Filippierbrevet 3:20 säger att ”vi har vårt medborgarskap i himlen och därifrån väntar Herren Jesus som frälsare. Han ska då förvandla vår bräckliga kropp och göra den lik hans härlighetskropp.” ”Medan vi väntar på det saliga hoppet, att vår store Gud och frälsare Jesus Kristus ska träda fram i härlighet”, skriver Paulus i Titusbrevet 2:13. Att vara redo och vänta på Jesu återkomst hör till det levande kristna livet.

Bibeln slår fast att Jesus ska komma tillbaka. Johannesevangeliet 14:3 säger: ”Och om jag nu går bort och bereder plats för er, så ska jag komma tillbaka och hämta er till mig, för att ni ska vara där jag är.”

Vid Jesu himmelsfärd sade änglarna till lärjungarna: ”Denne Jesus som togs upp från er till himlen, han ska komma tillbaka på samma sätt som ni såg honom stiga upp till himlen.” (Apg 1:11.) ”Då ska Herren själv komma ner från himlen, och de som har dött i Kristus ska uppstå först. Därefter ska vi som lever och är kvar ryckas upp bland skyar tillsammans med dem för att möta Herren i rymden.” (1 Tess 4:16, 17.)

Att Jesus ska komma tillbaka är ett grundläggande bibliskt faktum. Vissa bibeltexter pekar på att Jesus ska komma som en tjuv om natten, när inte någon väntar det ska han komma. Det ska vara som på Noas tid. Andra bibeltexter pekar på att de som känner Jesus inte vet dagen eller stunden, men de kan ana att hans tillkomst är nära, de kan känna igen tecknen på detta.

Bibeln talar om specifika händelser som ska hända i samband med och efter Jesu andra tillkommelse. Det talas om nya himlar och en ny jord, där Guds slutliga avsikt med mänskligheten ska realiseras. Då är syndens och djävulens makt bruten och borttagen för evigt. Uppståndelsen från det döda och den yttersta domen är andra avgörande händelser.

Det finns också ett allvar i Bibelns texter om Jesu tillkommelse. Hans ankomst innebär att hans brud, Kristi kropp, förenas med sin brudgum, men det innebär också en dom över ondskan och ogudaktigheten. Det ska vara som på Noas tid. Något överraskande, något som räddar, men också något som dömer världen.

Den sovande och ljumma kristna församlingen är oengagerad och likgiltig inför Jesu tillkommelse. Den levande och väckta kristna församlingen väntar intensivt på Jesu ankomst. Man har gjort sig redo, man är förberedd. Det är också det stora framtidshoppet för den förföljda och marginaliserade kristna kyrkan. Vi lever redan nu med en försmak av den himmelska välsignelsen, men när Jesus kommer ska himlen uppenbara sig i all härlighet. Detta behöver förkunnas i svensk kristenhet.

Stefan Swärd
ledarsidan@varldenidag.se 

 

Powered by Labrador CMS