Ett nytt bud ger jag er: att ni ska älska varandra. Så som jag har älskat er ska också ni älska varandra.
Johannesevangeliet 13:34

Världen idag

Stefan Swärd: Alla frågor är inte förhandlingsbara

Opinion · Publicerad 00:00, 9 dec 2013

Den här hösten har det blivit nya debatter i svensk kristenhet om grundläggande kristna lärofrågor. Dels har det handlat om den nya ärkebiskopen Antje Jackelén och utfrågningen av henne och de övriga kandidaterna. Det har bland annat handlat om tron på jungfrufödseln och kristendomens unika ställning i jämförelse med andra religioner. En annan debatt har uppstått under hösten, framför allt inom Equmeniakyrkan, om försoningsläran.

Mycket förenklat kan man likna denna debatt som en konfliktlinje mellan teologiskt liberala kristna och teologiskt konservativa kristna. Debatten visar också att den går rakt igenom alla samfund i dag. Personligen ser jag den teologiska liberaliseringen som kyrkans inre sekularisering och som gröper ur fundamenten i den kristna kyrkan.

Det vi kan konstatera är att tungviktare i Svenska kyrkan som ärkebiskopskandidaten Ragnar Persenius och professor Eva Hamberg tydligt ställer sig på den konservativa sidan. Hamberg är så drastisk att hon går ur Svenska kyrkan och lämnar alla sina uppdrag.

Kritiken mot oss som vill försvara den kristna kyrkans etablerade lära är hård och ofta i ett oförsonligt tonläge. Bland annat kall­as vi ibland för trospoliser. Ofta kritiseras vi utifrån känslomässiga argument att vi splittrar, polariserar, vi har fel tonläge med mera. Men de som splittrar kristna kyrkan är inte de som vill hålla fast vid läran, utan det är de som vill ändra i och omförhandla läran.

Vissa saker kan inte omförhandlas i den kristna tron. Det handlar till exempel om synen på äktenskapet, synen på Bibeln, synen på uppståndelsen, korsets betydelse, och Jesus som enda vägen till Gud. Det finns en kristen lära som ska förmedlas från generation till generation, inte förvanskas från generation till generation.

Här har vi kristna en skyldighet och ett ansvar att träda upp för trons försvar. De troende i allmänhet, eller pastorer och präster i synnerhet, har en skyldighet att träda upp i denna debatt. En stor eloge till ärkebiskopskandidaten Persenius som varit mycket tydlig i dessa frågor, liksom Eva Hamberg.

Att vara konservativ i bibelsyn och grundläggande kristna lärofrågor innebär inte att man är konservativ i andra frågor. Evangelikala kyrkor med konservativ bibelsyn är oftast de kyrkor som är socialt mest radikala. Det kan man hävda om Klara kyrka, som teologiskt varit mest konservativ, i varje fall i Stockholms stift, men varit längst fram i frontlinjen i den sociala radikaliteten. Det är hos Klara missbrukarna och de mest utsatta har upplevt frälsning och befrielse och social omsorg.

Oftast är det karismatiska kyrkor med konservativ teologi som ligger allra längst fram och är mest radikala när det gäller att hitta nya vägar för att nå fram med budskapet om Jesus till vår tids människor. Hillsong i Stockholm och Södermalmskyrkan är teologiskt konservativa kyrkor som ligger hästlängder före de liberala kyrkorna att nå vår tids människor, och inte minst ungdomar med budskapet om Jesus, och de hittar moderna gudstjänstformer som når fram till en ny generation.

För alla parter är det viktigt att vi hittar ett sakligt tonläge när vi diskuterar dessa frågor. Att vi försöker förstå vad de andra menar, och att vi inte använder karikatyrer när vi beskriver någon annans ståndpunkt. Därför behöver debatten kombineras med samtal och dialog.

Stefan Swärd
twitter.com/stefansward

Tvåfrontskrig krävs för att stå emot dödshjälpsvågen

Ledare På europeisk nivå faller nu skymningen när det gäller frågan om eutanasi. Hitintills är det fyra... onsdag 14/4 00:10

Har du någon som ber för dig?

Vardagskrönika Min morfar flyttade till himlen när jag var elva år. De sista åren var han svag av sin sjukdom och... onsdag 14/4 00:10

Ett osannolikt men avslöjande samtal med en jordansk chaufför

Israelkommentar Att verkligheten och rapporterna från Israel sällan stämmer är vi här i Israel vana vid, men ibland...
Podcasts
Följ Världen idag i sociala medier