Med Guds makt blir ni genom tron bevarade till den frälsning som finns beredd och skall uppenbaras i den sista tiden
1 Petrusbrevet 1:5

Världen idag

Palestinska aktivister protesterade i fredags i Zürich under Fifas kongress. Foto: Ennio Leanza / AP / TT

Per Ewert: Israelhat förvrider perspektiven

Opinion · Publicerad 00:01, 3 jun 2015

Demokratiska beslutsprocesser är i grunden något gott. Beslut fattas i öppen omröstning, i stället för i maktens låsta rum. Men demokratin behöver också byggas på vissa grundläggande värden för att inte kollapsa ner i massornas tyranni.

Den senaste tiden har visat hur beslutande församlingar valt bort den grund som en sund demokrati bör vila på, och förvandlat helt andra beslutsprocesser till angrepp på en utvald fiende. I båda fallen har angreppen riktats mot Mellanösterns enda levande demokrati – Israel.

När Internationella fotbollförbundet Fifa i helgen höll kongress överskuggades långt viktigare frågor av försöken från palestinska delegater att samla tillräckligt med röster för att utesluta Israel ur Fifa. Frågan debatterades länge innan förslaget till slut drogs tillbaka. Demonstranter och anklagelserna mot Israel hade dock under tiden fått ett enormt mediegenomslag, och några demonstranter lyckades till och med bryta sig igenom vakterna in i själva kongresshallen. Normalt avhyses sådana personer beslutsamt från platsen, och betraktas som fridsstörare. Men inte här. Sveriges Radio hade till och med vänligheten att intervjua demonstranterna och låta dem presentera Israel som en rasistisk nation som försvårar för palestinska fotbollslag att mötas.

Lite bakgrund skulle kanske inte skada. Verkligheten är att Israel 1974 slängdes ut i den fotbollsdiplomatiska kylan, och tvingades gå över till det europeiska fotbollförbundet. Samtliga arabländer vägrade nämligen att sätta sin fot på samma plan som Israel. Den hållningen kvarstår: inget arabland tänker spela fotboll mot den judiska staten. Hur var det nu igen – vilken sida är det som förstör möjligheten till förbrödrande idrott?

Liknande behandling, om än i mindre skala, har nu också skett i Varberg. Coop är ett företag som drivs som ekonomisk förening, och deras strategier beslutas därför i medlemsstämmor, inte i styrelserum. På stadens lilla Coopstämma lyckades ett fåtal personer driva igenom att inga israeliska produkter nu ska få säljas i de lokala butikerna. Bojkotten gäller alltså inte bara produkter från folkrättsligt omtvistade områden, utan samtliga produkter från den judiska staten. Palestinagruppernas hemsida beskriver beslutet som ett resultat av "många års lokalt arbete från Palestinaaktivister".

Det är självfallet legitimt att kritisera och sätta diplomatisk press på alla världens stater. Men när perspektiven förvanskas så totalt att ett land i världen bedöms annorlunda än alla andra, är det uppenbart att andra, ideologiska hänsyn ligger bakom. Mygg silas bort, och kameler sväljs. En – förvisso ofullkomlig – demokrati utsätts återkommande för angrepp och bojkott, medan världens diktatorer samtidigt får sitta kvar i orubbat bo.

Israels fiender har insett att de inte förmår besegra landet militärt. De har i stället övergått till att via diplomatiska och ekonomiska medel försöka isolera och hindra landet från att samverka med den övriga världen. Det finns ett historiskt namn på den inställning där en enda nation i världen – den judiska – betraktas med helt andra glasögon än andra. Det kallas antisemitism. Att demokratiska processer tillåter sig att bli kidnappade av sådana motiv är inget annat än skamligt.

Per Ewert
ledarsidan@varldenidag.se

Organisationer larmar: Tufft ekonomiskt läge för barnfamiljer

Ekonomi. Ökade kostnader för mat, el och räntor gör det svårt för familjer att få ihop vardagen och barnen... måndag 20/3 13:00

Veckans KD-affär vittnar om en partikultur på glid

Ledare För ett halvår sedan fick Kristdemokraterna gå in i regering som näst starkaste parti. Det var en... lördag 18/3 00:10