Men Herrens ögon ser till dem som vördar honom, till dem som hoppas på hans nåd,
Psaltaren 33:18

Världen idag

Olof Edsinger: Är den kristna tron regeringsduglig?

Opinion · Publicerad 00:01, 13 nov 2015

År 410 plundrades Rom av visigoterna, ett tilltag som sände chockvågor genom hela imperiet. Naturligtvis var det många som ställde sig frågan hur detta oerhörda kunde ske. Många riktade också strålkastarljuset mot den kristna tron: kunde det vara kejsarens anammande av denna som statsreligion för 25 år sedan som gjorde att olyckan nu hade drabbat dem?

Denna och liknande frågor fick kyrkofadern Augustinus att skriva en av historiens mest inflytelserika böcker: Guds stad. I denna argumenterade han för kristendomens överlägsenhet över polyteismen. Vidare hävdade han att den kristna tron skulle ses som en orsak till Romarrikets framgång snarare än till dess fall. Samtidigt varnade han för att fästa alltför stor tilltro till det jordiska styret. Den enda stad som i längden kommer att bestå är Guds stad – det himmelska Jerusalem.

Frågan om kristendomens förhållningssätt till politik i allmänhet och staten i synnerhet har ända sedan Apostlagärningarnas tid varit föremål för debatt.

Ytterligheterna i vår svenska kontext har å ena sidan varit luthersk statskyrka och å andra sidan anabaptistisk världsfrånvändhet. Oavsett teologisk tradition är det dock en högst aktuell fråga. Som den också skulle kunna formuleras: "Är den kristna tron regeringsduglig?"

Spontant är vi säkert många som ryggar tillbaka inför denna formulering. "Som kristna ska vi ju ägna oss åt Guds rike, inte åt partipolitik och åt den strävan efter makt som är en del av det politiska spelet." Men oavsett hur vi resonerar angående detta, är det omöjligt att fly ifrån själva frågeställningen. Den kan nämligen brytas ned i ett antal högst aktuella delfrågor: Har kristendomen något svar på vår tids samhällsproblem? I fråga om invandringen? Tiggeriet? Socialförsäkringssystemet? Terroristbekämpning? Straff­påföljden av olika slags brott?

Ryggmärgsreflexen för många svenskar tycks vara att en kristen hållning i dessa frågor alltid handlar om "snällhet". Att man helt enkelt kan sätta likhetstecken mellan att vara kristen och att säga ja. Ja till fler invandrare (oavsett invandringsskäl), ja till högre ersättningar (oavsett konsekvenser i fråga om motivation att ta sig ur sitt bidragsberoende), ja till mildare straff (som kristna ska vi ju se mellan fingrarna med människors överträdelser!?).

Men denna attityd är inte hållbar. Det första vi kan konstatera är att om så hade varit fallet skulle Augustinus inte ha haft något att säga till kyrkans försvar. Då hade det verkligen varit romarrikets kristnande som var orsaken till dess oförmåga att stå emot visigoternas angrepp!

Men även i övrigt är det lätt att belägga att kyrkan har stått för något annat än en allmän släpphänthet. Och då talar jag inte bara om perioder av andligt förfall. Det är fullt möjligt att som kristen hävda att ett samhälle måste ha en balans mellan rättigheter och skyldigheter, mellan ansvarstagande och generositet, mellan sanning och nåd. "Kärleken gläds med sanningen", skriver Paulus, och detsamma måste rimligen gälla inom politiken. Det goda samhället förutsätter gränsdragningar som av vissa kommer att uppfattas som negativa. Först i det himmelska Jerusalem kan vi förvänta oss en annan ordning.

Olof Edsinger
teolog och författare
ledarsidan@varldenidag.se

Fotnot. Resonemangen i denna krönika fördjupas i ett inlägg på Opinions­bloggen

Antalet platser på iva blir allt färre i Sverige

Sjukvård. Antalet intensivvårdsplatser i Sverige fortsätter att minska och kritiska röster talar bland annat... fredag 28/1 16:51

Anklagelserna mot Bibeln måste bemötas och tas på allvar

Ledare I mer än två hundra år har kristen tro utsatts för kritik – inifrån den kultur som själv är ett... lördag 29/1 00:10

Teater, helande och omvändelse

Missionsglimten Här kommer en hjärtlig hälsning från Kroatien. Nu är julhögtiden nästan slut – på riktigt. För oss... lördag 29/1 00:00

Släpp in Jesus att värma dig på köldsöndagen

Omöjligt vara både kall och varm som kristen lördag 29/1 00:00

Regeringen: Sök upp familjer där barnen inte går i förskola

Politik. Det ska bli tvingande för alla kommuner att bedriva verksamhet där man söker upp och påverkar... fredag 28/1 13:00

Liberala demokrater pressade inför höstens mellanårsval

Ledare Nästan varje USA-president brukar möta sitt första mellanårsval i motvind. Man lovade stort i... fredag 28/1 00:10

Grattis till doktorshatten, prins Daniel!

Ledare Prins Daniel har utsetts till hedersdoktor vid Karolinska institutet i Stockholm för sina stora... fredag 28/1 00:00

Senaste nytt

    Planen som skapar en palestinsk stat utan att följa några avtal

    Israelkommentar Oslo-avtalen var de fredsavtal som Israel och PLO slöt under 1990-talet, vilka ledde fram till...

    Släpp in Jesus att värma dig på köldsöndagen

    Omöjligt vara både kall och varm som kristen
    Följ Världen idag i sociala medier