På Gud, vars ord jag prisar, på Gud litar jag och fruktar inte.Vad kan människor göra mig?
Psaltaren 56:5

Världen idag

Företaget Wolfprint har utvecklat en teknik för att framställa en gipsfigur av barnet i magen vid ultraljud. Foto: Wolfprint

Lukas Berggren: Varför vill upplysarna mörka om aborter?

Opinion · Publicerad 00:01, 22 apr 2015

"Tänk själv, och låt andra åtnjuta privilegiet att göra samma sak.", skriver en av upplysningstidens mest framträdande filosofer – Voltaire – i sitt Traktat om toleransen från 1763. Människan skulle göra sig fri från alla auktoriteter och gudagivna ordningar och i stället använda sitt förnuft. Vetenskap och upplysning ställdes i motsats till religion, för att frälsa människan från prästerskap och religiöst förtryck. Fakta skulle inte undanhållas och människor skulle tänka fritt. Så resonerade upplysningens filosofer. Låter måhända bra, men hur står det till med upplysningsidealen i världens mest sekulariserade land?

Nyligen uppmärksammade svenska medier oss på ytterligare en vetenskaplig landvinning. Många är de blivande föräldrar som har varit på ultraljudsundersökning och fått med sig ett svartvitt foto på barnet i magen. För förstagångsföräldrar är det särskilt stort att se det liv som växer i magen. Bilderna sprids och lyckan delas. Nu har ett estniskt företag, genom 3D-teknik, tagit detta ett steg längre. Föräldrar kan inte enbart få med sig en tvådimensionell bild på sitt barn, utan en utskriven, tredimensionell gipsfigur. Det blir förstås – om uttrycket tillåts – inte lika platt som en svartvit bild. Fingrar, öron, ögon, näsa och annat framträder tydligt och avslöjar att det är en verklig människa som ligger i mammas mage.

I ett sådant läge borde rimligen upplysningsidealens främsta anförare jubla över ännu ett vetenskapligt framsteg. Nu kan föräldrar – på ett helt nytt sätt – få veta hur barnet ser ut redan i magen. Vilket framsteg! Men hurra­ropen verkar ha fastnat i halsen. Det finns uppenbarligen gränser för hur mycket upplysning människor klarar av. Kunskap kan nämligen innebära att folk tänker lite väl fritt och drar oönskade slutsatser av informationen som erbjuds. Som att det verkligen är en människa, ett riktigt barn, som befinner sig i magen. Så vår tids upplysare – och då i synnerhet sexualupplysarna – reagerar i stället med rädsla och vetenskapsfientlighet.

Ingrid Frisk på RFSU – som av namnet att döma ska syssla med sexuell upplysning – säger till DN om den nya tekniken att förbundet "... är emot när det används för att göra det plågsamt för kvinnor som vill göra abort." Att ny teknik upplyser blivande föräldrar om vad som finns i magen kan förstås få kvinnor att tänka till om de ställs inför att göra en abort. Om informationen som tillhandahålls är att det rör sig om en cellklump eller ett livmoderinnehåll blir det lättare att välja abort. Men när ny information tydligt visar att det är ett barn blir det desto mer "plågsamt". Förstås. Kunskap medför ett större ansvar. Men är detta skäl nog för att undanhålla människor kunskap?

Ingrid Karlsson, grundare av organisationen Livlinan som hjälper kvinnor som överväger att göra, eller har gjort, abort, sätter fingret på problemet. Till Världen idag säger hon: "Det blir ju märkligt om man ska undanhålla människor verkligheten, är man rädd att de ska se och förstå vad det handlar om?"

De religiösa auktoriteterna har många i vårt land övergett. Men de är ersatta av andra, tydligt ideologiskt drivna, auktoriteter. I rädsla för att folk ska tänka fel, vill dessa auktoriteter inte låta vanligt folk åtnjuta privilegiet att tänka själva. Så i stället för att upplysa, väljer de att mörka. De låter därmed ideologi gå före upplysning och vetenskap.

Lukas Berggren
twitter.com/lukasberggren

Skadligt när Försäkringskassan och 1177 manipulerar språket

Ledare 1177 Vårdguiden är ”invånarnas samlade ingång till den offentliga hälso- och sjukvården” och drivs... onsdag 12/5 00:10

Israel beskylls för apartheid 200 gånger i spridd rapport

Israelkommentar Human Rights Watch (HRW) är en ekonomiskt och partipolitiskt oberoende människorättsorganisation,...
Podcasts
Följ Världen idag i sociala medier