Om än min kropp och min själ tynar bort, så är Gud mitt hjärtas klippa och min del för evigt.
Psaltaren 73:26

Världen idag

Guds ambassadörer behövs i Almedalen

Opinion · Publicerad 00:00, 8 jul 2013

En ny Almedalsvecka har genomförts. För min del är jag med för åttonde gången.
Almedalen är ett unikt arrangemang. Frågan är om det finns något forum i världen där regeringen, ett stort antal riksdagsledamöter, näringslivsföreträdare, tv och massor av journalister, myndigheter, kommunalt engagerade personer, och ett stort antal företrädare för civila samhällets stora och mångfacetterade utbud av organisationer, möts på en och samma plats, tillsammans med massor av helt vanligt folk. Det är en nidbild att hävda att Almedalen bara är ett eldorado för PR-konsulter och lobbyister. Visst finns konsulterna där, men de är en försvinnande liten minoritet i folkbruset.

Hur viktigt är det inte att vi, som företräder kristen tro och den kristna kyrkan, finns närvarande vid dessa mötesplatser? Jesus rörde sig vant i de mötesplatser som fanns i hans tid och samhälle. Glädjande nog har den kristna närvaron under Almedalsveckan ökat år för år, och Världen idag finns naturligtvis på plats tillsammans med ett antal kristna organisationer och samfund.
Att vi gömmer oss i våra egna kretsar innanför stängda kyrkdörrar, för att hålla oss inom vår egen bekvämlighetszon, det är en strategi för en feg och krympande kyrka.
Vi behöver möta människor där de befinner sig, och gå in i de samtal som pågår. Kristen tro är relevant, den har ett svar på vår tids frågor; evangeliet om Jesus och frälsningen, förlåtelse och upprättad Gudsrelation är människans djupaste behov.

Jag hade förmånen att medverka i tre olika seminarier, med olika kristna organisationer som arrangörer. Vi i Claphaminstitutet ordnade ett seminarium om religion och politik, där kristdemokraterna Emma Henriksson och Tuve Skånberg diskuterade ämnet med socialdemokraten Peter Weiderud, ordförande för islamiska förbundet Omar Mustafa, och Stefan Gustavsson från Svenska evangeliska alliansen. Debatten hettade till när vi kom in på frågan om islam. Stefan Gustafsson lyfte fram frågan om religionskritik och förde fram kritik mot islam som religion. Weiderud och Mustafa reagerade kraftigt på detta.

Ett annat seminarium handlade om före­tagens sociala ansvar och trafficking. Där var jag helt överens med socialdemokraten Maj-Britt Theorin om att bojkotta hotell som inte tar avstånd från trafficking och pornografi. Theorin betonade att vi måste komma åt roten, att utmana män att inte köpa sex. Traditionell kristen syn på det trogna och livslånga äktenskapet är svaret på detta problem.
Jag var också med och diskuterade klimatångest. Även där pekade jag på den kristna trons relevans; tron på Gud som skapare av världen medför respekt för det skapade och för skapelsen. Det leder till att människan inte lever på ett sådant sätt att man ändrar de biologiska balanser och ramar som finns inbyggda i själva skapelsen. Atmosfärens sammansättning är ett sådant område där Skaparen har ställt in allt på ett perfekt sätt. Om människan självsvåldigt går in och ändrar i detta skapar man stora problem.

Den kristna rösten behövs, den kristna rösten är nödvändig. Som ambassadörer för Guds rike är det vårt ansvar att vara med och engagera oss i det samhälle där Gud har ställt oss. Därför behövs vi kristna under Almedalsveckan.

Stefan Swärd
twitter.com/stefansward

Trump väntas prioritera religionsfrihet framför klimatmöte

FN. Om klimatmålen i Parisavtalet ska nås måste mer göras – och fortare. Nu samlar FN:s generalsekreterare till ett peppande toppmöte där nio så kallade...

Likt Daniel bör vi vägra kompromissa

Ledare En högintressant och högaktuell bok i Bibeln är Daniel. Profeten Daniel var verksam under perioden 605–539 f Kr. Han är ett stort föredöme för oss...