Ledare

Gudlöst Sverige göder gängvåld med drogköp

Priset för sekulariseringen är alldeles för högt, och den helt vansinniga våldsutvecklingen – och drogernas betydelse för densamma – talar sitt tydliga språk, menar ledarskribenten.
Publicerad Uppdaterad

Handeln med droger har visat sig vara en avgörande drivkraft till den kriminalitet och de skjutningar som plågar vårt samhälle. Enorma pengar står på spel och gängen strider för att bevaka och expandera sin del av denna ondskefulla marknad.

Vad man hör mindre om är vad den stora efterfrågan på droger beror på. Vad är det för befolkning som köper så mycket droger, som är så beroende av drogernas rus – trots det extremt höga priset? Och då menar jag inte priset i kronor och ören för några gram kokain, utan hur enskilda svenskars betalning för festdroger och missbruk skjuter sönder hela samhället, hur det göder en drogmarknad där brutalt våld och dödsskjutningar är nödvändiga inslag.

Den ”kurdiska räven”, ”greken” och andra maffia-bossar bär så klart fullt ansvar för det som sker. Men ”vanliga svenskar”, de som köper drogerna och gör drog­marknaden möjlig, är medansvariga till den nya laglöshet som satt klorna i gator och torg och som drabbar oskyldiga. Stora och små.

Hur blev vi svenskar så självupptagna, så desperata att vi står redo att offra vårt eget land för att tillfälligt lätta våra inre kval och fly verkligheten med drogrusets hjälp? Detta trots att vi känner till den enorma kostnaden för samhället.

Frågan borde vara central i media och riksdagsdebatter. Ändå är det tyst. Kanske vill man inte erkänna en viktig orsak till att så många flyr till droger, nämligen den andliga fattigdomen i vår tids Sverige?

Vi har gjort oss av med vårt kristna arv så till den grad att vi blivit världens mest individualistiska och sekulariserade land. Eller rättare sagt: världens mest meningslösa land. För utan evighetshopp, utan Gud, blir tillvaron meningslös och människan andligt tom. Droger är ett försök att fylla tomrummet.

Alltsedan 1960-talet har svensk skola varit en plats för ateistisk grundträning. Evolution har ersatt tron på en allsmäktig Skapare, och hans goda råd för ett sunt mänskligt liv har ersatts av normlöshet.

I samma anda bröt samhällets makthavare medvetet ner kärnfamiljen, en grundbult i biblisk livsåskådning. Å andra sidan: Vad skulle vi med familjen till? Staten tog ju hand om oss, från vaggan till graven, och nära relationer i familjen blev snarast ett frivilligt tillval.

Hur blev vi svenskar så självupptagna, så desperata att vi står redo att offra vårt eget land för att tillfälligt lätta våra inre kval och fly verkligheten med drogrusets hjälp?

Trodde vi att dessa förändringar skulle resultera i något annat än det vi nu ser – en befolkning så beroende av droger att man inte orkar bry sig om konsekvenserna för landet? Självklart finns det fler faktorer bakom drogutvecklingen, men nämnda förklaringar måste få utrymme i den offentliga analysen.

Det är hög tid att lägga korten på bordet. Alla kort. Priset för sekulariseringen är alldeles för högt, och den helt vansinniga våldsutvecklingen – och drogernas betydelse för densamma – talar sitt tydliga språk.

I början av 1800-talet var Sverige ett land i djup fattigdom och omfattande alkohol­missbruk. Den stora folkväckelsen, där det fulla evangeliet predikades, blev en avgörande kraft för att bryta kräftgången. Arma individer fick livslust, nyktrade till och familjer blev upprättade. De sociala effekterna berörde slott och hydda och bidrog till stabilitet och välstånd för generationer. 

Låt det ske igen!

Powered by Labrador CMS