På Gud, vars ord jag prisar, på Gud litar jag och fruktar inte.Vad kan människor göra mig?
Psaltaren 56:5

Världen idag

Gemenskap styrka för en av de minsta

Opinion · Publicerad 00:00, 20 maj 2013

Helgens Jesusmanifestation var oerhört betydelsefull. I dagens samhälle vill man ofta lösriva individen från familjen, rötterna och en gemensam värdegrund. Detta skapar rastlösa och rotlösa individer som söker efter tillhörighet, mening och gemenskap i tillvaron. Alla människor är skapade för gemenskap, ingen överlever som en ensam, isolerad ö. Undersökningar visar att den vanligaste orsaken till psykisk ohälsa bland unga människor är känslan av ensamhet, trots flera tusen så kallade ”vänner” på Facebook. Forskare brukar tala om tre nivåer av ensamhet: Känslomässig ensamhet, som innefattar avsaknaden av en nära relation med en eller flera andra personer. Social ensamhet, som innefattar känslan av oro och tomhet. Och existentiell ensamhet, som innefattar känslan av att livet inte har någon mening eller syfte. Denna typ av ensamhet kommer djupast sett av en avsaknad av en relation med Gud.

Varje människa som någonsin funnits till, är skapad för gemenskap med Gud och med andra människor. Men i vårt individualistiska samhälle får den enskildes relativistiska uppfattningar om tillvarons stora frågor ofta större utrymme än gemensamma, ideologiska värden som våra traditionella kristna värderingar, vars grund vårt samhälle vilar på. Därför behöver vi enheten mer än någonsin. Det räcker inte med enskilda individers insatser. Kraften finns i enheten mellan de troende och mellan olika kyrkor, samfund och kristna organisationer.

Ett mycket uppmuntrande exempel på ett gemensamt initiativ som fått stor uppslutning är ”One of us” eller ”En av oss” kampanjen, som syftar till att stoppa EU:s stöd till forskning som utsläcker mänskligt liv. I fredagens tidning fick detta viktiga initiativ stöd av bland annat biskopen från Katolska kyrkan, ärkebiskopen från Syrianska ortodoxa kyrkan, ordförande för Trosrörelsen, en biskop från Svenska kyrkan, biskopen i Koptisk ortodoxa kyrkan, ärkebiskopen i Syrisk ortodoxa kyrkan och en kommendör från Frälsningsarmén. Bakom initiativet i Sverige står också organisationerna Provita, Ja till Livet och Respekt. Det handlar om ett gemensamt medborgarinitiativ inom EU som syftar till att få upp EU-kommissionärernas ögon för det motstånd mot forskning på mänskliga embryon som faktiskt finns i EU-länderna, och uppmanar till ett förbud mot EU-finansiering av denna forskning.

Vad är budskapet som ”En av oss” vill föra fram? Det handlar i grunden om vår syn på livet och på människovärdet, vilket är en helt avgörande fråga för den gemensamma värdegrund vi vill bygga vårt samhälle på. EU-domstolen har fastställt att mänskligt liv börjar vid befruktningen och att ett embryo är början på människans utveckling. Därför kan vi inte se mänskliga embryon som en vara eller ett objekt utan som mänskligt liv, med ett okränkbart och absolut värde, som måste respekteras och skyddas. I en tid då människovärdet alltmer urholkas och vår gemensamma, normbyggande värdegrund skakar, är detta initiativ av oerhörd betydelse. Om du inte redan har registrerat ditt stöd på www.oneofus.eu/sv uppmuntrar jag dig att göra det!

Ruth Nordström
twitter.com/ruthnordstrom

En stat får inte pressa sina medborgare till att ljuga

Ledare En lärare på Sol­viks­skolan i Järna blev nyligen uppsagd från sin tjänst på grund av sin vägran... tisdag 11/5 00:10

Nationalister band ris för egen rygg

Ledare Efter torsdagens val till provinsförsamlingen i Skottland står nu klart att Skotska... tisdag 11/5 00:00

Israel beskylls för apartheid 200 gånger i spridd rapport

Israelkommentar Human Rights Watch (HRW) är en ekonomiskt och partipolitiskt oberoende människorättsorganisation,...
Podcasts
Följ Världen idag i sociala medier