Gästledare

Föraktet för kristen tro har inte uppstått ur ett vakuum

I Sverige dominerar den vidskepliga tanken att allt i universum kan förklaras av det mänskliga förnuftet, och därmed utarmas det intellektuella samtalet, där vetenskapen riskerar att decimeras till ett statligt propagandainstrument, menar gästskribenten.

Programmet ”Människor och tro” försvinner ur Sveriges Radios tablå i april 2024. Steget att är inte överraskande i det som har kallats världens mest sekulariserade land. Här i Sverige dominerar nämligen den vidskepliga tanken att allt i universum kan förklaras av det mänskliga förnuftet. Därmed utarmas det intellektuella samtalet, där vetenskapen riskerar att decimeras till ett statligt propagandainstrument.

Mediernas förakt för kristen tro i synnerhet och religion i allmänhet har inte tillkommit av sig själv. Per Ewerts doktors­avhandling ”Landet som glömde Gud” beskriver hur S-partiet genom att ta makten över kyrkan, skolan och familjen styrde utvecklingen. 

Att hälften av studenterna på journalisthögskolan för 50 år sedan röstade på kommunistpartiet drev på utvecklingen.

Kommunismen är sinnebilden för gudlöshet och intellektuellt högmod, en livsåskådning som lett brutala samhällssystem in i både repression och folkmord. 

I stater som Sovjet, men även i fascistiska Nazi-tyskland, blev många professorer lydiga redskap för kvasivetenskaplig ondska när den fria tanken och de goda argumenten skulle kväsas. Intellektuella klassades i ateismens namn som statens fiender och hamnade inte sällan i Gulag. Tillbedjan och religiöst präglade ritualer tilläts endast för politiska ideologier, och skrupelfria ledare vars dåligt underbyggda argument och omoraliska ondska fick genomslag tack vare hot och terror. 

”Samvetet är en judisk uppfinning”, sade Hitler, och visade sedan barbariet som följde när den judisk-kristna etiken förkastades. 

Mediernas förakt för kristen tro i synnerhet och religion i allmänhet har inte tillkommit av sig själv.

Här hemma i Sverige inledde den svenska enhetsskolans arkitekt Stellan Arvidsson (S) ett samarbete med kommunistdiktaturen Östtyskland (DDR) för att via skolväsendet indoktrinera barn i ateismens ideologi, vilket pågick ända fram till Berlinmurens fall.

Att Jimmie Åkesson (SD) vill riva moskéer och Johan Pehrson (L) vill riva religiösa friskolor är inte förvånande med tanke på det samhällsklimat som dominerat vårt land. Risken är nu att en aningslöshet gentemot islam ersätts med en diskriminering som så småningom drabbar synagogor och kyrkor.

Kritiken mot de konfessionella friskolorna döljer den svenska skolans verkliga problem: avsaknad av värdegrund och fungerande familjesituationer. Den färska Pisa-studien visar att skolresultaten har försämrats dramatiskt.

Kristna medier och kristna friskolor behövs mer än någonsin för att bidra till mångfald, framtidstro och ett varmare samhällsklimat, som en rågång mot både militant ateism och aggressiv islamism. Den mest illasinnade ondskan är att inte tro på det goda.

Powered by Labrador CMS