Skola

Kraftigt ras för Sverige i Pisa – elever allt sämre på matte och läsning

Skillnader i kvalitet mellan skolor och stora inslag av segregation bidrar till de dåliga resultaten, enligt Skolverket. (Genrebild.)
Skillnader i kvalitet mellan skolor och stora inslag av segregation bidrar till de dåliga resultaten, enligt Skolverket. (Genrebild.)

Svenska 15-åringar tappar stort i den globala kunskapsmätningen Pisa, framför allt när det gäller matematik och läsförståelse. Pandemin ses som en delförklaring, men resultaten började sjunka långt före pandemin. Dessutom blir klyftan mellan starka och svaga elever allt större. 

Publicerad Uppdaterad

Pisa

  • Pisa står för Programme for International Student Assessment.
  • Den ekonomiska samarbetsorganisationen OECD har det övergripande ansvaret för Pisamätningarna. Skolverket ansvarar för det svenska genomförandet.
  • Pisa genomförs vart tredje år, och skulle ha genomförts 2021. På grund av pandemin sköts genomförandet upp till 2022.
  • Pisa mäter 15-åringars kunskaper och färdigheter på tre områden: läsförståelse, matematik och naturvetenskap. Eleverna som genomförde Pisa 2022 är födda 2006, så de flesta går nu andra året i gymnasiet.

TT

Svenska niondeklassares resultat i Pisa 2022 har sjunkit kraftigt i både matematik och läsförståelse jämfört med 2018. Snittpoängen i matematik blev 482 (–21 poäng jämfört med 2018) och i läsförståelse 487 (–19 poäng).

Det tredje kunskapsområdet, naturvetenskap, visar också en försämring, men den är inom felmarginalen: 494 (–6 poäng).

– Vi ser samma mönster i de flesta andra länder, säger Skolverkets generaldirektör Peter Fredriksson vid en pressträff på tisdagen.

Läs- och matematikresultaten i Sverige är nu åter på den sämsta nivån under 2000-talet. Poängen faller till 2012 års nivå och då talades det om en Pisachock. Sverige har tappat så gott som allt av de förbättrade resultaten sedan dess, konstaterar huvudansvariga OECD i sin internationella rapport.

Pisa är världens största elevstudie, med 81 deltagande länder/regioner 2022. Av dessa har Singapore överlägset bäst resultat. Japan är bäst av OECD-länderna, Estland bäst i Europa och Danmark och Finland är bäst i Norden.

Trots tappet ligger Sverige fortfarande över OECD-snittet i alla ämnen, eftersom flertalet andra länder backat. Så var inte fallet vid Pisachocken 2012, säger Peter Fredriksson.

– För Pisa 2022 följer ju de svenska resultaten ett internationellt mönster.

Peter Fredriksson är bekymrad över de svenska elevernas resultat.
Peter Fredriksson är bekymrad över de svenska elevernas resultat.

Faktum är att resultaten aldrig sjunkit så mycket från en omgång till en annan. I snitt har OECD-länderna tappat 15 poäng i matematik och 10 poäng i läsning. Tio poäng motsvarar, i grova drag, ett halvt läsårs kunskaper.

Resultat matematik Pisa 2022

    Högst poäng av alla länder, inom och utom OECD

Singapore: 575

    OECD-länder med högst poäng:

Japan: 536

Sydkorea: 527

Estland: 510

Schweiz: 508

Kanada: 497

Nederländerna: 493

Irland: 492

Belgien: 489

Danmark: 489

Storbritannien: 489

Polen: 489

Österrike: 487

Australien: 487

Tjeckien: 487

Slovenien: 485

Finland: 484

Lettland: 483

Sverige: 482

--

OECD, snitt: 472

Källa: OECD

Pandemin verkar vara en ”självklar orsak till den dramatiska nedgången”, skriver OECD. Det tar även Peter Fredriksson fasta på som delförklaring.

– Vi vet att skolan påverkades stort av pandemin, säger han.

OECD konstaterar dock att fler faktorer spelar in. Den generella nedgången i läsning och matematik började långt före pandemin, därtill kunde en del länder bibehålla eller till och med förbättra resultaten 2022.

Pisarapporterna belyser också skillnader inom ett land och där finns oroande signaler för svensk skola. Exempelvis har gapet mellan de svagast presterande och de bäst presterande ökat i både matematik och naturvetenskap. I matematik var det generellt försämrade resultat i hela den svenska elevgruppen, men de svagaste eleverna tappade mest.

Pandemin kan ha spelat in även här, men det är också sannolikt en effekt av det bristande svenska skolsystemet med stora skillnader i kvalitet mellan skolor och stora inslag av segregation, säger Peter Fredriksson.

– Vi ser en ökad resultatspridning. Det är framför allt en följd av att fler elever presterar på låg nivå. Det är inte ett särskilt bra betyg åt det svenska skolsystemet.

Vi ser en ökad resultatspridning. Det är framför allt en följd av att fler elever presterar på låg nivå.

Peter Fredriksson, Skolverket

Ytterligare ett negativt besked är att skillnaden i läsning fortsatt är stor mellan killar och tjejer. 30 procent av de 15-åriga killarna är svaga läsare, bland tjejerna är andelen 18 procent.

Resultat läsförståelse Pisa 2022

Högst poäng av alla länder, inom och utom OECD:

Singapore: 543

OECD-länder med högst poäng:

Japan: 516

Irland: 516

Sydkorea: 515

Estland: 511

Kanada: 507

USA: 504

Nya Zeeland: 501

Australien: 498

Storbritannien: 494

Finland: 490

Danmark: 489

Polen: 489

Tjeckien: 489

Sverige: 487

--

OECD, snitt: 476

Källa: OECD

Hur allvarlig är situationen?

– Det är aldrig bra när resultaten blir sämre, men jag tror vi måste se att de gjordes i direkt anslutning till pandemin som verkligen påverkade skolan och undervisningens kvalitet. Men det är viktigt att vi har koll på den fortsatta utvecklingen, säger Fredriksson.

Peter Fredriksson vill alltså inte se en rad nya politiska initiativ enbart med grund i Pisa 2022. Det viktiga är i stället att fortsätta med det man vet funkar, säger han.

– Satsa på lärare. Fortsätta satsningen på tryckta läromedel och se till att det finns resurser utifrån det kompensatoriska ansvaret för att sätta in tidiga stödinsatser för elever som riskerar att hamna efter.

Powered by Labrador CMS