Men var nu starka och låt inte modet falla, för ert arbete ska få sin lön.
2 Krönikeboken 15:7

Världen idag

Dan Salomonsson: Välsignade vakter!

Opinion · Publicerad 00:01, 31 mar 2014

Om du i officiella sammanhang tittar riktigt noga så finns ofta personer som har blicken i helt motsatt riktning i förhållande till alla andra. När massan tittar på scenen eller kändisen så tittar skyddsvakterna på publiken och omgivningen. Deras uppgift är att se det andra missar, vara vaksamma när andra bara hänger på. Livvakten är skolad att i alla lägen avvärja en fara för den som beskyddas. När alla är gemensamt fokuserade på det officiella programmet spanar vakten efter andra mönster och beteenden.

Man läser av sitt sammanhang med en tränad blick. Inget sammanhang är säkert när alla tittar åt samma håll. Samhället fungerar på samma sätt. När alla springer åt samma håll eller tycker helt lika skall man se upp. Det behövs människor med resning nog att våga titta i motsatt riktning. Detta kan ofta vara en otacksam uppgift. Den som vågar antyda att kejsaren är naken drabbas inte så sällan av hånfullhet och antydningar om illojalitet. När ett visst tänkande blivit förhärskande sätts nedlåtande etiketter på den som spanar i motsatt riktning.

Varje sund samling av människor bör se till att den granskande inte marginaliseras så att sunt ifrågasättande sätts ur spel. Samtidigt är det osunt och livsförnekande om hela publiken på fotbollsmatchen agerar säkerhetsvakter. I församlingssammanhang finns det en risk att starkt ledarskap, tro och entreprenörskap utgör en blandning som hindrar korrigering och transparens. Priset för att inte tillåta en sund prövning är högt. Därför behöver ledarna granskas. Journalister, debattörer och revisorer har rollen att rikta blicken åt motsatt håll för att se det massan missar i sin hänförelse. Samtidigt ska granskarens motiv prövas. Om sanningssägaren alltid är "kärringen mot strömmen" vittnar det troligen inte om profetisk klarsyn utan snarare om det egna behovet av personlig omvändelse. Säkerhetsvaktens roll är att skydda inte att skada.

Lika skadligt som det är att inte tillåta granskning är det att alltid ge den negative veto. Den gode väktaren spanar inte efter omgivningens fel och brister utan identifierar de verkliga hoten. Det finns inget behov av självutnämnda "vänner av ordningen" som förpestar med negativa lappar i den gemensamma tvättstugan.
Med sin egen kropp och med sitt eget liv som insats skyddar livvakten ledaren och alla andra som riskerar angrepp. Vapnen riktas aldrig mot skyddsobjektet! Väktaren på samhällets och församlingens mur har uppdraget att skydda på ett sådant sätt att alla kan hänge sig åt glädjen.

Dan Salomonsson
Pastor Uppsala Pingst
ledarsidan@varldenidag.se

Tålamod och Andens verk lyftes under Pingst Pastor

Pingst Pastor. I veckan möttes flera hundra svenska pingstpastorer för en digital nätverksträff. Daniel Alm,... lördag 16/1 16:00

Ravi Zacharias tros ha begått sexuella övergrepp

Avslöjande. Den kände och uppskattade apologeten Ravi Zacharias som avled förra året har anklagats för sexuella... lördag 16/1 11:00

Joggande judinna mördad – ett offer för tystnadskultur

Israelkommentar Den 20 december 2020 är israeliska sexbarnsmamman Esther Horgan ute på sin vanliga joggingrunda.... torsdag 14/1 00:00