Opinion

Bibelns budskap är mer än självhjälpslära för nuet

Det finns en uppenbar frestelse för den kristna församlingen att låta sig påverkas av samtidens frontförkortningar och reducera Bibelns budskap till en självhjälpslära för att hantera det som är här och nu, skriver ledarskribenten.
Det finns en uppenbar frestelse för den kristna församlingen att låta sig påverkas av samtidens frontförkortningar och reducera Bibelns budskap till en självhjälpslära för att hantera det som är här och nu, skriver ledarskribenten.
Publicerad Uppdaterad

I Nya testamentet återfinns ordet uthållighet på många ställen

Frontförkortning är ett begrepp med bakgrund i det militära. Det betyder att man minskar kontaktytorna mot fienden för att i stället koncentrera de egna trupperna till ett visst område.

På flera sätt är frontförkortning ett relevant begrepp för att förstå vår tid.

Vi avvisar Gud och den andliga verkligheten. Det finns inte längre några fönster mot en större värld, utan tillvaron begränsas till detta kosmos. Vi är instängda i ett universum av energi och materia, av elektroner, protoner och neutroner. Bortom fysik och kemi existerar ingenting alls.

Vårt fokus ligger på det omedelbara, på nuet, och vi ignorerar de långa perspektiven. Vi säger: ”Livet är kort. Passa på att njuta av det så länge det varar.” Sällan hör vi de motsatta orden: ”Evigheten är lång, det gäller att förbereda sig för den.”

I vår syn på livet har det skett drastiska frontförkortningar, både på bredden och på längden.

Perspektiven i den kristna tron är annorlunda. Tillvaron är långt mycket större än den värld som är omedelbart åtkomlig för våra sinnen. Himlen är inte tom. Det finns en kärlekens Gud som låtit vår värld bli till och som fortsatt upprätthåller den och bär den i sin hand. Och vår värld av tid och rum är inte den enda värld han skapat: Det finns också en andlig värld med änglar och andemakter som på samma sätt är skapad av Gud.

Nuet är självklart viktigt, det är den enda punkten vi har en viss kontroll över. Men i kristen tro är varje nu en punkt på en linje som är mycket längre än det som är människans biologiska livstid. Vi är på resa på väg mot mötet med den Gud som låtit världen och människan bli till. Den Gud som är vårt livs upphov och meningen med vår existens.

Det finns en uppenbar frestelse för den kristna församlingen att låta sig påverkas av samtidens frontförkortningar och reducera Bibelns budskap till en självhjälpslära för att hantera det som är här och nu. Och Bibeln har förstås oerhört mycket som är till hjälp och uppmuntran för vårt dagliga liv. Men det är alltid en del av den större bilden och den längre historien.

I Nya testamentet återfinns ordet uthållighet på många ställen: ”Här behövs uthållighet hos de heliga, hos dem som bevarar Guds bud och tron på Jesus.” Upp 14:12 Det omedelbara har en inneboende tendens att dominera oss och får oss att tappa perspektiven. Därför behöver vi uthålligt hjälpa varandra att se den större bilden och den längre linjen.

Kom ihåg Jesus ord: ”Vad hjälper det en människa att hon vinner hela världen men förlorar sin själ?” Mark 8:36

Powered by Labrador CMS