Låt dig inte besegras av det onda, utan besegra det onda med det goda.
Romarbrevet 12:21

Världen idag

Ledare

Kyrkan kan inte försvara den fria aborten

Grunden för den kristna inställningen i abortfrågan är den skapelsesyn och människosyn som... lördag 4/4 00:00

När det kniper vill staten ha kyrkans hjälp

Förra veckan mötte statsministern trossamfunden: kristna, judar, muslimer och buddhister. På sin... torsdag 2/4 00:00

Ledarkrönikor

Glöm inte bort att det finns en ren källa som inte Fienden kan komma åt.

I den här märkliga tiden är det en sådan tillgång att få söka tröst och styrka i Bibeln. Vi vet att... torsdag 2/4 00:00

Kan vi finna fler mötesplatser där alla åldrar kan möta Gud tillsammans?

Hur behandlar vi egentligen de äldre i dagens Sverige? Många i denna undanskuffade och hårt... torsdag 26/3 00:00

Nyhetskommentarer

Polisen borde förhöra Finlands alla bibelspridare

Finland. Relationen mellan polis och åklagare å ena sidan och de folkvaldas företrädare i rikspolitiken är... onsdag 26/2 00:00

Israelkommentarer

Deir Yassin – myten som bidrog till de palestinska flyktingarna

Myten om den så kallade massakern i den ”fredliga” arabiska byn Deir Yassin i april 1948, strax... torsdag 2/4 00:00