Ty det är bättre att lida för goda gärningar, om det skulle vara Guds vilja, än att lida för onda gärningar.
1 Petrusbrevet 3:17

Världen idag

Artiklar om: Teistisk evolution (serie)

Varför kristen och evolutionist?

Teistisk evolution (del 7/7). Evolutionshypotesen har ett massivt stöd i dagens kultur, i den akademiska världen, skolan och i... fredag 31/3 00:00

Är Guds inverkan på skapelsen direkt?

Teistisk evolution (del 6/7). Skapelsen vittnar om Guds existens – så till den grad att Guds ord menar att vi är ”utan ursäkt” om... fredag 17/3 00:00

Vilken roll spelar Gud i den teistiska evolutionen?

Teistisk evolution (del 5/7). Slutsatserna kring hur alla livsformer blev till skiljer sig åt bland dem som tror att Gud skapade... tisdag 28/2 00:00

När blev människan Guds avbild?

Teistisk evolution (del 4/7). Bland dem som tror att Gud skapade människan via evolutionen finns teorin att Gud skulle ha... tisdag 14/2 00:00

Varför behöver Adam vara en historisk person?

Teistisk evolution (del 3/7). Paulus utgår från att Adam var lika historisk och lika verklig som Abraham, Mose och Jesus. Det... tisdag 31/1 00:00

Adam får inte plats i den teistiska evolutionstron

Teistisk evolution (del 2/7). I den föregående artikeln behandlades frågan om skapelsen ursprungligen varit god. Bibelns... tisdag 17/1 00:00

Frågan om en god skapelse har flera dimensioner

Teistisk evolution (del 1/7). Spelar det någon roll hur Gud har skapat världen? Om det skett genom teistisk evolution, eller... tisdag 3/1 05:00
E-tidning