Jesus sade än en gång till dem: ”Frid vare med er! Som Fadern har sänt mig sänder jag er.”
Johannesevangeliet 20:21

Världen idag

Artiklar om: Intersektionalism
E-tidning
Senaste magasinen
Podcasts
Följ Världen idag i sociala medier