Låt min bön vara rökelse inför dig, mina lyfta händer ett aftonoffer.Herre, sätt en vakt för min mun, bevaka mina läppars dörr.
Psaltaren 141:2-3

Världen idag

Artiklar om: Hjalmar Branting

Folkrättsprofessorn berättar om sin tid på UD under Kalla kriget

Webb-tv. Hur gick diskussionerna inne på UD när sovjetiska ubåten U 137 (S-363) gick på grund i Blekinges... lördag 17/12 09:00

Hur har vägen till ett allt mer sekulärt Sverige sett ut?

Webb-tv. På vilka sätt har Socialdemokraterna bidragit till avkristningen i Sverige? Varför har vi politiska... lördag 10/12 09:00

Väckelserörelsens kulturkritik var inte helt obefogad

Äldre tiders väckelserörelse har kritiserats för sin förmenta moralpanik. Det tidiga 1900-talets... onsdag 5/10 00:10

Är S-tåget på väg mot att nå sin slutstation?

Efter en utdragen kamp mot en dödlig pandemi och alltmer oöverstigliga svårigheter att komma... onsdag 28/10 00:00
E-tidning