Bevara det goda som anförtrotts dig genom den helige Ande som bor i oss.
2 Timoteusbrevet 1:14

Världen idag

Artiklar om: Församlingen som Kristi kropp (serie)
E-tidning
Senaste avsnitten:
Följ Världen idag i sociala medier